fbpx

Nov razpis: Semenski kapital SPS

Slovenski podjetniški sklad (SPS) mladim inovativnim podjetjem ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 € (v okviru javnega razpisa SK75 2020 -2) za hitro rast mladih inovativnih podjetij na trgu!

SPS je v Uradnem listu RS št. 104/2020 in na svoji spletni strani v okviru finančne linije semenski kapital objavil razpis z oznako SK75 2020-2 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij. To je razpis, v okviru katerega lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v zgodnji semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu.

Kdo lahko kandidira?

  • mikro in mala inovativna podjetja, starejša od šest (6) mesecev in mlajša od pet (5) let,
  • imajo dokončan razvoj proudkta/storitve ter so ga že preizkusili pri prvi strankah
  • imajo lasten razvoj in inovativen poslovni model
  • že ustvarjajo prve prihodke od prodaje/storitve.

Pred prijavo na razpis imajo podjetja možnost pridobititi do 40-točk v pred-selekcijskem postopku! 

V okviru PRED-SELEKCIJSKEGA postopka, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, imajo podjetja možnost pridobiti do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru Demo dneva, kjer poslovni model in produkt/storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 9. september 2020 spletni strani prijave.startup.si.

Preboj na trg tudi z bogato vsebinsko podporo! 

Finančni produkti v okviru semenskega kapitala postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up in scale-up podjetja), ki vključuje poleg finančne spodbude s strani SPS in potencialnega zasebnega neodvisnega investitorja še izobraževanja in usposabljanja v okviru tako imenovanega #Startup PlusPrograma. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanje z izbranim start- up mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe izberejo iz seznama start-up mentorjev, ki je objavljen na spletni strani SPS.

Za več informacij se obrnite na našega Startup Community koordinatorja, Mitjo Mikuža.