fbpx
This image has an empty alt attribute; its file name is spot-slovenska-poslovna-tocka.png

V sodobnem poslovnem svetu, kjer se poudarek vse bolj usmerja na trajnost in okolijsko odgovornost, krožni poslovni model predstavlja inovativno rešitev, ki podjetjem omogoča, da se prilagodijo novim izzivom. Ta model temelji na načelih zmanjševanja odpadkov, maksimalnega izkoriščanja virov in obnovitve proizvodov na koncu njihove življenjske dobe.

Kaj je krožni poslovni model?

Krožni poslovni model je sistem, ki odmika od tradicionalnega linearnega modela – “proizvedi, uporabi, zavrzi” – in se osredotoča na ponovno uporabo, obnovo in recikliranje materialov in proizvodov. Cilj je ohraniti vrednost izdelkov, komponent in materialov v gospodarstvu čim dlje, s čimer se zmanjšujejo okoljski vplivi in se spodbuja bolj trajnostna raba virov.

Ključni elementi krožnega poslovnega modela:

Oblikovanje za ponovno uporabo: Proizvodi so zasnovani tako, da jih je mogoče enostavno popraviti, nadgraditi ali reciklirati. To vključuje uporabo standardiziranih komponent, ki jih je mogoče zamenjati ali nadgraditi brez, da bi odvrgli celoten izdelek.

Podaljševanje življenjske dobe proizvodov: Strategije, kot so popravila, vzdrževanje in obnova, pomagajo podaljšati uporabnost izdelkov, kar zmanjšuje potrebo po novih surovinah in proizvodnji.

Recikliranje in uporaba obnovljenih materialov: Ko proizvodi ali njihovi deli resnično ne morejo več služiti svojemu prvotnemu namenu, so materiali reciklirani ali uporabljeni za izdelavo drugih proizvodov.

Prodaja storitev namesto izdelkov: Nekatera podjetja ponujajo svoje izdelke kot storitev. Na primer, namesto da bi prodajali svetilke, podjetje prodaja razsvetljavo kot storitev, kar vključuje vzdrževanje in nadgradnje, kar zmanjšuje odpadke in spodbuja bolj trajnostno uporabo.

Sistemi za izmenjavo in ponovno uporabo: Vključevanje platform, ki omogočajo izmenjavo, izposojo ali drugačno ponovno uporabo izdelkov, lahko prav tako prispeva k večji učinkovitosti rabe virov.

Prednosti krožnega poslovnega modela:

Zmanjševanje okoljskega vpliva: Manj odpadkov in nižja poraba virov neposredno prispevata k zmanjšanju okoljskega odtisa podjetja.

Znižanje stroškov: Zmanjševanje odpadkov in podaljšanje življenjske dobe izdelkov lahko vodi do znatnih prihrankov pri stroških materiala in proizvodnje.

Povečanje konkurenčnosti: Podjetja, ki se odzivajo na potrebe okoljsko ozaveščenih potrošnikov, lahko izboljšajo svoj tržni položaj in povečajo svojo konkurenčnost.

Izboljšanje odnosov z deležniki: Sodelovanje z dobavitelji in strankami na podlagi krožnih načel lahko okrepi poslovne odnose in spodbuja inovacije.

Krožni poslovni model ni le strategija za zmanjševanje vpliva na okolje, temveč tudi priložnost za inovacije in ustvarjanje vrednosti na novih področjih. Podjetja, ki uspešno integrirajo ta model, ne samo da prispevajo k trajnostni prihodnosti, temveč se tudi bolje pripravijo na izzive prihodnjih tržnih in okoljskih sprememb.

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo je koncept, ki se vse bolj uveljavlja kot ključni del trajnostne prihodnosti, saj ponuja rešitve za nekatere od najbolj perečih okoljskih problemov, kot so prekomerna poraba virov, upravljanje odpadkov in onesnaževanje. Ta model temelji na načelih zmanjševanja odpadkov, podaljševanja življenjske dobe proizvodov in maksimalnega izkoriščanja virov znotraj zaprtega sistema. V nasprotju s tradicionalnim linearnim gospodarstvom, ki sledi poti “vzemi, naredi, zavrzi”, krožno gospodarstvo stremi k “obnovi, deli, ponovno uporabi in recikliraj”.

Temeljni principi krožnega gospodarstva:

Oblikovanje za prihodnost

V krožnem gospodarstvu je oblikovanje izdelkov ključno. Izdelki so zasnovani tako, da jih je mogoče na koncu življenjske dobe popraviti, razstaviti in reciklirati. To zahteva inovativne pristope v oblikovanju, kjer se že na začetku upoštevajo možnosti ponovne uporabe ali recikliranja.

Ohranjanje in izboljšanje naravnih virov

Krožno gospodarstvo spodbuja uporabo obnovljivih virov in zagovarja strategije, ki zmanjšujejo obremenitev naravnih virov. To lahko vključuje uporabo manj intenzivnih tehnologij, izboljšanje energetske učinkovitosti in izogibanje destruktivnim praksam pridobivanja materialov.

Sistemi za ponovno uporabo

Vzpostavitev učinkovitih sistemov za ponovno uporabo, kot so servisi za popravila, delitvene platforme in obnovitveni centri, je temelj za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in materialov. Ti sistemi omogočajo, da izdelki in materiali krožijo v gospodarstvu brez degradacije vrednosti.

Recikliranje in predelava

Recikliranje in predelava materialov sta ključna za minimiziranje odpadkov in zmanjšanje potrebe po novih surovinah. Sodobne tehnologije recikliranja omogočajo, da materiali, kot so plastika, kovine in steklo, ponovno vstopajo v proizvodne cikle.

Prednosti krožnega gospodarstva:

  • Zmanjšanje okoljskega vpliva: Manjša poraba surovin in zmanjšanje odpadkov pripomoreta k zmanjšanju okoljskega odtisa.
  • Ekonomska učinkovitost: Z zmanjšanjem stroškov povezanih z viri in odpadki, podjetja izboljšajo svojo finančno učinkovitost.
  • Inovacije in konkurenčnost: Sprejemanje krožnih praks lahko spodbudi inovacije in izboljša konkurenčnost podjetij na trgu.
  • Družbena vključenost: Krožno gospodarstvo spodbuja ustvarjanje delovnih mest, zlasti na področjih zbiranja, obdelave in predelave odpadkov.

Avtor: Katja Pregelj, Primorski tehnološki park