fbpx

Program

GoStartup šole

Program goStartup šole poteka 2-krat tedensko v oktobru in novembru.

Uvodno Srečanje

5.10.2020

Informacije o poteku programa, načinu dela, podpis pogodbe o predinkubiranju, spoznavni dan.

Kaj je poslovni model? – Mitja Mikuž, PTP

8.10.2020

Razmislek o podjetniških projektih, kaj je dobrega in kaj je za dodelat. Kako se izdela poslovni model (canvas) in domača naloga.

Kako oblikujemo dober produkt? – Rok Gulič, OLLO Audio

12.10.2020

Produkt/service design, razmislek o produktih in kako jih oblikovati po meri kupcev.

Kakšna je konkurenca na trgu? – Matej Peršolja, Carlock

15.10.2020

Kako razumeti trg, kako ga oceniti, kako oceniti konkurenco in povpraševanje (orodja in način razmišljanja).

Kdo so naši kupci? – Andrej Peršolja, KOBI

19.10.2020

Razumevanje kupcev, kako oblikovati persono na podlagi primerov in uporaba orodji. Definiranje vprašanj za intervju in DN.

Katera so orodja za komuniciranje s kupci? – Jure Doler, StartupMarketing.si

22.10.2020

Osnove marketinga, orodja in platforme, kako se jih uporablja in kaj je uporabno na primerih udeležencev.

Kako postaviti prodajno strategijo? – Andrej Peršolja, KOBI

2.11.2020

Definiranje prodajnega lijaka, strategija prodaje in nastopa na trgu.

Kako testiramo produkt na trgu? – Matej Peršolja, Carlock

5.11.2020

Testiranje trga, strategija in vrednotenje podatkov, definiranje načina testiranja na primerih udeležencev in DN.

Kako ugotovimo potencial dobičkonosnosti? – Matej Peršolja, Carlock

9.11.2020

Izračun dobičkonosnost projektov in vrednotenje možnosti za izboljšavo.

Kako spremljati finance v startupu? – Rok Gulič, OLLO Audio

12.11.2020

Vodenje podjetja, izračun denarni tokov, razumevanje financ, samo organiziranost in motiviranost za delo.

Pregled napredka udeležencev  – Mitja Mikuž, PTP

16.11.2020

Pregled in komentar poslovnih modelov, določitev ciljev in poslovnega načrta.

Kako graditi poslovno socialno mrežo? – Boško Praštalo, Sellution

19.11.2020

Elevator pitch, predstavitev podjetja v treh stavkih, mreženje in osebna prodaja.

Predstavitev podjetji vključenih v program

25.11.2020

Mreženjski dogodek za predstavitev udeležencev podjetniški skupnosti na Goriškem.

Ali sem primeren za prijavo v GoStartup šolo?

Program je namenjen lastnikom perspektivnih mladih podjetij ter motiviranim osebam z ambicioznimi podjetniškimi projekti.
PRIJAVE do 23.9.2020

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškiimi inkubatorji (www.eu-skladi.si).