fbpx

Kdo se lahko prijavi?
Na javni razpis se lahko prijavijo:

– Podjetni posamezniki in skupine s podjetniškimi idejami, ki še nimajo ustanovljenega podjetja (dijaki srednjih šol, študenti višjih strokovnih šol in samostojnih visokošolskih zavodov ter univerz, kot tudi ostali odrasli, pedagoški delavci, raziskovalci).

– Podjetja v ustanavljanju.

– Ustanovljena podjetja mlajša od 36 mesecev.

Podjetniška ideja, s katero se zainteresirani podjetni posamezniki ali skupne oziroma podjetja lahko prijavijo, mora reševati določen problem, razvijati nov izdelek, storitev ali proces na ovnovi lastnega znanja ter mora biti izvedljiva. 

Zakaj se prijaviti?

– Nosilci podjetniške ideje, ki bo pozitivno ocenjena in izkazala veliko tržnega potenciala, bodo lahko vključeni v podjetniško skupnost Primorskega tehnološkega parka, kjer bodo deležni:

– Brezplačnih podjetniških delavnic in izobraževanja.

– Svetovanja podjetniških mentorjev.

– Ugodenega najema poslovnih prostorov ali delovnega mesta v prostoru za sodelo (coworking).

– Pridobitve ugleda in kredibilnosti na trgu.

– Promocije.

– Pomoči pri iskanju proaktivnih sodelavcev.

– Dostopa do koristnih kontaktov in povezav.

– Sprejema v podjetniško skupnost motiviranih, proaktivnih in inovativnih podjetnikov.

– Kako se lahko prijavim?

Prijavite se lahko z:
Oddajo prijavnice, ki vsebuje opis podjetniške ideje s poudarkom na:

– problemu, ki ga rešuje izdelek, storitev ali proces v razvoju,

– opisu ključnih kupcev in velikosti trga,

– opisu referenc podjetnika ali podjetniške skupine oziroma podjetja.

Prijavnica je objavljena na spletni strani Primorskega tehnološkega parka – www.primorski-tp.si.

Ali

Oddajo poslovnega modela razdelanega po metodologiji vitkega in agilnega podjetništva.

Postopek vključitve v podjetniško skupnost Primorskega tehnološkega parka 
Nosilci podjetniške ideje, ki bo pozitivno ocenjena in izkazala veliko tržnega potenciala, bodo povabljeni na razgovor s svetovalcem Primorskega tehnološkega parka.

Na podlagi odobritve svetovalca Primorskega tehnološkega parka se podjetniška ekipa oziroma podjetje vključi v podjetniško skupnost Primorskega tehnološkega parka, v program predinkubacije. Vključitev v podjetniško skupnost Primorskega tehnološkega parka, v program predinkubacije je brezplačna.

Postopek za vključitev v Primorski tehnološki park je opredeljen v Pravilniku o partnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti Primorskega tehnološkega parka. Pravilnik je objavljen na spletni strani www.primorski-tp.si.

Rok za prijavo
Prijavnice oziroma poslovne modele lahko oddate v obdobju od 01.03.2018 do 31.12.2019.

Dodatne informacije
Dodatne informacije in pomoč pri pripravi prijave:  Mitja Mikuž, tel. št. 041 241 663, e-pošta:

Nabor kandidatov za vključitev v Primorski tehnološki park se izvaja v okviru operacije ‘SIO-PTP-2018-19’.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji (www.eu-skladi.si).