Primorski tehnološki park https://www.primorski-tp.si Spreminjamo pravila igre Mon, 01 Jun 2020 15:56:14 +0000 sl-SI hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 https://www.primorski-tp.si/wp-content/uploads/2019/12/cropped-PTP_favicon1-01-32x32.png Primorski tehnološki park https://www.primorski-tp.si 32 32 Investicijski načrti v vrednosti 1.500 eur zdaj na voljo le za 357 eur https://www.primorski-tp.si/investicijski-nacrti-v-vrednosti-1-500-eur-zdaj-na-voljo-le-za-375-eur/ Wed, 27 May 2020 13:03:19 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=51239 3 podjetjem iz agro-živilskega ali vinarskega sektorja nudimo izdelavoinvesticijskega načrta v vrednosti 1.500 eur. Primorski tehnološki park bo zainteresiranim podjetjem kril stroške v višini 1.125 EUR  oz. v višini 75%.  Investicijske načrte bo pripravilo podjetje ALIAS PLUS D.O.O. (www.aliasplus.si), navedeno višino stroškov pa krije Primorski tehnološki park iz naslova projekta EMBRACE (Interreg Mediteran), ki podpira […]

The post Investicijski načrti v vrednosti 1.500 eur zdaj na voljo le za 357 eur appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
3 podjetjem iz agro-živilskega ali vinarskega sektorja nudimo izdelavoinvesticijskega načrta v vrednosti 1.500 eur.

Primorski tehnološki park bo zainteresiranim podjetjem kril stroške v višini 1.125 EUR  oz. v višini 75%. 

Investicijske načrte bo pripravilo podjetje ALIAS PLUS D.O.O. (www.aliasplus.si), navedeno višino stroškov pa krije Primorski tehnološki park iz naslova projekta EMBRACE (Interreg Mediteran), ki podpira agro-živilski in vinarski sektor.

Investicijski načrt je nepogrešljiv dokument, ki naj bi ga vsako uspešno podjetje imelo v predalu.

Kaj pridobi podjetje z izdelanim investicijskim načrtom?

 • Investicijski načrt: vsebinski del poslovnega načrta s finančnimi projekcijami bodočega poslovanja (projekcije bilance stanja, izkaza poslovnega izida, denarnega toka in nekaterih ključnih finančnih kazalnikov).
 • Finančne projekcije, ki vsebujejo tri različna stanja:
  • z investicijo (poslovanje podjetja v primeru realizacije investicije),
  • brez investicije (poslovanje podjetja, v kolikor investicija ni izvedena) in
  • neto učinek (prikaz razlike v poslovanju z investicijo in brez investicije).
 • Izdelan investicijski načrt je podjetju nujen za nastopanje pred bankami in investitorji.
 • Izdelan investicijski načrt je odlična osnova za prijavo na bodoče razpise. Primer je prihajajoči razpis Ministrstva za kmetijstvo, ki napoveduje dvig stopnje sofinanciranja tudi do 90% upravičenih stroškov. Z izdelanim investicijskim planom imate pripravljene že ¾ zahtevane dokumentacije za prijavo na razpis.
 • Prilogo poslovanja podjetja s poudarkom na krožnem gospodarstvu. Gre za način poslovanja, ki vse bolj pridobiva na pomenu in je pomemben segment pri morebitnih bodočih prijavah na javne razpise.

Za dodatne informacije in prijave:

URŠA PICULIN TANCOŠ, Alias plus d.o.o na 031 277 131 / ursa@aliasplus.si

KATJA PREGELJ, Primorski tehnološki park na 040 701 357 / katja.pregelj@primorski-tp.si

The post Investicijski načrti v vrednosti 1.500 eur zdaj na voljo le za 357 eur appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Projekt SIO-PTP-2020-2022 https://www.primorski-tp.si/projekt-sio-ptp-2020-2022/ Mon, 18 May 2020 09:02:35 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=51155 Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 na podlagi Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022). Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Javna agencija SPIRIT (www.spiritslovenia.si). Sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in […]

The post Projekt SIO-PTP-2020-2022 appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 na podlagi Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022).

Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Javna agencija SPIRIT (www.spiritslovenia.si). Sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT (www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo), v vlogi posredniškega organa.

Financiranje projekta:
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR). Izvaja se v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« (www.eu-skladi.si).

Namen projekta:
Namen projekta je izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine javnega razpisa, v okviru subjektov inovativnega okolja  (SIO), ki z izvedbo aktivnosti, ki so predmet navedenega razpisa, oblikujejo uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevajo k: povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Cilj projekta:
Cilj projekta z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. S cilji javnega razpisa bo zasledovan: kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«; specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Predmet javnega razpisa – aktivnosti projekta:
Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Aktivnosti izvaja Primorski tehnološki park kot nosilec projekta SIO-PTP-2020-2022.

Faze projekta:
Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine so oblikovani kot faze. Primorski tehnološki park izvaja FAZO 1 in FAZO 2 javnega razpisa: faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve; faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Regija izvajanja:
Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 v zahodni kohezijski regiji.

Ciljne skupine:
Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega projekta, so: inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci); nova in obstoječa inovativna podjetja »start up« ter hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

The post Projekt SIO-PTP-2020-2022 appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
TEKMOVANJE POPRI 2020: Za mlade koronakriza ni ovira https://www.primorski-tp.si/tekmovanje-popri-2020-za-mlade-koronakriza-ni-ovira/ Fri, 15 May 2020 15:27:15 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=51140 Tekmovanje v podjetniških idejah prvič v sedemnajstletni zgodovini na spletnih platformah Šole še niso odprle svojih vrat, inovativnost in podjetnost mladih pa ne pozna ovir. Finale nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI 2020 je Primorski tehnološki park prvič v zgodovini izvedel na spletnih platformah. Od 12. do 14. maja je 31 ekip v treh […]

The post TEKMOVANJE POPRI 2020: Za mlade koronakriza ni ovira appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Tekmovanje v podjetniških idejah prvič v sedemnajstletni zgodovini na spletnih platformah

Šole še niso odprle svojih vrat, inovativnost in podjetnost mladih pa ne pozna ovir. Finale nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI 2020 je Primorski tehnološki park prvič v zgodovini izvedel na spletnih platformah. Od 12. do 14. maja je 31 ekip v treh kategorijah svoje podjetniške ideje predstavilo strokovni komisiji kar od doma.  Rezultate so razglasili na Facebook profilu tekmovanja POPRI v petek,  15.5.2020.

Mladi so tekmovali v treh kategorijah: osnovnošolci, dijaki in študenti ter mladi do 29 leta. Na tekmovanje POPRI se je prijavilo 328 mladih oziroma 114 ekip, ki so svoje ideje razvijali z 74 mentorji, sodelovalo pa je 72 izobraževalnih ustanov. Letos so tekmovanje prvič razširili tudi na šole v zamejstvu. Devetdeset skupin se je uvrstilo na predizbore, ki so jih organizirali Primorski tehnološki park, Saša inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Podjetniški inkubator Podbreznik. Na zaključni del tekmovanja se je sicer uvrstilo 31 skupin.

V vsaki kategoriji bodo danes razglasili tri najboljše ekipe. Tretjeuvrščene bodo prejele po 700 EUR, drugo uvrščene po 1300 EUR, zmagovalci pa po 2000 EUR iz nagradnega sklada, ki ga zagotavljajo soorganizatorji tekmovanja: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad.

Tekmovanje POPRI dokazuje, da tudi izredne razmere v času pandemije ne morejo preprečiti tega, da bi mladi ustvarjali svojo prihodnost z inovativnimi idejami in optimizmom – in pri tem jih moramo podpreti.

ZMAGOVALCI

KATEGORIJA OSNOVNA ŠOLA

1.mesto:  TURNADO

Avtor: Ian Pirc

Mentor: Primož Erjavec

OŠ Slovenska Bistrica

Regijski partner: SAŠA Inkubator

Opis ideje

Turnado je pametna naprava, ki omogoča glasbenikom, ki uporabljajo tablične računalnike za branje glasbenih not neprekinjeno igranje. Zaradi tega takšnega načina igranja pa nastop izpade veliko bolj profesionalno.

2. mesto: MULTIDILCA

Avtorji: Rok Kopatin ,Nik Poljanec, Jorma Nabergoj Semenič, Andrej Malik

Mentorici: Tanja Krapež mag. Andreja Vister

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

Regijski partner: Primorski tehnološki park

Opis ideje

Idejo smo dobili, ko smo v šoli kuhali in smo vse stvari iskali po predalih in jih seveda tudi razmetali. Naša MULTIDILCA vsebuje tehtnico, merilec časa, ekran v katerem so shranjeni recepti in postopki kuhanja, brusilnik nožev ter zareze zanje. Poleg tega pa vsebuje še manjšo deščico za lažje premikanje narezane hrane, ter UV sterilizator nožev. MULTIDILCA je edinstvena saj vam skrajša čas kuhanja, koristna pa je tudi zato, ker vam ni potrebno pomivati toliko posode saj je MULTIDILCA multipraktična.

