fbpx

Ste vedeli, da družinska podjetja predstavljajo kar 83% slovenskega gospodarstva? Za prevzemnike je družinsko podjetje vsekakor prednost, vendar pa se ne moremo slepiti, da je prevzem vodenja in lastništva brez izzivov. Zlasti mlajša generacija se sooča s problemi, ki zahtevajo premišljene pristope in rešitve. Vse več družinskih podjetij odloča za pripravo družinske ustave, pri čemer poudarek ni le na urejanju nasledstva, pač pa tudi opredelitvi družinskih vrednot in višjega cilja ter krepitvi odnosov med družinskimi člani.

Družinska ustava kot ključna osnova pri prevzemu družinskega podjetja

Družinska ustava je dokument, ki ni obvezen po zakonu, vendar je zelo priporočljiv, saj lahko pomaga pri urejanju odnosov, reševanju konfliktov ter določanju vizije, poslanstva in ciljev podjetja.

Faze razvoja družinskega podjetja

Vsako družinsko podjetje gre skozi različne faze, od ustanovitve do prevzema in vključitve družinskih članov. Pomembno je razumeti, da je vsaka faza zase edinstvena in prinaša svoje izzive. Družinska ustava lahko pomaga pri urejanju in premagovanju teh izzivov.

Vključevanje družinskih članov v podjetje

V začetni fazi ustanovitve družinskega podjetja se lastniki večinoma posvečajo poslu in manj pozornosti namenjajo vključevanju družinskih članov. Ta pristop lahko privede do zapletov pri prevzemu podjetja s strani mlajše generacije, saj lahko mlajši podjetniki ob prevzemu naletijo na nepričakovane težave.

Reševanje konfliktov in jasno opredeljene vloge

Družinska ustava omogoča formalizacijo vlog, odgovornosti in pravic družinskih članov v podjetju. S tem se zmanjša možnost konfliktov in omogoči bolj usklajeno ter učinkovito sodelovanje med različnimi generacijami.

Načrtovanje postopnega prenosa podjetja

Pomembno je načrtovati postopen prenos podjetja na mlajšo generacijo. Družinska ustava lahko vključuje smernice glede trajanja prenosa, kar omogoča lažje prilagajanje in prenos ključnega znanja ter izkušenj.

Krepitev komunikacije in vizije

Družinska ustava spodbuja izgradnjo zdrave komunikacije med družinskimi člani ter izražanje skupne vizije in ciljev za prihodnost podjetja. S tem se gradi temelj za boljše medsebojno razumevanje in usklajenost.

Pomen časovno prilagodljivega procesa

Prenos podjetja in odgovornosti mora biti časovno prilagodljiv, da se zagotovi ustrezno izobraževanje in usposabljanje naslednje generacije. Družinska ustava lahko vključuje smernice za postopen prenos odgovornosti, kar omogoča boljšo pripravljenost mlajših prevzemnikov.

Koraki pri oblikovanju družinske ustave

Proces oblikovanja družinske ustave je kompleksen in zahteva premišljeno načrtovanje ter sodelovanje vseh vpletenih družinskih članov. Spodaj so koraki, ki vam lahko pomagajo pri tej pomembni nalogi:

  1. Razumevanje potrebe po družinski ustavi Pred začetkom postopka oblikovanja družinske ustave je ključno razumeti razlog za njeno izdelavo. To vključuje prepoznavanje ključnih izzivov in konfliktov, s katerimi se lahko srečuje vaše družinsko podjetje, in ugotavljanje, kako lahko družinska ustava pomaga reševati te težave.
  2. Določitev ciljev in vrednot Jasno opredelite glavne cilje, vrednote in vizijo vašega družinskega podjetja. To vam bo pomagalo pri oblikovanju smernic in pravil, ki jih želite vključiti v družinsko ustavo.
  3. Vključitev vseh družinskih članov Proces oblikovanja družinske ustave zahteva aktivno sodelovanje vseh družinskih članov. Organizirajte redne sestanke, na katerih lahko vsak član izrazi svoje mnenje, pomisleke in predloge glede ključnih točk, ki naj bi jih vključila družinska ustava.
  4. Poiščite strokovno pomoč Včasih je koristno poiskati pomoč zunanjega svetovalca ali pravnega strokovnjaka, ki ima izkušnje s področja družinskih podjetij in oblikovanja družinskih ustav. Ta strokovnjak vam bo pomagal pri strukturiranju dokumenta ter vas usmerjal glede pravnih in regulatornih zahtev.
  5. Opredelitev ključnih zahtev Ustvarite seznam ključnih točk, ki jih želite vključiti v družinsko ustavo, kot so pravila o lastništvu, upravljanju podjetja, zaposlovanju družinskih članov, razreševanju sporov in drugi vidiki, ki so pomembni za vaše podjetje.
  6. Določitev postopkov in odgovornosti Jasno določite postopke za sprejemanje odločitev, reševanje konfliktov in delitev odgovornosti med družinskimi člani. Opredelite tudi mehanizme za spremembe v družinski ustavi, če se to izkaže za potrebno v prihodnosti.
  7. Prilagodljivost in prilagajanje Držite se načela prilagodljivosti. Družinski posel se sčasoma lahko spreminja, zato je pomembno, da družinska ustava omogoča prilagajanje in posodobitve glede na nove izzive in priložnosti.
  8. Pregled in odobritev Po sestavljanju osnutka družinske ustave jo predstavite vsem družinskim članom, da jo pregledajo, razmislijo o njej in podajo svoje komentarje. Ko so vsi pomisleki upoštevani in vključeni, je treba dokument uradno odobriti.
  9. Izvajanje in vzdrževanje Po sprejetju družinske ustave je ključnega pomena njeno dosledno izvajanje. Redni pregledi in posodobitve so prav tako pomembni, da se zagotovi, da je dokument še vedno v skladu s potrebami in cilji družinskega podjetja.

Zaključek

Družinska ustava je ključni dokument, ki lahko pomaga pri uspešnem prevzemu družinskega podjetja. Njena vloga pri urejanju odnosov, reševanju konfliktov ter oblikovanju skupne vizije in ciljev je neprecenljiva. Mladi podjetniki, ki prevzemajo podjetje od staršev, lahko z dobro zasnovano družinsko ustavo zagotovijo stabilno in uspešno nadaljevanje poslovanja.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javne agencije.

Pripravila: Marjana Simčič Humar