NOVA RAZPISA ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
Apr.
38
NOVA RAZPISA ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA

Sklad malega Goriškega gospodarstva je 3.11.2017 objavil dva razpisa namenjena mikro, malim in srednjim podjetij.

Gre za neposredna dolgoročna investicijska posojila z letno obrestno mero 0%

Namen razpisov je pospeševanje razvoja podjetij na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. 

Razpisa sta namenjena financiranju investiciji za izvedbo projektov in financiranja razvojnih projektov:

1. JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti. 

UPRAVIČENI STROŠKI, za katere se dodeljujejo posojila so:
  • materialne investicije – stroški za nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, nakup zemljišč (največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
  • nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
  • stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo (največ 15 % vseh upravičenih stroškov). 
Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 25 % prijavljene investicije!

VIŠINA POSOJIL, ODPLAČILNA DOBA IN OBRESTNA MERA
  • Obstoječa podjetja:
Odplačilna doba: 6 let oz. 9 let (z vštetim 1 letom moratorija). 
Znesek posojila: od 4.000 EUR do 100.000 EUR.
Letna obrestna mera: 0 %.

  • Podjetja s statusom začetnika:
Odplačilna doba: 6 let (z vključenim 1 letom moratorija). 
Znesek posojila: od 4.000 EUR do 20.000 EUR. 
Letna obrestna mera: 0 %.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 750.000 EUR. 

ROKI ZA PRIJAVO: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev.

2. JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA RAZVOJNE PROJEKTE

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje razvojnih projektov, ki bodo podjetjem omogočili ohranjanje obstoječih delovnih mest in nove zaposlitve, ohranjanje in povečanje tržnega deleža ter vstop na nove trge.

UPRAVIČENI STROŠKI, za katere se dodeljujejo posojila so:
  • nakup storitev, povezanih z razvojnim projektom: patentnih pravic; licenc; študij; izobraževanj, ki jih narekujejo potrebe projekta; zunanji razvoj in testiranja;
  • nakup materiala, ki je potreben za izvedbo razvojnega projekta;
  • stroški najema opreme, ki izhajajo iz potreb razvojnega projekta; 
  • strošek plač osebja, zaposlenega na projektu (bruto plača in strošek delodajalca). 
Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 30 % prijavljene investicije!

VIŠINA POSOJIL, ODPLAČILNA DOBA IN OBRESTNA MERA

Zneski posojil: od 4.000 EUR do 50.000 EUR.
Odplačilna doba: 5 let (z vključenim 1 letom moratorija). 
Letna obrestna mera je 0 %.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 250.000 EUR.

ROKI ZA PRIJAVO: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev.

Več informacij dobite TUKAJ!Napovednik

  November 2019
NedPonTorSreČetPetSob
 12
3456789
101113141516
17181920212223
242526282930

Želiš biti na tekočem z dogajanjem?
Prijavi se na E-novice!