3. mesto: URVI

Avtorja: Vid Faganel in Urban Žigon

Mentorici: Tanja Krapež in mag. Andreja Vister

OŠ Dobravlje

Regijski partner: Primorski tehnološki park

Opis ideje:

URVI: so palice, ki so zmožne proizvajati energijo, med hojo. Prav tako imajo vgrajen SOS gumb, ki začne svetiti, ko senzor zazna temo. Ko ga pritisnemo začne oddajati signale, da vas lahko reševalna služba zazna. Med časom reševanja pa vam ne bo hudega, saj lahko z energijo, ki jo proizvedete pri hoji, napolnite mobilnik, vstavite baterije v svetilko in se izognete poškodbam.

KATEGORIJA DIJAKI

 1. mesto: HALYOU

Avtorja: Julija Petan, Jaka Peković

Mentorja: Mitja Turk, Janez Gorenc

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto

Regijski partner: Podjetniški inkubator Podbreznik

Opis ideje:

HALYOU AIR je laboratorijska halja, ki raziskovalcem v laboratorijih in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah omogoča nemoteno delo. Rešuje namreč problem potenja, ki je najbolj moteč dejavnik za zaposlene v teh okoljih. Obstoječe halje nadgradi s posebnimi, namensko nameščenimi hidrofilno-zračnimi vložki, ki učinkoviteje odvajajo telesno toploto, kot obstoječe halje.

2. mesto: BUS TRACKER

Avtorji: Sebastjan Pieri, Alex Bogatec, Liam Škerk

Mentor:  Marco Zubalic

DIZ Jožef Stefan, Trst

Regijski partner: Primorski tehnološki park

Opis ideje:

Bus Tracker je aplikacija, na kateri lahko vidimo pozicijo vseh mestnih avtobusov, ki se vozijo poTrstu. To je koristno, ker nam aplikacija omogoča, da avtobusa nikoli več ne bomo zamudili ali pa ga na postaji čakali.Na aplikaciji je možen tudi nakup vozovnic ali mesečnih/letnih vozovnic. Uporabnik jih na telefonu lahko hrani v elektronski obliki. Preko vgrajenih statistik, lahko izvemo koliko km smo prevozili v avtobusih in koliko emisij CO2 smo s tem prihranili, ker smo se vozili z javnimi prevozi ne pa vsak s svojim avtomobilom.

3.mesto:  Cofee planters

Avtorici: Nives Kočman, Albina Marinčič,

Mentorja: Janez Gorenc, Simon Jeraj

Gimnazija Novo mesto

Regijski partner: Podjetniški inkubator Podbreznik

Opis ideje:

Coffee Planters so biorazgradljivi lončki za sadike, katerih glavna sestavina je odpadna kavna usedlina. Njihova sestava omogoča popoln razpad lončka v zemlji po posaditvi rastline, prav tako pa deluje kot gnojilo. Mladi rastlini pomagajo kofein, dušik ter kalcij, ki se nahajajo v stenah lončka. Biorazgradljivost lončka omogoča, da korenine obrastejo lonček, ki ga ob saditvi ni potrebno odstraniti.

KATEGORIJA ŠTUDENTI IN MLADI DO 29 LETA

1, Mesto: Kolesarska simulacija Simathlon

Avtor: Janez Dobnikar

Mentor: Primož Zorko

Regijski partner: Tehnološki park Ljubljana

Opis ideje:

Kolesarska simulacija Simathlon (različica za fitnes klube) je posebej razvita in prilagojena kolesarska igra, kjer z našo aktivnostjo in gibanjem nadzorujemo dogajanje v igri in kolesarimo po različnih izdelanih navideznih pokrajinah. Simulacija je prilagodljiva za enostavno uporabo na katerem koli sobnem kolesu.

 1. mesto: Smart Label

Avtorica: Nikolina Kožar

Mentorica: doc. dr. Malči Grivec

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Upravljanje in poslovanje

Regijski partner: Podjetniški inkubator Podbreznik

Opis ideje:

SMART LABEL Etikete za na steklenice vina Smart-Label so etikete, narejene iz grozdnega odpada, z dodanim indikatorjem temperature. Te etikete rešujejo problem preobremenjenosti okolja z grozdnimi odpadki, saj je narejena iz materialov, ki so ob pridelavi grozdja in proizvodnji vina stranski proizvod in so skoraj neuporabni.

 1. mesto: BUSYPARK

Avtorja: Gregor Šterk, Eleonora Vidic

Mentorica: Sonja Kukman

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola novo mesto, Višja strokovna šola

Regijski partner: Podjetniški inkubator Podbreznik

Opis ideje:

BUSYPARK je igrača za otroke v obliki senzomotorične table, na kateri je več različnih predmetov – ključavnica, stikalo, zvonček in drugo. Otrok med igro samostojno ugotavlja, kako se predmeti uporabljajo, razmišlja in se uči. Istočasno pa otrok razvija svoje motorične sposobnosti, kar je tudi bistvo tega izdelka.  Gre za samostoječo leseno tablo z lesenimi predmeti za igro, ki jo lahko po uporabi pospravimo. Nastavke, predmete na tabli je možno menjati.

The post TEKMOVANJE POPRI 2020: Za mlade koronakriza ni ovira appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
BLOG & WEBINAR: Organzacija podjetja za spletno prodajo https://www.primorski-tp.si/blog-webinar-organizacija-podjetja-za-spletno-prodajo/ Mon, 04 May 2020 09:06:44 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=51037 BLOG (cca 3 min ) WEBINAR Spletna prodaja je nekaj povsem vsakdanjega. Vsak se je lahko loti, če le ima idejo kaj bi prodajal. Stane tako rekoč nič, potrebni viri so minimalni in s pravo idejo je celoten svet tvoj trg! Pravzaprav, ni čisto tako. Če si želiš delati prav, je spletna prodaja ena velika […]

The post BLOG & WEBINAR: Organzacija podjetja za spletno prodajo appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
BLOG (cca 3 min )

WEBINAR

Spletna prodaja je nekaj povsem vsakdanjega. Vsak se je lahko loti, če le ima idejo kaj bi prodajal. Stane tako rekoč nič, potrebni viri so minimalni in s pravo idejo je celoten svet tvoj trg! Pravzaprav, ni čisto tako. Če si želiš delati prav, je spletna prodaja ena velika managerska, finančna in logistična zver. Poglejmo zakaj.

Izbira platforme in z njo povezane odločitve (3 možnosti pri organizaciji spletne trgovine )

Brezplačne (ali skoraj brezplačne) platforme (nekaj 100 eur do nekaj 1000 eur)

 • WordPress z Woocommerce
 • Magento

Cena z delom, v kolikor ga opravite sami je od nekaj 100 eur naprej. So pa tovrstne platforme seveda sposobne gnati izjemno velike in kompleksne trgovine vendar boste morali v podjetju imeti lasten IT oddelek oziroma vsaj enega programerja. Poleg pa še nekoga, ki obvlada multimedijo, da pripravlja vsebine na kakovostnem nivoju. Tudi gostovanje boste morali sami urediti in največkrat tudi upravljati. Primerna začetna gostovanja so na voljo za približno 100 eur na leto. Na primer domovanje.com. Nikakor ne zanemarite kaj posamezna platforma omogoča. Recimo GDPR (in s tem povezana odločitev o gostovanju) ter integracije z računovodskimi programi. Nekaj 10 računov na dan pretipkati iz trgovine v računovodski program in potem še v program za pošiljanje po pošti ali express ponudniku. Hitro en zaposleni dela samo to. Imejte v mislih!

Glavna vprašanja s strani organizacije podjetja so sledeča:

 • Kje bomo gostovali in kdo nam bo upravljal strežnik?
 • Koliko denarja lahko temu namenimo v tej prvi fazi?
 • Katera platforma je bolj primerna za našo idejo?
 • Kdo bo trgovino sprogramiral?
 • Damo delati ven ali delamo sami? Prednosti enega in drugega ter pomen za naše podjetje?
 • Ali platforma omogoča integracijo s CRM?
 • Bomo račune izdajali naravnost iz platforme? Posledično ni vsaka platforma ok.
 • GDPR ready platforma?

Najem platforme

 • Shopamine
 • Shopify
 • Wix

Najem platforme je stroškovno učinkovit, ker ni potrebe bo internem IT oddelku. Največji minus the platform je to, da z rastjo zahtevnosti postajajo vse dražje in pa dejstvo da obstajajo omejitve. Lahko se zgodi da nečeda ne bo mogoče narediti brez posredovanja njihovih strokovnjakov, ki praviloma niso prav poceni. V to kategorijo spadajo recimo različne valute po trgih in pa različne cene za različne trge. Velikokrat se zaplete tudi pri prevodih, recimo shopify podpira 5 prevodov, čez to je potrebna posebna pogodba oz shopify plus paketek, ki postane resno drag.

Glavna vprašanja s strani organizacije podjetja so sledeča:

 • Cena najema za začetek in koliko se cena povzdigne z rastjo prodaje?
 • Provizije za proceisranje plačil?
 • Integracije s plačilnimi sredstvi?
 • Integracije z dostavnimi službami?
 • Integracije z računovodskimi programi?
 • Meja prodaje v eur in količini paketov, ko bo potreben njihov maksimalen paket in koliko to pomeni na letni ravni?

