Alumni
Romb d.o.o.
Direktor: Tomaž Kosmina

Informatika

Kontakt:
Dvor 41
3240 Šmarje pri Jelšah


E-pošta: info@eromb.com
Spletna stran: www.eromb.com