Projekt EMBRACE

Projekt EMBRACE

European Med-Clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy / Vzpostavljanje krožnega gospodarstva znotraj agro-živilskega in vinskega sektorja  Program financiranja: Interreg Mediterranean (interreg-med.eu) Tip projekta: modular project /...
Projekt Retina

Projekt Retina

Opening research laboratories for innovative industrial applications / Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije Program financiranja: Interreg Slovenija-Avstrija (www.si-at.eu/si2) Tip projekta:Prednostna os: Krepitev čezmejne...
Projekt DIVA

Projekt DIVA

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti – podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij Program financiranja: Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (https://www.ita-slo.eu/sl) Tip projekta:Strateški projekt / prednostna os 1 –...
Projekt NANO-Regija

Projekt NANO-Regija

Prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij Program financiranja: Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 https://www.ita-slo.eu/sl Tip projekta:Strateški projekt / prednostna os 1 – spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti...