Alumni
Inovatika d.o.o.
Direktor: Marko Udovč

Osnovna dejavnost podjetja temelji na eksperimentalni mehaniki. Trenutno smo usmerjeni v razvoj in meritve na dveh področjih, in sicer na področje industrijskega in športnega plezanja ter ogrevalne tehnike.

Naš proizvod je izdelan delujoč prototip z izmerjenimi veličinami, ki so pomembne za delovanje oz. uporabo izdelka ter pripadajoča tehnična in tehnološka dokumentacija, ki vsebuje tudi oblikovanje. Naše ciljno občinstvo so proizvodna podjetja, ki so pripravljena vlagati v razvoj novih izdelkov, nimajo pa svoje razvojne ekipe.
Kontakt:
LOKA PRI MENGŠU, NA GMAJNI 17
1234 MENGEŠ

Telefon: +386 1 723 92 59
Faks: +386 1 723 92 59

E-pošta: info@inovatika.si
Spletna stran: www.inovatika.si