fbpx

Veliko je poslovnih priložnosti, da svoje poslovne cilje dosežete tudi s pomočjo javnih razpisov.  Čeprav se številna podjetja tega ustrašijo, češ »preveč je dela«, »jaz nimam možnosti«, so v resnici stvari precej bolj preproste, predvsem pa dosegljive.

Druga polovica leta 2020 bo s področja nepovratnih sredstev precej bogata. Poglejmo, kje se skrivajo poslovne priložnosti?

Blog zapis Urše Piculin Tancoš iz podjetja Alias Plus.

30.000 € za novo spletno stran in spletno trgovino

Jeseni se približuje rok za oddajo vloge na t.i. razpis E-poslovanje. Razpis sofinancira izdelavo spletne strani, spletne trgovine, produktno-prodajnega videa in drugih aktivnosti s področja elektronskega poslovanja. Pred vrati je tudi objava razpisa, ki bo sofinanciral digitalizacijo prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo v tujini. Podjetja, ki so usmerjena v izvoz, imajo odlično priložnost za izboljšanje svojega poslovanja in konkurenčnost na tujih trgih.

Do 90% subvencije za področje kmetijstva

Letošnje poletje ponuja številne možnosti za financiranje naložb s področja kmetijstva,  tako za naložbe v pridelavo kot predelavo. Podjetja s področja vinarstva, pivovarstva in živilsko-predelovalne dejavnosti imajo številne možnosti, da izkoristijo svoje potenciale preko tovrstnih spodbud. Razpisi sofinanciranjo postavitve rastlinjakov, zasebnih namakalnih sistemov in ureditev trajnih nasadov kot tudi izgradnjo skladiščnih in degustacijskih prostorov s pripadajočo opremo.

Težko pričakovani razpis za razvoj nekmetijskih dejavnosti

Po večletnem premoru je ponovno aktualen razpis, ki spodbuja razvoj nekmetijskih dejavnosti.  Podprte bodo naložbe v turizem, trgovino, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, socialno varstvo, trgovino in številne druge dejavnosti. Prijavitelji lahko po tem razpisu pridobijo 200.000 € nepovratnih sredstev za nakup opreme, strojev, gradnjo oz. adaptacijo.

Likvidnostna pomoč podjetjem v turizmu in gostinstvu

Zaradi situacije povezane s koronavirusom bo namenjen dodaten sveženj denarja podjetjem, ki so v času krize utrpela največji upad prihodkov. Država želi podjetjem priskočiti na pomoč pri kritju stroškov t. i. hladnega zagona, ki so nastali med 1. 3. in 30. 6. letos.

Do finančne injekcije prek ugodnih posojil

Če za vas ne bo na voljo ustreznega razpisa s področja nepovratnih sredstev, vendar vseeno potrebujete sredstva za gradnjo, nakup opreme ali tekoče poslovanje, lahko  kandidirate na razpisih za ugodna posojila. Ta so na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke oziroma podjetja iz Goriške regije lahko sodelujejo tudi na spodbudah Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Prijavo na razpis zavira strah pred zavrnitvijo. Dejstvo je, da se večinoma prijavi več projektov, kot je zanje razpisanega denarja, zato ne morejo biti vsi projekti izbrani. Imate v rokavu pravo idejo, da ga prejmete tudi vi?