Kratek povzetek vsebine izpeljane delavnice o CE označevanju in razvojnem delu v MSP-jih
Apr.
38
Kratek povzetek vsebine izpeljane delavnice o CE označevanju in razvojnem delu v MSP-jih

V torek, 19.10.2010, je v Primorskem Tehnološkem Parku potekala dvodelna delavnica in sicer na temo »Nova tehnična zakonodaja in CE označevanje« ter »Izvajanje razvojnih projektov v MSP«. 

20 udeležencev se je v prvem delu seznanilo z novostmi na področju tehnične zakonodaje in sicer v dveh evropskih uredbah 764/2008/ES o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, 765/2008/ES o akreditaciji in tržnem nadzoru nad proizvodi ter sklepu 768/2008/ ES o obveznem medsebojnem priznavanju na enotnem evropskem trgu. Dokumenti so stopili v veljavo 1.1.2010 in predstavljajo pomemben element pri zagotavljanju varnih proizvodov na trgu EU, predvsem tistih, ki prihajajo iz tretjih držav, kjer je bilo v zadnjih nekaj letih največ negativnih izkušenj.  

Sklep 768/2008/ES je tudi podlaga za revizijo trinajstih od skupno 21 direktiv novega pristopa, na podlagi katerih se ugotavlja skladnost različnih družin tehnično zahtevnejših proizvodov, ki se označujejo s CE znakom. Podlaga za njihov sprejem bo nov Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, ki bo predvidoma izdan do konca tega leta, pri čemer bodo poleg uskladitve zakona s prej opisanim novim evropskim zakonodajnim okvirom upoštevane izkušnje pri implementaciji sedaj veljavnega zakona ter uvedeni sledeči principi izboljšanja zakonodaje:
-          poenotena terminologija, natančnejše definicije in postopkovne zahteve za lažjo implementacijo zakona,
-          podrobneje določena vloga in obveznosti gospodarskih subjektov, sodelujočih v distribucijski verigi (tudi tistih iz tretjih držav),
-          krepitev nadzora nad proizvodi (s ciljem zmanjšanja števila neskladnih in še posebej nevarnih proizvodov na trgu in v uporabi),
-          bolj podrobno določen nadzor nad izpolnjevanjem pogojev priglašenih organov za certificiranje in preskušanje proizvodov ter njihovo priglasitev Evropski Komisiji,
-          okrepitev določil, ki podrobneje določajo postopke v zvezi s proizvodi na neharmoniziranem področju in medsebojnim priznavanjem certifikatov in preskusnih poročil in 
-          zmanjšanje administrativnih ovir pri pripravi podzakonskih aktov (pred izdajo vsakega predpisa bo odpravljeno do sedaj obvezno predhodno mnenje ministra, pristojnega za trg).

Poleg pregleda novosti in obveznosti posameznih sodelujočih  v tržni verigi so bile  opredeljene tudi zahteve za ugotavljanje skladnosti proizvodov in koraki, ki jih je potrebno izvesti v postopku, pripravi dokumentacije in CE označevanju. Poglavitne spremembe in uskladitve direktiv se bodo nanašale na prilagojene postopke ugotavljanja skladnosti (predvsem za maloserijsko proizvodnjo). Priglašeni organi bodo morali upoštevati prilagojen pristop pri izvajanju postopkov, proporcionalno glede na velikost podjetja, vrsto proizvodnje (serijska, maloserijska), zahtevnost in kompleksnost proizvodnih procesov, panogo in podobno. Uporabljala se bosta lahko principa souporabe rezultatov prvega tipskega preskušanja pri sorodni proizvodnji in prenosljivost rezultatov  prvega tipskega preskušanja, izvedenega pri dobaviteljih vhodnih materialov (polproizvodov), ki se v proizvodnji končnih izdelkov ne spreminjajo. Te možnosti bodo zapisane v direktivah oziroma harmoniziranih standardih.

Pomembno področje za doseganje konkurenčnosti je tudi izvajanje razvojnih aktivnosti v podjetjih s ciljem udejanjanja rezultatov na trgu – čim hitreje in s čim večjo dodano vrednostjo. Na seminarju so bile tako v drugem delu razložene osnovne faze razvojnega cikla, predstavljena pomembna izhodišča pri vodenju razvojnih projektov ter opredeljeni vidiki sprotnega dokumentiranja aktivnosti na podlagi izdelanega razvojnega načrta podjetja, z določenimi ključnimi idejami in izvajanjem na poti do rezultatov razvoja. Podane so bile možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za R&R ob zaključnem računu, ki ga podjetje odda konec marca za preteklo leto na DURS. Splošna olajšava znaša 40% stroškov in vlaganj v razvoj od višine davčne osnove, dodatno pa je možnih še 10 oziroma 20% regijske olajšave, odvisno od BDP, doseženega v regiji, glede na republiško povprečje. Neizkoriščeni del vlaganj se lahko uveljavlja v obdobju pet let od nastanka.

Udeleženci so interaktivno sodelovali z vprašanji, podajali praktične vidike in medsebojno izmenjevali primere svojega poslovanja in izkušenj. 

100 0041   100 0041   100 0043Napovednik

  November 2019
NedPonTorSreČetPetSob
 12
3456789
101113141516
17181920212223
242526282930

Želiš biti na tekočem z dogajanjem?
Prijavi se na E-novice!