Izdelava po meri

 • Lokalne agencije
 • Fiverr.com
 • Freelancer.com

Izdelava trgovine po meri ima številne prednosti, je pa tukaj največji pomislek začetni strošek in potreben čaz za postavitev. Hitro boste presegli 5000 eur preden prodate prvi kos. Dodelave in spremembe bodo drage, je pa res da ste skoraj brez omejitev pri idejah. Tovrstne trgovine navadno zahtevajo vsaj nekaj IT predznanja s strani podjetnikov oz nekoga v ekipi. Navadno stanejo nekaj 10 tisoč eur v letu ali dveh, da se vse uredi. Še vedno pa se ohranijo provizije plačilnih sistemov, ki se jim ne izognete. Prav tako boste morali delati svoje integracije ali kupovati vtičnike. Pa ne pozabite, da je trgovino potrebno posodobiti na nove programske jezike vsake toliko časa. Po mojih izkušnjah nekje 10 let velja za mejo, ko je potrebna posodobitev iz nule.

Glavna vprašanja s strani organizacije podjetja so sledeča:

 • Ali smo prepričani, da bomo prodali za več 10 tisoč eur in naš RVC lahko financira tako odločitev?
 • Kaj bomo naredili, če lokalna agencija, ki vam trgovino izdela in vzdržuje propade?
 • Kdo je lastnik kode?
 • Zagotavljanej varnosti na strežnikih?
 • Podpora izven delovnega časa?
 • Stroški integracij, ki pridejo s časom?
 • Kdo je odgovoren za predloge posodobitev in spremljanej trendov? Tehnični SEO se doplačuje?
 • Ko pridejo nove mobilne naprave na trg ali so prilagoditve doplačilo ali del vzdrževanje?
 • Koliko časa preteče od naročila nadgradnje do integracije? Na primer integracija DHL v najeti trgovini je 5 minut in par klikov, v trgovini po meri je lahko tudi mesec in več!

Finančna organiziranost podjetja s spletno prodajo (3 finančne napake spletnih prodajalcev)

Kreditna kartica in PayPal ni vseeno

Računovodsko gledano je plačilo s kreditno kartico preko spleta tretirano kot gotovinsko plačilo in rabi potrditev davčne blagajne. PayPal pa se smartra kot negotovinsko plačilo in tega ne rabi. To pomeni, da morate imeti program za izdajo računov povezan z davčno blagajno in voditi številčenje računov za gotovinske in negotovinske posebej. Pogosto se to spregleda, ko se podjetnih odloči postaviti svojo prvo trgovino.

Vračila izdelkov potrebujejo rezervacijo

Vsako podjetje dobi nekaj izdelkov nazaj, ali so pokvarjeni ali pač kupcu niso v veselje. Spletni nakup ščiti kupca, da lahko vrne izdelek brez vprašanj in dobi povrnjen denar. Ker se tega kupci močno zavedajo je tudi vračil nekoliko več kot v klasični trgovini. Za ta namen je potrebno imeti rezervacijo sredstev za vračila. V primeru PayPal je dobro imeti vedno na računu vsaj nekaj denarja, prav tako Stripe in drugi procesorji plačil. Na tak način boste kupcu lahko hitro vrnili denar, navadno z enim ali dvemi kliki v spletni trgovini. Privarčevali boste na času, ki bi sicer bil porabljen v komunikaciji s kupcem (morda jeznim), računovodstvom in logistiko.

Sledite provizijam

V mojem podjetju so se stroški provizij procesorjev plačil, bank in spletnih trgovin (poleg najemov) povzpeli že skoraj na strošek dodatnega zaposlenega. 0.5% se zdi malo, ampak ko sešteje vse, ki se pritaknejo k transakciji je realnost od 5-7%. To pa ni več zanemarljivo. Če dodate recimo še brezplačno pošiljanje z DHL vam v trenutku odteka tudi 12-15% vrednosti transakcije! Na primer, PayPal vzame 4.5%, Splitit procesor 3.3%, Banka 0.30$, Shopify 1%,….seveda ni za vsako podjetje enako, ampak imejte v mislih že ko sprejemate odločitve o platformi!

Naročila dobim na mail, fail! Uporaba CRM v spletnem podjetništvu.

Če imate izkušnje s prodajo v fizični trgovini imate občutek, da stranka plača na blagajni, natisnete račun in se posvetite naslednji stranki. V spletni prodaji je to nekoliko drugače. Stranka sicer plača v spletni blagajni, ampak takrat se vaše delo šele začne (oz nadaljuje če štejemo še trženje).

 • Preverjanje plačila, ali je dejansko denar prenesen. (velikokrat se zgodi, da je nekje napaka, tudi pri pro spletnih rešitvah)
 • Kaj je v naročilu? Nabiranje po skladišču in pakiranje.
 • Preverjanje ali je naslov pravilen (ne pošiljajte brez preverbe, sploh izven EU, ker boste imeli ogromo dela z uvažanjem nazaj)
 • Izdaja ustreznega računa (pogosto pretipkavanje podatkov o stranki iz trgovine v računovodski program)
 • Razknjiževanje zalog (če se le da naj bodo v istem programu kot izdaja računov in NE v spletni trgovini! Razlogi so vračila, pokvarjeni kosi, izmet/manjko, inventura ki velja za poslovni izkaz skupaj s karticami izdelkov ipd)
 • Prenos na pošto ali naročilo kurirja za prevzem
 • Tiskanje nalepk in odprema paketa
 • Pošiljanje tracking številke (če ni integracije s trgovino)

CRM je v spletni prodaji vaš prodajalec. Kot si v klasični prodaji lahko prodajalec zapomni, kaj se je z neko stranko dogovoril in ko se stranka vrne lahko od tam nadaljuje, je CRM tisti, ki vam bo to omogočal na spletu. Kupci migrirajo med različnimi napravami in navadno ne veste s kom govorite v spletnih komunikacijah. Največkrat nimate zgodovite preteklih pogovorov, ker so morda v drugem kanalu. Recimo prvi kontakt preko FB chat, drugi preko spletnega chat okenjca in tretji preko emaila. CRM je tukaj ključen. Pa še to, ljudje pogosto uporabljajo številne email naslove. Osebne, spam, službene itd. Plačila s PayPal imajo številni z email naslovom, ki je lahko star 10 let in več, ter ga sploh ne uporabljajo več! Tako dobite kupca, ki potem plača in ju s težavo povežete skupaj. Zato je nujna integracija CRM sistem ain spletne trgovine, da se komunikacija, naročila in podporni zahtevki ne izgubljajo, mešajo. CRM sistemov je veliko. Od brezplačih kot je Hubspot in Bitrix in tudi ODOO ima začetniški paketek. Izbira CRM mora imeti v mislih platformo. Namreč ODOO se slabo povezuje s Shopify, je pa tu dober Hubspot. Potem je pa Hubspot slab v integraciji z DHL,.. Skratka, premislite izbiro CRM in Platforme in računovodkega programa. Če imate vse troje dobro urejeno, se boste lahko posvečali prodaji. V spletu to pomeni digitalni marketing, ki je še ena žival, sam zase.


Vam je bilo to branje zanimivo? Obrnite se na nas, če imate podjetniško idejo ali mlado podjetje. V našem GoStartup inkubatorju ponujamo programe za zagon, rast in razvoj podjetij.

The post BLOG & WEBINAR: Organzacija podjetja za spletno prodajo appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
BLOG & WEBINAR: 5 razlogov za začetek prodaje na Amazon Europe v letu 2020 https://www.primorski-tp.si/blog-webinar-5-razlogov-za-zacetek-prodaje-na-amazon-europe-v-letu-2020/ Thu, 23 Apr 2020 11:24:46 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=50931 BLOG (cca 3 min ) WEBINAR Čeprav je Amazon US nedvomno največji, najdonosnejši »amazonski« trg, je na mednarodnih spletnih mestih, zlasti v Evropi, še vedno veliko priložnosti. Spodaj je 5 razlogov, zakaj bi morali razmišljati o internacionalizaciji in pričetkom prodaje na Amazon Europe s slovenskim podjetjem v letu 2020: 1.   Sedaj lahko prodajamo na Amazon […]

The post BLOG & WEBINAR: 5 razlogov za začetek prodaje na Amazon Europe v letu 2020 appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Matej Peršolja – Carlock

BLOG (cca 3 min )

WEBINAR

Čeprav je Amazon US nedvomno največji, najdonosnejši »amazonski« trg, je na mednarodnih spletnih mestih, zlasti v Evropi, še vedno veliko priložnosti. Spodaj je 5 razlogov, zakaj bi morali razmišljati o internacionalizaciji in pričetkom prodaje na Amazon Europe s slovenskim podjetjem v letu 2020:

1.   Sedaj lahko prodajamo na Amazon EU direktno s slovenskim podjetjem
Od marca letos lahko uradno tudi slovenska podjetja prodajajo direktno na Amazon Europe. Veliko časa smo bili ena izmed zadnji držav v Evropski uniji iz katerih podjetja niso morala direktno prodajat na Amazon Europe.

