fbpx

3 podjetjem iz agro-živilskega ali vinarskega sektorja nudimo izdelavoinvesticijskega načrta v vrednosti 1.500 eur.

Primorski tehnološki park bo zainteresiranim podjetjem kril stroške v višini 1.125 EUR  oz. v višini 75%. 

Investicijske načrte bo pripravilo podjetje ALIAS PLUS D.O.O. (www.aliasplus.si), navedeno višino stroškov pa krije Primorski tehnološki park iz naslova projekta EMBRACE (Interreg Mediteran), ki podpira agro-živilski in vinarski sektor.

Investicijski načrt je nepogrešljiv dokument, ki naj bi ga vsako uspešno podjetje imelo v predalu.

Kaj pridobi podjetje z izdelanim investicijskim načrtom?

 • Investicijski načrt: vsebinski del poslovnega načrta s finančnimi projekcijami bodočega poslovanja (projekcije bilance stanja, izkaza poslovnega izida, denarnega toka in nekaterih ključnih finančnih kazalnikov).
 • Finančne projekcije, ki vsebujejo tri različna stanja:
  • z investicijo (poslovanje podjetja v primeru realizacije investicije),
  • brez investicije (poslovanje podjetja, v kolikor investicija ni izvedena) in
  • neto učinek (prikaz razlike v poslovanju z investicijo in brez investicije).
 • Izdelan investicijski načrt je podjetju nujen za nastopanje pred bankami in investitorji.
 • Izdelan investicijski načrt je odlična osnova za prijavo na bodoče razpise. Primer je prihajajoči razpis Ministrstva za kmetijstvo, ki napoveduje dvig stopnje sofinanciranja tudi do 90% upravičenih stroškov. Z izdelanim investicijskim planom imate pripravljene že ¾ zahtevane dokumentacije za prijavo na razpis.
 • Prilogo poslovanja podjetja s poudarkom na krožnem gospodarstvu. Gre za način poslovanja, ki vse bolj pridobiva na pomenu in je pomemben segment pri morebitnih bodočih prijavah na javne razpise.

Za dodatne informacije in prijave:

URŠA PICULIN TANCOŠ, Alias plus d.o.o na 031 277 131 /

KATJA PREGELJ, Primorski tehnološki park na 040 701 357 /