fbpx

Tip projekta: Vzpostavitev skupne stalne mreže za povečanje udeležbe inkubiranih MSP v inovacijskih procesih v okviru 6. OP

Proračun projekta:  127.319,03 €

Trajanje projekta: 1. 1. 2011 – 30. 09. 2011

Vloga v projektu: projektni partner

Opis projekta:

Namen: s financiranjem za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij povečati gospodarsko  inovacijsko dejavnost

Rezultati:  14 patentov, 16 na novo ustanovljenih podjetij, razvoj 34 izdelkov oz. storitev, 5 seminarjev za podjetnike, udeležba na 2 podjetniških tekmovanjih

T-lab – tourism laboratory

Program financiranja: Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013

Tip projekta: povezovanje in spodbujanje uresničevanja novih idej v turizmu na področju obmejne regije Slovenije in Italije                

Proračun projekta:  1.178.963,65 €

Trajanje projekta: 10.11.2011-9.3.2015

Vloga v projektu: projektni partner

Partnerji: Vodilni partner :Slovenska turistična organizacija (prej SPIRIT), ostali partnerji: AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (IT), Univerza na Primorskem (SLO), Unione regionale economica Slovena – Trieste (IT), SIPRO (IT), Fondazione Universita Ca’Foscari (IT), Primorski tehnološki park (SLO)

Opis projekta:

Namen projekta je bilo povezovanje in spodbujanje novih idej v turizmu na področju obmejne regije Slovenije in Italije.

Spletna stran projekta:  http://www.tourism-lab.eu/.