2.  Manjši trgi = Manjša konkurenca
Drug pozitivni rezultat Amazon Europe so manjši trgi. Morda boste vprašali, ali to ne pomeni manj potrošnikov? Medtem ko imajo vsi 5 evropskih evropskih trgov približno enako potrošniško bazo kot ZDA, je nedvomna korist manjšega trga vsake države manjša. Od približno 2 milijona aktivnih prodajalcev Amazona po vsem svetu jih je le približno 200.000 v Evropi, kar pomeni, da boste imeli bistveno manj konkurence za izdelke, ki jih prodajate na vsakem trgu.

3.   Rastite skupaj z rastočim trgom
Kot smo že omenili, je v zadnjih letih na evropskem spletnem prodajnem trgu opazna rast. Zahodna Evropa ima med letoma 2012 in 2017 stalno povprečno 12-odstotno rast prodaje na drobno, južna Evropa pa vsako leto 18-odstotno rast.

4.    Številni prodajalci se bojijo internacionalizacije
Internacionalizacije je, čeprav je potencialno zelo donosna, za številne prodajalce v ZDA zastrašujoča perspektiva. Obstajajo jezikovne in kulturne ovire, tržne razlike, razlike v pričakovanjih potrošnikov, dodatni stroški pošiljanja in lokalni davki, menjalni tečaji, ovire za storitve za stranke in lokalni predpisi. Ker se mnogi Ameriški prodajalici še vedno izogibajo skoku čez lužo, imajo prodajalci, ki so pripravljeni izkoristiti priložnost, da zdaj ustanovijo svojo blagovno znamko in izdelek ter utrdijo kupčevo bazo, preden drugi prodajalci pristanejo na EU trgu.

5.    Amazon si prizadeva za rast mednarodnih trgov
Vsak prodajalec lahko prodaja na vseh 5 trgih EU pod enim samim računom prodajalca, vendar morajo prodajalci, ki niso FBA (Fullfilled by Amazon), sami upravljati dostavo in storitve za stranke. S tem ko zalog ne koristimo na FBA skladiščih je tudi računovodsko pričetek prodaje na Amazonu zelo enostavno, saj ne potrebujemo registrirati VAT številk drugih držav, če izdelke pošiljamo direktno strankam iz Slovenije.Vam je bilo to branje zanimivo? Obrnite se na nas, če imate podjetniško idejo ali mlado podjetje. V našem GoStartup inkubatorju ponujamo programe za zagon, rast in razvoj podjetij.

The post BLOG & WEBINAR: 5 razlogov za začetek prodaje na Amazon Europe v letu 2020 appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Javni poziv za oddajo ponudbe https://www.primorski-tp.si/javni-poziv-za-oddajo-podudbe/ Wed, 22 Apr 2020 13:19:00 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=51176 Naročnik Primorski tehnološki park, d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici vas vabi k oddaji ponudbe za izvedbo osebnih predstavitev v okviru projekta »Ustvari svojo prihodnost«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnosti bodo sledeče: Izvedba osebnih predstavitev – priprava in izvedba dogodka, priprava rezultatov […]

The post Javni poziv za oddajo ponudbe appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Naročnik Primorski tehnološki park, d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici vas vabi k oddaji ponudbe za izvedbo osebnih predstavitev v okviru projekta »Ustvari svojo prihodnost«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnosti bodo sledeče:

 • Izvedba osebnih predstavitev – priprava in izvedba dogodka, priprava rezultatov

Aktivnosti bodo vsakodnevne s pričetkom 6.5. in zaključkom 15.5.2020.

Prosimo vas, da nam vašo ponudbo, naslovljeno na Primorski tehnološki park, d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, pošljete v pdf. obliki na elektronski naslov: info@primorski-tp.si ali po pošti in sicer najkasneje do vključno četrtka 30.4.2020. Obrazec za oddajo ponudbe se nahaja v priponki.

https://www.primorski-tp.si/wp-content/uploads/2020/04/ponudba-obrazec-izvedba.pdf

Pri pripravi ponudbe upoštevajte:

 • Ponudbena cena mora biti izražena brez DDV in z DDV-jem,
 • Ponudbena cena mora biti izražena za vsako izobraževanje posebej;
 • V ponudbi navedite, da ponudbo izdajate za projekt »Ustvari svojo prihodnost«.

Ostale informacije:

 • Oddaja naročila:  ponudba
 • Merilo za izbiro: najnižja cena

S spoštovanjem,

Primorski tehnološki park, d.o.o.

The post Javni poziv za oddajo ponudbe appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
BLOG & WEBINAR: Recept za uspešno spletno prodajo https://www.primorski-tp.si/spletna-trgovina-marketing-spletna-prodaja/ Wed, 22 Apr 2020 10:18:30 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=50908 BLOG (cca 3 min ) webinar Za uspešno spletno prodajo je potreben odličen spletni marketing in dobra uporabniška izkušnja. Nastja kramer Uporabniška izkušnja Uporabniška izkušnja oz. prodajni proces neke stranke preko spleta gre vedno čez proces 4 faz za katere je dobro, da jih popolnoma razumemo. Te 4 faze so: 1. Faza stimuliranja: v tej […]

The post BLOG & WEBINAR: Recept za uspešno spletno prodajo appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
BLOG (cca 3 min )

webinar

Za uspešno spletno prodajo je potreben odličen spletni marketing in dobra uporabniška izkušnja.

Nastja kramer
Nastja Kramer-Malinca

Uporabniška izkušnja

Uporabniška izkušnja oz. prodajni proces neke stranke preko spleta gre vedno čez proces 4 faz za katere je dobro, da jih popolnoma razumemo. Te 4 faze so:

1. Faza stimuliranja: v tej fazi iščemo stranke in zato je tukaj ključnega pomena oglaševanje (online in offline). Prav tako je pomembna prisotnost na družabnih omrežjih in razvoj različnih načinov s katerimi stranke skozi oglaševanje pritegenmo na spletno stran oz. trgovino (prijava za brezplačno e-knjigo, brezplačno svetovanje, brezplačni vzorci, nagradne igre, brezplačni webinarji,…). V tej fazi tudi gradimo bazo kontaktov – saj je cilj te faze, da pripeljemo stranko na spletno stran (jo zabeležimo v naš remarketing pixel) ali dobimo njen email naslov.

2. Faza raziskovanja: to je v faza, ko pride stranka na našo spletno stran oz. trgovino. V tej fazi je pomembno, da imamo lepo in pregledno stran, izpopolnjene opise izdelkov, slike in video vsebine za izdelke, ki jih ponujamo. Izdelke opremimo tudi s pogostimi vprašanji in mnenji kupcev. Če imamo veliko izdelkov je pomembno tudi, da imam izpraven iskalnik in smiselno razporejene kategorije izdelkov. Ključnega pomena v tej fazi je, da se stranka znajde na naši strani in dobi vse potrebne informacije, ki jih potrebuje o izdelkih.

3. Faza nakupa: za večino spletnih trgovcev je to ključna in najpomembnejša faza. Tukaj se stranka namreč odloča o tem, če bo oddala svoje naročilo ali ne. Pomembno je, da ji v tej fazi nudimo informacije o hitrosti in strošku dostave, različne možnosti plačila, pomoč preko telefona ali emaila, da je proces nakupa in spletna košarica čim bolj enostavna in pregledna. Stranko lahko k nakupu spodbudimo tudi z različnimi darilci, popusti, brezplačano dostavo ali akcijami.

4. Ponakupna faza: je faza na katero marsikateri spletni trgovec pozabi. To je faza komunikacije po tem, ko stranka naročilo že opravi. Tukaj je pomembno, da stranki pošljemo potrditev naročila in tracking dostave. Da jo po prejemu paketa povprašamo za mnenje ali jih pošljemo ankezo zadovoljstva. Da z njo še naprej komuniciramo preko email marketinga in družabih omrežij. Naš cilj mora biti, da stranka čim prej opravi ponovni nakup.

Spletni marketing

Na spletu imamo različne možnosti oglaševanja in komunikacije. Med najbolj učinkovite spadajo:

 • Komunikacija na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter, Pinterest, …)
 • Facebook oglaševanje
 • Google adwords oglaševanje
 • E-mail marketing
 • Oglaševanje na drugih spletni straneh

Edino komunikacija na družabnih omrežjih poleg vloženega dela ne zahteva finančnega vložka, zato je pomembno, da jo znamo čim bolje izkoristiti.

Smernica za Facebook in Instagram komunikacijo

Pomembno je, da si naredimo plan komunikacije, ki naj vsebuje naslednje.

1. Število objav

Predlagam vsaj 1 objavo dnevno na Facebooku in vsaj 3 objave tedensko na Instagramu.

2. Komu objavljamo

Opis idealne stranke, ki jih objavljamo, da bomo vedeli v kakšnem slogu bomo pisali vsebine.

3. Čas objav

Najboljši časa za objave je dopoldne med 9 in 11 uro in potem proti večeru med 19 in 21 uro.

4. Vsebine objav

Pomembno je, da se odločimo kakšno bo razmerje med prodajnimi in neprodajnimi objavami. Predlagam razmerje 1 proti 1, torej ena prodajna, ena vsebinska objava. Pri vsebinskih objavah govorimo o izobraževalnih vsebinah, zabavnih ali motivacijskih vsebinah.

