fbpx

Primorski tehnološki park je partner projekta PoMP, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma (program: Izobraževanje-Krepitev človeških virov, programska prioriteta: I.2.2 Zagotovljena podpora mladim) v višini 497.374 eur. Namen projekta je vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetništva znanja ter razvoj podjetnostne kompetence.

Pomemben del projekta je tudi izmenjava dobrih praks z norveškim partnerjem, univerzo NTNU iz Trondheima, ki jo zastopa eden vidnejših evropskih strokovnjakov za poučevanje podjetništva, prof. Vegard Johansen.

Glavne ciljne skupine projekta so: mladi, njihovi učitelji/mentorji, osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta dvignili svoje kompetence, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podjetniško-podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.

V ta namen vabimo osnovne in srednje šole oz. njihove učitelje-mentorje iz Goriške regije in okolice, da izrazijo svoj interes za sodelovanje na mednarodnem srečanju strokovnjakov, ki bo organizirano v okviru študijskega obiska z ogledom dobrih praks z izbranimi učitelji-mentorji na Norveškem v času od 19.9. do 21.9.2023 (zaradi letalskih povezav: 18.9. do 22.9.2023).

Obveznosti deležnika (učitelja-mentorja) so:

  • aktivno sodelovanje na mednarodnem srečanju strokovnjakov “peer review”, ki bo organizirano v okviru študijskega obiska z ogledom dobrih praks z izbranimi učitelji-mentorji na Norveškem v času od 19.9. do 21.9.2023 oz. od 18.9. do 22.9.2023,
  • prenos pridobljenih novih znanj in dobrih praks v lokalno okolje,
  • nadaljnje sodelovanje pri izvedbi aktivnosti projekta PoMP,
  • promocija mednarodnega srečanja in projekta PoMP preko komunikacijskih kanalov šole.

Prednost bodo imele tiste osnovne in srednje šole oz. njihovi učitelji-mentorji, ki že dlje časa sodelujejo v programih spodbujanja podjetništva in podjetnosti mladih, se udeležujejo več tekmovanj iz predstavitev poslovnih idej z več ekipami šolarjev in so se pripravljeni aktivno vključiti v izvedbo aktivnosti projekta, še posebej Akademijo PoMP za učitelje-mentorje, izvajati pilotne startup aktivnosti za svoje učence in se vključiti v podporno mrežo PoMP. Prednost bo tudi zavezanost k nadaljevanju izvajanja aktivnosti promocije podjetnosti in podjetništva v matičnih šolah po aprilu 2024, ko se projekt PoMP zaključi.

Interes izrazite z dopisom, ki ga pošljete na Primorski tehnološki park d.o.o., Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, v katerem opišite svoje izkušnje, ki vam prinašajo prednost pred drugimi kandidati, ime in priimek učitelja-mentorja, ki bi se poti udeležil ter navedete njegov kontakt (e-mail in telefonsko številko). Dopis pošljite na navedeni naslov do najkasneje, 16.08.2023.

Izbrali bomo 2 deležnika (učitelja-mentorja). Strošek študijskega obiska – potne in namestitvene stroške – krije Primorski tehnološki park iz naslova projekta PoMP. Primorski tehnološki park bo po izboru vstopil stil z osnovno/srednjo šolo deležnika (učitelja-mentorja) in se dogovoril glede načina plačila oz. povračila stroškov na način, ki bo transparenten in v skladu s razpisnimi in poročevalskimi pogoji projekta PoMP.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.