fbpx

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je pred kratkim objavilo publikacijo, kjer navaja izbor 20 najuspešnejših podjetniških projektov, ki so v preteklem letu s pomočjo razvojnih sredstev MGRT dosegli dogovorjene cilje in kazalnike in so primeri dobrega pogodbenega sodelovanja med podjetniško sfero in državo. Ponosni smo, da je Primorski tehnološki park eno izmed izbranih podjetij/ustanov.

Merila za uvrstitev med najboljših 20 so bila:

  • spodbujanje raziskav in razvoja,
  • inovacijske aktivnosti v podjetjih,
  • digitalizacija in digitalna transformacijiža oz. elektronsko poslovanje,
  • podpora zagonskim podjetjem,
  • internacionalizacija,
  • energetska učinkovitost,
  • podjetniške spodbude malih vrednosti,
  • razvoj turizma, lesarstva, socialnega podjetništva in
  • skrb ter razvoj ustreznega podpornega okolja.

Brošura je na voljo na tej povezavi