Alumni
MECMATIC d.o.o.
Direktor: Skočir Dušan

Kontakt:
Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 389 30 07
Faks: +386 (0)5 389 30 01

E-pošta: mecmatic@email.com
Spletna stran: matic.com