fbpx

Kaj so vavčerji?

So enostavne spodbude malih vrednosti, ki so na voljo skozi vse leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra.

Več o vavčerjih izveste tudi na delavnici GoStartup inkubatorja 17.2.2021.

 • Gre za nepovratna sredstva  od 300 € do 9.999,99 €.
 • Lahko se koristjo za različne poslovne storitve (certifikati kakovosti, za patenti, model znamke, internacionalizacija, digitalizacija, itd..).
 • Višina sofinansiranja je do 60 % upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer.
 • Posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.
 • Vavčerji so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) in sicer za različne poslovne storitve. Pozor! V 2021 je na voljo nekaj več kot 10 mio € za cca 2.500 vavčerskih projektov!

Vavčerji so ponovno dostopni in objavljeni preko javnih pozivov na spletni strani SPSa

Objavljenih je 13 pozivov:

 • VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti
 • VAV-2 Vavčer za patente, modele, znamke
 • VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 • VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • VAV-5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • VAV-8 Vavčer za digitalni marketing
 • VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • VAV-10 Vavčer za kibernetsko varnost
 • VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • VAV-12 Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
 • VAV-13 Vavčer za prenos lastništva
 • VAV-14 Vavčer za prototipiranje

Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pogoji:

 • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
 • Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.).
 • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij. Podjetje ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).

*Specifični pogoji za posamezen vavčer pa so definirani v vsakemu javnemu pozivu za vsak vavčer posebej, zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.

Postopek pridobitve vavčerjev

 • Hiter, enostaven, brez stroškov

Za vsak vavčer je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javni poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge:

Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti  tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Več:   https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/  in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino Lokacije, SPIRIT Slovenija).

Za vse dodatne informacije glede vavčerjev pa lahko kadarkoli pišete tudi direktno na SPS na elektronski naslov . Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.