Alumni
Link d.o.o.
Direktor: Ivo Kralj

Avtomatizacija proizvodnih procesov

Glavne dejavnosti podjetja so avtomatizacija proizvodnih procesov, proizvodnja elektronskih komponent in merilnih naprav ter informacijskih sistemov za potrebe nadzora proizvodnje in porabe električne energije. Podjetje razvija in proizvaja lastne elektronske naprave ter lastno programsko opremo za potrebe daljinskega nadzora in regulacije industrijskih procesov.
Kontakt:
Partizanska ulica 49
5000 Nova Gorica

Telefon: 05 333 12 11
Faks: 05 333 12 15

E-pošta: link@siol.net
Spletna stran: www.link-go.com