Med neprodajne objave sodijo blog objave, članki, vici, nagradne igre, brezplačne e-knjižice, uganke, misli (lepe, pozitivne, motivacijske), lastne slike iz delovnega mesta in vsakdanjega življenja (vpletenost zaposlenih), sezonske slike, … 

Pri družabnih omrežjih je zelo pomembn dvosmerna in osebna komunikacija! Ljudi je potrebno pozvati h komunikaciji oziroma jim dati jasna navodila kaj morajo narediti. Spodaj primer nekaj CTA-jev (pozivov k dejanju):

 • klikni tukaj za več informacij
 • všečkaj, komentiraj, deli sliko
 • vpiši v komentar kaj bi izbral ti
 • vpiši v komentar katera je tvojo najljubša (primer barva)
 • stisni like, če se strinjaš
 • všečkaj sliko, če imaš rad (primer regrat)

Avtor: Nastja Kramer

Vam je bilo to branje zanimivo? Obrnite se na nas, če imate podjetniško idejo ali mlado podjetje. V našem GoStartup inkubatorju ponujamo programe za zagon, rast in razvoj podjetij.

The post BLOG & WEBINAR: Recept za uspešno spletno prodajo appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Aktualni razpisi za podjetja & 500 € popusta za pripravo prijave na razpis! https://www.primorski-tp.si/ugodni-krediti-500-eur-popusta-na-prijavo/ Thu, 16 Apr 2020 14:34:53 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=50897 GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Slovenski podjetniški sklad razpisuje GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE – P1 PLUS 2020. Razpis zajema ugodne oblike financiranja za investicijska vlaganja in likvidnostna sredstva. Obrestna mera znaša med 0,50% do 1,00% (za sektor trgovine). Odplačilna dobra do 10 let, z možnostjo koriščenja […]

The post Aktualni razpisi za podjetja & 500 € popusta za pripravo prijave na razpis! appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Slovenski podjetniški sklad razpisuje GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE – P1 PLUS 2020. Razpis zajema ugodne oblike financiranja za investicijska vlaganja in likvidnostna sredstva.

Obrestna mera znaša med 0,50% do 1,00% (za sektor trgovine). Odplačilna dobra do 10 let, z možnostjo koriščenja dvo letnega moratorija.

Kredit je namenjen tudi celotnemu ali delnemu financiranju obratnih sredstev zaradi likvidnostnih težav, ki jih je podjetju povzročil KORONAVIRUS.

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oz. najkasneje do 20.10.2020.

Upravičenci razpisa so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas (kot zaposlena oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti s.p.).

BREZOBRESTNI KREDIT JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE

Za podjetja s sedežem na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba je na voljo BREZOBRESTNI KREDIT Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Aktualna sta dva razpisa:

 –     Mikroposojila do višine 25.000 EUR z odplačilo dobo 3−6 let,

–      Posojila za razvoj poslovanja do višine 100.000 EUR z odplačilo dobo 3−9 let.

Pri obeh je možnost koriščenja moratorija za čas do enega leta.

Rok za oddajo vloge: 20.5.2020, 28.8.2020 oz. do porabe sredstev.

POPUST V VREDNOSTI 500€ ZA PRIPRAVO PRIJAVE NA RAZPIS

Primorski tehnološki park bo iz naslova projekta EMBRACE (Interreg Mediteran) nudil petim upravičencem popust v vrednosti 500 eur na prijavo (pripravo poslovnega načrta s finančnimi projekcijami in celotne prijavne vloge), ki jo bo za prijavitelje pripravljalo podjetje Alias plus d.o.o.

Pogoji do upravičenosti popusta v vrednosti 500 eur na prijavo:

 • prijavitelj mora izpolnjevati prijavne pogoje iz razpisa P1 PLUS 2020 oziroma brezobrestnega Kredita JSMGG,
 • prijavitelj mora biti podjetje iz agro-živilskega ali vinarskega sektorja (sektorja sta cilja skupina projekta EMBRACE (Interreg Mediteran), ki omogoča navedeni popust),
 • pri izbiri petih upravičencev, ki se bodo odločili za prijavo na razpis, bo Primorski tehnološki park skupaj s podjetjem Alias plus d.o.o., upošteval pravilo vrstnega reda prijav. V kolikor bo med prijavitelji podjetje, ki ne izpolnjuje enega izmed prvih dveh pogojev, bo do ugodnosti upravičen naslednji prijavitelj z izpolnjenima pogojema po vrstnem redu.

Za dodatne informacije in prijave:

URŠA PICULIN TANCOŠ, Alias plus d.o.o na 031 277 131 / ursa@aliasplus.si

KATJA PREGELJ, Primorski tehnološki park na 040 701 357 / katja.pregelj@primorski-tp.si

The post Aktualni razpisi za podjetja & 500 € popusta za pripravo prijave na razpis! appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Vabilo Rapid Reaction Technology Office (RRTO) slovenskim podjetjem https://www.primorski-tp.si/vabilo-rapid-reaction-technology-office-rrto-slovenskim-podjetjem/ Thu, 09 Apr 2020 13:42:27 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=50841 Rapid Reaction Technology Office (RRTO), deluje znotraj MORSa. vabi slovenska podjetja, ki razvijajo nove napredne tehnologije, podjetja z visoko inovativnimi tehnologijami, ki imajo možnost da zagotovijo nove, revolucionarne zmogljivosti, ki bi pomenile prednost pred nasprotniki in zapolnitve vrzeli v potrebah kritičnih misij do leta 2028. Področja, ki jih zanimajo: AI, machine learing, avtonomne rešitve, biotehnologija, […]

The post Vabilo Rapid Reaction Technology Office (RRTO) slovenskim podjetjem appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Rapid Reaction Technology Office (RRTO), deluje znotraj MORSa.
vabi slovenska podjetja, ki razvijajo nove napredne tehnologije, podjetja z visoko inovativnimi tehnologijami, ki imajo možnost da zagotovijo nove, revolucionarne zmogljivosti, ki bi pomenile prednost pred nasprotniki in zapolnitve vrzeli v potrebah kritičnih misij do leta 2028.

Področja, ki jih zanimajo: AI, machine learing, avtonomne rešitve, biotehnologija, kibernetske tehnologije, usmerjena energija, v celoti povezana komanda, komunikacije in kontrola, hipersonika, mikroelektronika, kvantumske tehnologije, vesolje, 5G…
Več info
Rok za prijavo podjetij: 30.4.2020 do 17.00 EDT
Prijava na naslov: osd.pentagon.ousd-atl.mbx.rrto-innovation@mail.mil

The post Vabilo Rapid Reaction Technology Office (RRTO) slovenskim podjetjem appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
Vprašanja in odgovori FURS o ukrepih za blažitev posledic Koronavirusa https://www.primorski-tp.si/vprasanja-in-odgovori-furs-o-ukrepih-za-blazitev-posledic-koronavirusa/ Wed, 08 Apr 2020 09:26:44 +0000 https://www.primorski-tp.si/?p=50833 I. LETNI OBRAČUN DDPO IN DohDej  1. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej? Da, rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej […]

The post Vprašanja in odgovori FURS o ukrepih za blažitev posledic Koronavirusa appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>
I. LETNI OBRAČUN DDPO IN DohDej 

1. Ali se podaljša rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej?

Da, rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj. Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto, katerega rok za predložitev se izteče v času veljavnosti tega zakona, v dveh mesecih po roku iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.

2. Do kdaj moram poravnati razliko med mesečnimi (ali trimesečnimi) obroki akontacije dohodnine in (letno) odmero, ugotovljeno v obračunu?

Rok za plačilo je 30 dni od predložitve tega obračuna. To velja tudi za tiste, ki so ga že oddali. Torej če bo obračun za leto 2019 predložen na zadnji dan roka za predložitev v skladu s ZIUJP, t.j. 1.6.2020 ali kasneje, potem bo obveznost morala biti plačana do 1.7.2020, če bo obračun predložen med 31.3. in 1.6.2020 pa bo obveznost zapadla v 30 dneh po predložitvi (npr. predložen obračun 13.5.2020, rok za plačilo 12.6.2020).

3. Kdaj bom prejel preplačano akontacijo davka na podlagi letnega obračuna?

Davčni organ bo zavezancu vrnil preplačani davek po uradni dolžnosti (samoiniciativno) v 30 dneh od predložitve letnega obračuna DDPO ali DohDej.

4. Ali podaljšanje roka vpliva tudi na zamenjavo ugotavljanja davčne osnove (npr. ne želim biti več »normiranec« ali pa to želim postati).

Da. Zavezanec lahko v obračunu DDPO ali DohDej za leto 2019 priglasi (oziroma zamenja, če so za to izpolnjeni pogoji) ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 1.6.2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

5. Ali prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej vpliva tudi na določitev zavarovalne osnove?

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

I-a. PLAČEVANJE AKONTACIJ DDPO IN DOHDEJ

 • Katerih obrokov akontacij DDPO in DohDej se ne plačuje?

