fbpx

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 36000-4/2022/2 z dne 8.7.2022, sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja. Cilj ukrepov je zmanjšanje porabe energije. Med drugim se z ukrepi določa najnižja dovoljena temperatura hlajenja (+25 °C) in najvišja dovoljena temperatura ogrevanja (+20 °C).

Glede na trenutno situacijo na energetskem trgu, ki ima za posledico energetsko draginjo in tudi morebitno pomanjkanje določenih energentov, nas je Mestna občina Nova Gorica kot solastnik poslovne stavbe Primorskega tehnološkega parka pozvala, naj sledimo sklepu vlade, ki je priloga tega sporočila.

Ker sistem ogrevanja oz. hlajenja v poslovni stavbi Primorskega tehnološkega parka ne omogoča nastavitev priporočenih temperatur za celotno stavbo vas prosimo, da pri regulaciji temperature v posameznih prostorih ravnate racionalno in odgovorno ter skladno s priporočili vlade. Predvsem vas prosimo, da hlajenje oz. ogrevanje v času, ko v prostorih niste prisotni, dosledno izklapljate.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.