fbpx

Mestna občina Nova Gorica je na spletni strani: https://www.nova-gorica.si/razpis/44255/namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-za-prodajo-nepremicnin-na-obmocju-pec-kromberk objavila namero za prodajo zemljišč na območju, ki ga ureja »Občinski lokacijski načrt za Meblo vzhod«.

Ureditveno območje lokacijskega načrta se nahaja na območju Mestne občine Nova Gorica v naselju Kromberk. Območje predstavlja v naravi nepozidano stavbno zemljišče, ki je med dvema zgrajenima conama (nekdanji MIP in Merkur), ter med Kromberško vpadnico in Panovcem. Območje je po določilih prostorskih planskih aktov Mestne občine Nova Gorica opredeljeno za pozidavo večnamenskih objektov za poslovne, proizvodne, obrtne, trgovske in servisne dejavnosti.

Zemljišča so komunalno opremljena.

Ponudbe morajo prispeti naslov Mestne občine Nova Gorica najkasneje do 15. 12. 2022 do 15.30 ure. Odpiranje ponudb bo 16. 12. 2022 ob 10.00 uri na sedežu Mestne občine Nova Gorica

Pisna vprašanja zainteresirani ponudniki naslovijo na uradni elektronski naslov MONG: V naslov elektronskega sporočila (zadeva) je treba navesti PEC, št: 4780-0065/2022. Vprašanja morajo biti posredovana najkasneje do 5 dni pred potekom roka za oddajo ponudbe.