ZIUZEOP  zavezance za DDPO in DohDej razbremenjuje plačevanja obrokov akontacij za čas trajanja interventnih ukrepov. Zavezanci za DDPO in DohDej obrokov, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitve zakona do 31. 5. 2020, ne plačujejo. Obroki akontacije DDPO in DohDej dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo. Upoštevajoč, da je ZIUZEOP začel veljati v mesecu aprilu, se ukrep iz 62. člena ZIUZEOP nanaša na obroka akontacije za meseca april in maj. Če epidemija ne bo preklicana do 15. 5. 2020, pa ukrep zajame tudi junijski obrok. Za obroke akontacij, ki bodo dospeli v plačilo po 31. 5. 2020 (torej obroki akontacije DDPO in DohDej za junij in naprej) oziroma po 30. 6. 2020, če pandemija v roku ne bo preklicana (torej julij in naprej), zavezanci lahko vložijo vlogo za spremembo akontacije DDPO oziroma DohDej.

 • Kdaj je treba plačati marčevski obrok akontacije DDPO in DohDej oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 ter poračunsko akontacijo?

Davčnim zavezancem, ki so davčni obračun DDPO ali DohDej za koledarsko leto 2019 predložili do 31.

3. 2020, poteče dne 10. 4. 2020 rok za plačilo naslednjih obveznosti: 

 • obrok akontacije za mesec marec 2020 oziroma obrok za prvo trimesečje 2020 (v višini, izračunani po davčnem obračunu za leto 2019, torej po novi osnovi), 
 • pozitivna razlika v višini obrokov za že dospele obroke (za mesec januar in februar 2020) – t.i.

poračunska akontacija

Davčnim zavezancem, ki zaradi podaljšanja roka še niso predložili davčnega obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2019 in bodo davčni obračun predložili v mesecu aprilu 2020, rok za plačilo zgoraj navedenih obveznosti poteče dne 11.5.2020. Davčnim zavezancem, ki bodo predložili davčni obračun v mesecu maju 2020 oziroma dne 1. 6. 2020 (ko se izteče rok za predložitev obračuna DDPO in DohDej za koledarsko leto 2020), pa poteče rok za plačilo dne 10. 6. 2020. 

8. Kaj če ne morem plačati obveznosti iz naslova marčevskega obroka akontacije DDPO in DohDej oziroma obroka za prvo trimesečje 2020 ter poračunske akontacije?

V primeru, da zavezanec zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na njegovo poslovanje nima likvidnih sredstev za plačilo obroka marčevske akontacije (oziroma obroka za prvo trimesečje 2020) in poračunske akontacije, lahko v skladu z ZIUJP zaprosi za odlog oziroma obročno plačilo tako za obveznost doplačila po obračunu kot za obveznost iz naslova obrokov akontacij. 

9. Ali je mogoče kljub ukrepom plačati aprilski in majski obrok akontacije?

ZIUZEOP določa, da se navedena obroka akontacije DDPO in DohDej ne plačata. FURS v knjigovodski evidenci nima podlage za vzpostavite bremenitve, zato bi morebitno plačilo obrokov akontacije DDPO in DohDej za april in maj predstavljalo nerazporejeno plačilo.  V skladu z dogovorom z zavezancem lahko se takšno plačilo ne vrača in lahko pokrije naslednji obrok akontacije, ki dospe v plačilo.

II. ZNIŽANJE MESEČNE (TRIMESEČNE) AKONTACIJE DAVKA

10. Ali lahko zaprosim za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Da. Akontacija se sicer določi na podlagi letnega obračuna DDPO oz. DohDej. Vlogo za znižanje akontacije lahko vložijo le zavezanci, ki so davčnemu organu že predložili davčni obračun za predhodno leto.  

11. Kdaj lahko oddam zahtevo za znižanje višine mesečne (trimesečne) akontacije davka?

Vlogo za spremembo predhodne akontacije lahko zavezanec odda kadarkoli po oddaji letnega obračuna za predhodno leto.

12. Kdaj konkretno zahteva za znižanje akontacije vpliva na mesečno akontacijo? 

Davčni zavezanec lahko zahteva spremembo višine predhodne akontacije, vlogo vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Torej, če zavezanec želi plačevati znižano akontacijo za mesec april, (obrok dospe v plačilo 30. 4.), mora vlogo oddati najmanj 30 dni prej. 

13. Kako oddam zahtevo za znižanje akontacije?

Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. V najkrajšem možnem času bo pripravljen tudi elektronski obrazec.

14. Katere priloge moram predložiti k zahtevi za znižanje akontacije?

V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene takoj, ko bo mogoče.

15. V kolikšnem času mora FURS odobriti (ali zavrniti) znižanje akontacije? 

V najkrajšem možnem času. V času epidemije na FURS delajo le uslužbenci, ki opravljajo kritične naloge. Se bomo pa potrudili, da bo odločeno v 15 dneh.

III. ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČILO DAVKOV

16. Ali je možen odpis davkov?

Ne, odpis davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, zaradi posledic epidemije bolezni COVID19 ni mogoč.

17. Ali moram v času epidemije koronavirusa plačevati akontacijo davka?

Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10.5. in 10.6.2020. Za odlog ni treba izpolnjevati nobenih pogojev. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.

Marčevsko akontacijo pa je treba poravnati, ker skladno z 298. členom ZDavP-2. obrok akontacije dospe v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša (31. 3. 2020), plačan pa mora biti v 10. dneh od dospelosti. Če je zavezanec davčni obračun DDPO ali DohDej za leto 2019 predložili do 31. 3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10.4.2020. Če je omenjena obračuna oddal v aprilu, bo marčevsko akontacijo plačal 11.5.2020, če bo obračun oddal maja ali najpozneje 1. junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 10.6.2020.

18. Ali je možen odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa?

Zavezanec – poslovni subjekt lahko zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. 

19. Za katere davčne obveznosti lahko odložim plačilo oz. zaprosim za obročno plačilo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19?

Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj. V primeru davčnega odtegljaja (REK obrazci) to ne velja za prispevke za socialno varnost.

20. Ali velja odlog in obročno plačilo pri davčnem odtegljaju tudi za prispevke za socialno varnost?

Ne. Pri davčnem odtegljaju je možen odlog ali obročno plačilo le za akontacije davka, za prispevke pa ne.

21. Ali lahko zaprosim za odlog ali obročno plačilo obveznosti po letnem obračunu DDPO oz. DohDej, četudi sem tega oddal še pred razglasitvijo epidemije?

Da, če bi bilo plačilo obveznosti oteženo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19.

22. Kakšen je pogoj za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu in kakšna dokazila je treba predložiti?

Zavezanec mora v vlogi navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije bolezni COVID-19 (npr. sklicuje se lahko na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, izgubo naročil, odpovedi pogodb poslovnih partnerjev, onemogočeno delovanje na tujem in domačem trgu, motena oz.

prekinjena dobava surovin, ustavitev projektov,  itd.).

23. Ali je v izredne razmere vključeno obdobje februar 2020 oz. za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno zaradi izrednih razmer?

Zavezanci, poslovni subjekti, bodo vlogo za odlog oz. obročno plačilo po novem obrazcu lahko vložili tudi za davke, ki so zapadli v plačilo februarja 2020. Vlogi se ugodi, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije koronavirusa in če gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti (DDV, DDPO itd.).

24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu?

Zavezanec odda vlogo preko eDavkov kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko elektronske pošte, na svoj finančni urad. 

Obrazec je objavljen na spletni strani eDavkov:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?categor y=obrok

25. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno?

Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času. V času epidemije na FURS delajo le uslužbenci, ki opravljajo kritične naloge. Se bomo pa potrudili, da bo odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel vročeno elektronsko preko sistema eDavki.

26. Ali se zavezanec, ki že ima od prej odobreno obročno plačilo ali odlog plačila davka šteje za neplačnika?

Če zavezanec zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo od 29. marca 2020 dalje, se ne šteje za neplačnika. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) namreč določa, da obroki, ki zapadejo v plačilo v času trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo šele 3 mesece po prenehanju teh ukrepov. Kdaj bodo ti ukrepi prenehali, bo odločila vlada RS s posebnim sklepom.

27. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer?

Da. Vloge na starih obrazcih, v katerih se zavezanci sklicujejo na posledice epidemije in o katerih FURS še ni odločil, se bodo obravnavale pod enakimi pogoji, ki veljajo za vloge na novih obrazcih. 

FURS bo o teh vlogah odločal na podlagi interventnega zakona, ki omogoča lažje uveljavljanje pravice do odloga/obročnega plačila za zavezance, poslovne subjekte, prizadete zaradi posledic epidemije.

28. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti?

Ne. V skladu z interventnimi ukrepi v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

IV. ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM, VERSKIM DELAVCEM IN KMETOM

29. Kdo je upravičen do odloga prispevkov za socialno varnost?

Odlog prispevkov za socialno varnost je mogoč samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. To so npr. s.p.-ji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki in drugi zasebniki. Do odloga plačila prispevkov so upravičeni tudi kmetje.

30. Ali je do odloga prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?

Ne.

31. Za katero obdobje je možen odlog prispevkov in za koliko časa? 

Zagotovljen bo odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej.

32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)?

