fbpx

Primorski tehnološki park je decembra 2020 uspešno zaključil izvajanje projekta EMBRACE – European Med-Clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy (Vzpostavljanje krožnega gospodarstva znotraj agro-živilskega in vinskega sektorja), ki ga je izvajal znotraj programa Interreg Mediteran.

Namen projekta je bil v vsaki regiji projektnega partnerja vzpostaviti dvoje vozlišč, – na področju agro-živilskega in vinarskega sektorja – katerih glavni namen je spodbujanje krožnega gospodarstva med MSP iz dvoje omenjenih sektorjev. Znotraj projekta so se oblikovale in preizkusile metode, orodja in storitve iz področja krožnega gospodarstva. Ena izmed glavnih nalog projekta je bila razviti metode krožnega gospodarstva in le-te prenesti v poslovne modele in kasneje investicijske načrte MSP iz področja agro-živilstva in vinarstva. Cilj je, da bi model metod, orodij in storitev iz področja krožnega gospodarstva trajnostno služil tudi po zaključku projekta.

Projektni partnerji: T2I – technology transfer and innovation; vodilni partner (Italija) / Development Agency of the Una – Sana Canton (Bosna in Hercegovina) / Aragonese society of Agro-environmental management – Government of Aragon (Španija) / Valencian federation of agrifood industries (Španija) / Palmela`s wine grape growers association (Portugalska) / Local action group Partenio Consortium (Italija) / Corsican development fund (Korzika – Francija) / Primorski tehnološki park (Slovenija) / Ass. For. SEO consortium society (Italija) / Federation of industries of north Greece (Grčija).

V spodnji brošuri vam predstavljamo nekaj dobrih praks, ki so nastale znotraj delovanja Primorskega tehnološkega parka pod okriljem projekta EMBRACE. S podjetji smo izdelali tudi investicijske načrte z elementi krožnega gospodarstva, ki predstavlja nujen dokument, s katerim lahko podjetje nastopa pred bankami in investitorji. Investicijski načrti, ki so zasnovani na temeljih krožnega gospodarstva predstavljajo podjetju prednost. Krožno gospodarstvo je način poslovanja, ki vse bolj pridobiva na pomenu in je pomemben segment pri morebitnih bodočih prijavah podjetij na javne razpise.

Predstavitev dobrih praks