Ne. Odložiti je mogoče zgolj tiste, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020.

33. Katere prispevke je možno odložiti?

Odložiti je mogoče vse štiri prispevke za socialno varnost, torej prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

34. Ali je možno odložene prispevke poravnati obročno?

Da. Plačilo odloženih prispevkov je možno poravnati kadarkoli do 31.3.2022 v enkratnem znesku ali obročno. Za obročno plačilo v tem primeru ni potrebno vlagati vloge.

35. Ali moram vložiti kakšno vlogo za odlog plačila prispevkov?

Samozaposleni, so do odloga prispevkov upravičeni avtomatično, kar pomeni, da jim ne bo treba vlagati vloge. Enako velja za kmete.  

36. Ali v času odloga plačila prispevkov tečejo zamudne obresti?

Ne. Za zneske odloženih prispevkov do 31. 3. 2022 ne tečejo zamudne obresti.

37. Ali bom upravičen do odloga prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS?

Ne. Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov. 

38. Do katerega datuma moram kot s.p. oziroma kmet poravnavati obveznosti za februar 2020 (oziroma moram imeti največ 50 evrov dolga do FURS), da bom upravičen do avtomatskega odloga prispevkov? 

Da boste upravičeni do odloga prispevkov, morate neplačane zapadle obveznosti poravnati najpozneje do 6. aprila 2020.

39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS?

Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve).

40. Komu je dovoljena OPROSTITEV plačila prispevkov za socialno varnost?

Do oprostitve prispevkov za socialno varnost so upravičene samozaposlene osebe, verski uslužbenci, družbeniki in kmetje.

Do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ni upravičena oseba, ki na dan vloge nima plačanih zapadlih davčni obveznosti. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

41. Ali je do OPROSTITVE plačila prispevkov za socialno varnost upravičena tudi oseba, ki opravlja postranski poklic (npr. popoldanski s.p.)?

Ne.

42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?

V takšni višini, kot ste jih plačevali doslej, torej do meseca uveljavitve pravice. 

43. Kaj moram narediti, da se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost?

Na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5. (vse našteto bo možno označiti na eni izjavi).

Pogoj: isti pogoji kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov.

44. Kje je objavljena izjava za OPROSTITEV plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka?

Izjavo bo mogoče oddati od 14. aprila dalje prek eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki).

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

45. Kaj če v izjavi navedem neresnične podatke?

Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost po tem členu, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

V. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE, VERSKE USLUŽBENCE IN KMETE

46.  Kdo je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka?

Upravičenci do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki na dan uveljavitve zakona nima plačanih zapadlih davčnih obveznosti. Stanje zapadlih davčnih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine).

47. Koliko znaša mesečni temeljni dohodek?

V višini 350 eurov za mesec marec, 700 eurov za meseca april in 700 eur za mesec maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.

48. Kaj moram storiti, da pridem do mesečnega temeljnega dohodka?

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec prek eDavkov (preko spleta ali mobilnega telefona) najpozneje do 31. maja 2020 predložiti izjavo (to je ista izjava, kot pri oprostitvi plačila prispevkov), s katero izjavlja, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Izjavo bo mogoče oddati od 14. aprila dalje prek eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki).

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

49. Kdaj bom prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka?

Izjava (ista kot za oprostitvi plačila prispevkov) mora biti preko eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložena do 31.5.2020

 • Če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec bo nakazan denar na TRR 25.4.2020
 • Če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec in/ali april bo nakazan denar na TRR 10.5.2020
 • Če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec in/ali april in/ali maj bo nakazan denar na TRR 10.6.2020

50. Kakšni so kriteriji za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka?

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

 • vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
 • vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

51. Ali bom moral mesečni temeljni dohodek vračati?

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

52. Ali se pri ugotavljanju pogoja, ki se nanaša na zmanjšanje prihodkov, upošteva izdane račune ali prilive? 

V skladu z računovodskimi standardi se poslovni dogodki pripoznajo, ko nastanejo, in ne šele ob plačilu. To pomeni, da se bo tudi v zvezi s pogojem, ki se nanaša na ugotavljanje zmanjšanja prihodkov, kot je določeno v drugem odstavku 35. člena ZIUZEOP, presojalo zmanjšanje prihodkov glede na pravila za pripoznavanje prihodkov po računovodskih standardih. Praviloma se prihodki pripoznajo, ko je storitev ali dobava opravljena, ne glede na to, ali je račun izdan ali plačan.

VI.  INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ ZA ZAPOSLENE

VI-a. UKREP DELNE OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV OD PLAČE ZA DELO V ČASU EPIDEMIJE

53. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?

Vsi delodajalci v zasebnem sektorju. Do delne oprostitve plačila prispevkov niso upravičeni neposredni in posredni uporabnik proračuna RS ter občine, in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

54. Katere prispevke upravičeni delodajalci plačajo in za katere velja oprostitev?

Upošteva se plačilo prispevkov v mesecu, kar pomeni, da zapade v oprostitev plačilo prispevkov v aprilu, torej od plače za delo v mesecu marcu (in sicer za obdobje od dneva razglasitve epidemije 13.3. do 31.3.), ter plačilo prispevkov od plače za mesec april v mesecu maju. Ostale prispevke plačajo v celoti.

55. Kako uveljavljam oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalec mora ob izplačilu plače, najkasneje na dan izplačila predložiti  REK-1 obrazec. Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1002. Za oprostitev plačila prispevkov PIZ ni predvidena oddaja vloge.

VI-b. IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA

56. Kakšna je obdavčitev kriznega dodatka?

Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13.3. do 31.3.) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov oz. sorazmerni delež. Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša.

57. Kateri delodajalci lahko izplačajo krizni dodatek, ki ni obdavčen?

Krizni dodatek lahko izplačajo delodajalci v zasebnem sektorju. Ukrep se ne uporablja za neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.

58. Kako se poroča na REK obrazcu o izplačilu kriznega dodatka?

Delodajalec ob izplačilu predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka vpiše v polje A052, brez vpisa oznake dohodka.

VII. UKREP DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE IN OPROSTITVE PRISPEVKOV OD NADOMESTILA PLAČE

59. Kako uveljavljam pravico do povračila nadomestila plače?

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod bo o vlogi odločil z upravno odločbo in z delodajalcem sklenil pogodbo o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače, če bodo izpolnjeni pogoji za delno povračilo nadomestila plače, določeni z  zakonom.Pravice do povračila izplačanih nadomestil plače ne more uveljavljati delodajalec, ki ima na dan vložitve vloge neplačane zapadle obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih izterjuje FURS. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

Podatke o izpolnjevanju pogojev bo FURS zavodu zagotavljal avtomatsko in zavezancu ne bo treba pridobiti potrdila. Lahko pa preveri stanje svojih neplačanih obveznosti prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve). 

60. Kako se pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestila plače preverja kriterij, da ima delodajalec predložene vse REK obrazce za zadnjih 5 let?

Podatek ali je delodajalec predložil vse REK-1 obrazce za izplačilo plač v zadnjih 5 letih bo ZRSZ zagotavljal FURS. Do ukrepa ne bodo upravičeni delodajalci, ki niso izplačali plač in niso imeli obveznosti predložitve REK-1 obrazca in tudi delodajalci, ki so plače izplačali, pa davčnemu organu niso predložili REK-1 obrazca. Za namene izvajanja tega ukrepa se ne razlikuje med zavezanci, ki so plačo izplačali, pa niso predložili REK obrazcev, in tistimi, ki plač niso izplačali in niso bili dolžni predložiti REK obrazca.

61. Ali lahko uveljavljam oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil plač?

Upravičeni delodajalci od nadomestila za čakanje na delo zaradi posledic epidemija in nadomestil za čakanje zaradi višje sile uveljavljajo oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače, in sicer za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v RS, preračunane na mesec (1.753,84 eur). Če je znesek nadomestila višji od povprečne plače se od razlike prispevki za socialno varnost obračunajo in plačajo.

62. Kateri delodajalci so upravičeni do ukrepa?

Vsi delodajalci, razen neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

Delodajalci so upravičeni do ukrepa, če ocenijo da bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.  Delodajalci, ki niso poslovali v celotnem letu 2019, so upravičeni do ukrepa če ocenijo vsaj 25 % zmanjšanje upada prihodkov v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali vsaj 50 % upad v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020.

63. Kaj če delodajalec napačno oceni upad prihodkov?

Če se naknadno ugotovi, da je delodajalec napačno ocenil upad prihodkov in do ukrepov v zvezi z oprostitvijo prispevkov od nadomestila plač glede na podatke poslovnega izida ni upravičen, bo moral znesek oproščenih prispevkov vrniti.

64. Kako se odda REK obrazec pri uveljavljanju tega ukrepa?

Delodajalec mora ob izplačilu nadomestila plače, najkasneje na dan izplačila predložiti  REK-1 obrazec. Če je oddaja REK obrazcev prek sistema eDavki onemogočena, delodajalec odda REK-1 obrazec, ko je vzpostavljena oddaja prek sistema eDavki.Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1004. Če je izplačano nadomestilo plače višje od povprečne plače potem za razliko (znesek nad povprečno plačo) oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1001, pri čemer prispevke za socialno varnost od nadomestila plače, ki presega znesek 1753,84 eur prispevke obračunajo in plačajo v celoti.

Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec vpiše v polje M01, nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile pa v polje M02.

65. Kako se predloži REK obrazec, če v posameznem mesecu delavec del obdobja dela, del obdobja pa je na čakanju?

V takem primeru delodajalec predloži ločen REK-1 obrazec za izplačilo nadomestila za čakanje (vrsta dohodka 1004) in ločeno REK-1 obrazec za izplačilo plače.

66. Kako se obračunajo prispevki od nadomestila plače?

Prispevki za socialno varnost se obračunajo v skladu z veljavno zakonodajo. Tudi pri izplačilu nadomestila plače je treba upoštevati določbo četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2, ki določa obračun in plačilo prispevkov v primeru, ko izplačilo plače in nadomestila plače ne dosega zneska najnižje osnove za plačilo prispevkov (trenutno veljavna najnižja osnova za plačilo prispevkov znaša 1.017,23 eur).

VIII. LETNA ODMERA DOHODNINE 

67. Ali je zaradi pandemije koronavirusa kakšna sprememba glede letne odmere dohodnine?

FURS fizičnim osebam, katere ne opravljajo dejavnosti, izdaja informativni izračun dohodnine za leto 2019 v podobnih rokih, kot pretekla leta – prvi sveženj 31. 3. 2020, drugi sveženj predvidoma 29. 5. 2020, dodatno bo 30. 6. 2020 izdan še tretji sveženj.

V prvem svežnju so informativni izračun dohodnine za leto 2019 prejeli le davčni  zavezanci, ki ne opravljajo dejavnosti in imajo vračilo dohodnine, davčni zavezanci brez vračila oz. doplačila (z nulo) in davčni zavezanci z doplačilom do 2€, ki pa se v skladu z 277. členom ZDavP-2 pri letnem poračunu dohodnine odpiše.  Davčni zavezanci z doplačilom dohodnine, informativnega izračuna dohodnine v prvem svežnju niso  prejeli. Ti bodo informativne izračun dohodnine prejeli predvidoma v naslednjem svežnju. Roki za ugovore, vračila in doplačila se ne spreminjajo, dodatno pa so določeni roki v sklopu izvedbe dodatnega, tretjega svežnja informativnih izračunov dohodnine za leto 2019.

Zaradi podaljšanja roka za oddajo letnega obračuna DohDej za leto 2019, ki se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, bodo ti davčni zavezanci in morebitni preostali posameznim zavezanci, na katere posledično vplivajo podatki iz obračunov DohDej, informativni izračun dohodnine za leto 2019 prejeli v tretjem svežnju, do konca meseca junija 2020.

V povezavi s spremembo roka za izdajo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, se prestavi tudi rok, ki določa obveznost vložitve napovedi za odmero dohodnine za leto 2019 in sicer iz 31. 7. 2020 na 31. 8. 2020, če do predvidenega roka davčni zavezanec rezident ne prejme informativnega izračuna dohodnine. Navedeni rok se iz 15. junija prelaga na 15. julij 2020. To pomeni, da če davčnemu zavezancu informativni izračun dohodnine za leto 2019 ni vročen do 15. julija 2020, je dolžan do 31. 8. 2020 vložiti napoved za odmero dohodnine.

68. Kakšna bo sprememba v zvezi z letno odmero dohodnine za fizične osebe z dejavnostjo (ki niso normiranci)?

Fizične osebe z dejavnostjo (ki niso normiranci) bodo po novem prejeli svoj informativni izračun mesec dni pozneje, kot v preteklih letih, se pravi do konca junija. Temu primerno se za mesec dni zamaknejo vsi roki, ki so vezani na datum izdaje informativnega izračuna dohodnine (rok za ugovor do konca julija, rok za vračilo in doplačilo dohodnine pa do konca avgusta). Razlog za prestavitev roka izdaje informativnega izračuna dohodnine za fizične osebe z dejavnostjo je prestavitev rokov za oddajo njihovih letnih obračunov DohDej, na podlagi katerih se tvorijo informativni izračuni.

69. Ali fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov (t.i. normiranci) prejmejo svoj informativni izračun dohodnine?

Ne, če je to njihov edini dohodek, obdavčen z dohodnino. V kolikor pa so v preteklem letu prejeli tudi dohodke, ki se vključujejo v letno davčno osnov za odmero dohodnine, pa bodo prejeli informativni izračun dohodnine, ki bo vključeval te ostale dohodke, To sicer ni posledica zakonov o interventnih ukrepih, saj se tudi v preteklih letih dohodki iz dejavnosti »normirancem« niso vštevali v letno odmero dohodnine. To pomeni, da »normiranci«, ki imajo le dohodke iz dejavnosti, niso zavezanci za letno odmero in ne prejmejo informativnega izračuna dohodnine

IX. TEK ROKOV ZA OPRAVLJANJE PROCESNIH DEJANJ ZAVEZANCEV

70. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki procesnih dejanj, kot npr. rok za pritožbo, ugovor, vlaganje različnih davčnih napovedi itd.?

Tek rokov je odvisen od tega, ali gre za nujno zadevo, kot jo določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 36/20). To pomeni:

 • V nujnih zadevah (npr. postopki odmere davka, carinski postopki, predložitev obračuna, postopki odpisa, odloga in obročnega odplačevanja, ustavitve oz. zadržanja davčne izvršbe ipd.) ROKI TEČEJO, kar pomeni, da morajo stranke svoje obveznosti oz. pravice izpolniti oz. uveljaviti v roku (npr. dopolniti vlogo, plačati davek, vložiti pritožbo ipd.). 
 • V zadevah, ki niso nujne (npr. praviloma niso nujni postopki naknadnega nadzora po 129. in 130. členu ZDavP-2, inšpekcijski postopki, prekrškovni postopki, odločanje o obročnem plačilu prekrškovnih obveznosti v skladu z 18. členom ZP-1, ipd.) ROKI NE TEČEJO, kar pomeni, da lahko stranke svoje obveznosti oz. pravice izpolnijo oz. uveljavijo po prenehanju ukrepov (npr.

dopolniti vlogo, plačati davek, vložiti pritožbo, ipd.).

Pri tem je potrebno opozoriti, da v skladu prvim odstavkom 7. člena  ZZUSUDJZ ni dopustno vlaganje pisnih in ustnih vlog, npr. pritožbe, ugovora in različnih davčnih napovedi, neposredno pri organu. V izogib nepotrebnim stikom imajo davčni zavezanci možnost vlaganja različnih vlog (pritožb, ugovorov ali napoved), in sicer:

 • elektronsko: preko portala eDavki ali mobilne aplikacije,
 • elektronsko: brez varnega elektronskega podpisa (v tem primeru je potrebno na vlogi navesti uradno dodeljeno identifikacijsko številko, tj. EMŠO ali davčno številko davčnega zavezanca) in
 • po pošti.

Podrobnejša pojasnila v zvezi s tekom rokov (in ostalih ukrepih) so objavljena na spletni strani FURS. 

71. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki za plačilo obveznosti (npr, plačilo dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd)?

Praviloma ne. Glej odgovor pri vprašanju 56.

72. Zaradi epidemije koronavirusa ne morem oddati davčne napovedi. Ali jo lahko oddam po prenehanju epidemije?

Ne. Napoved je treba vložiti v predpisanem roku. 

V izogib nepotrebnim stikom imajo davčni zavezanci možnost oddaje napovedi:

 • elektronsko: preko portala eDavki ali mobilne aplikacije,
 • elektronsko: brez varnega elektronskega podpisa (v tem primeru je potrebno na vlogi navesti uradno dodeljeno identifikacijsko številko, tj. EMŠO ali davčno številko davčnega zavezanca) in

po pošti

Podrobnejša pojasnila v zvezi z vlaganjem vlog v času trajanja ukrepov so objavljena na spletni strani FURS.

73. Ali se v času epidemije koronavirusa spreminjajo roki ali obveznosti zavezancev v nadzorih FURS (npr. v inšpekcijskih postopkih)?

V primeru izvajanja postopkov naknadnega nadzora (npr. davčni inšpekcijski nadzor), ki niso nujni, praviloma veljajo pravila iz prvega in drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). To pomeni, da v času trajanja izrednih ukrepov, ne tečejo procesni in materialni roki. Slednje pa ne pomeni, da v tem času ne tečejo obresti, ki se obračunavajo skladno s 95. členom Zakona o davčnem postopku.

Podrobnejša pojasnila v zvezi z začasnimi ukrepi v inšpekcijskih zadevah so objavljena na spletni strani FURS.

74. Ali mi bo zaradi epidemije koronavirusa kasneje odmerjen davek (npr. na promet nepremičnin ali davek na motorna vozila)?

V Finančni upravi RS se bomo trudili, da bi bile vse odmere opravljene v najkrajšem možnem času in da se zaradi vpliva koronavirusa roki odmer ne bi podaljševali.

The post Vprašanja in odgovori FURS o ukrepih za blažitev posledic Koronavirusa appeared first on Primorski tehnološki park.

]]>