fbpx

Imaš podjetniško idejo, s katero želiš izboljšati delovanje družbe, v kateri živimo?

Potrebuješ dodatna znanja in pomoč izkušenih strokovnjakov pri razvoju tvoje ideje?

Si star do 30 let in si želiš ustvariti lastno poklicno pot?

Če si na vsa vprašanja odgovoril z DA, si prava oseba za udeležbo na

natečaju za podjetniške ideje  z družbenim učinkom

  1. Kakšen je namen natečaja?

Namen  natečaja je izbrati 5 podjetniških idej, ki rešujejo družbene probleme oz. izzive na podjetniški način. Za te ideje storitve ali izdelke je značilno, da:

  • prispevajo k reševanju določenega družbenega problema oz. izziva in istočasno
  • zagotavljajo finančno vzdržnost organizacije oz. podjetja.

Zakaj bi se udeležil natečaja?

Izbrani prijavitelji bodo pridobili osnovno podjetniško znanje in veščine na področju podjetništva s širšim družbenim učinkom. Na razpolago bodo imeli strokovnjaka, ki jim bo nudil cca 15 ur mentorstva oz. svetovanja pri razvoju ideje oz.  poslovnega modela na naslednjih področjih: trženje in prodaja, priprava finančnega načrta, komuniciranje z javnostmi ter priprava projektov.

Kdo in kako se lahko prijavi?

Na natečaj se lahko prijavijo mladi do vključno 30 let starosti, ki želijo razviti svojo podjetniško idejo, ki bo doprinesla k reševanju določenega družbenega problema oz. izziva.

Opise podjetniških idej z družbenim učinkom pripravite na obrazcih, ki jih dobite v prilogi 1. Avtor prijavljene ideje mora biti prijavitelj sam oz. skupina prijaviteljev. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z eno podjetniško idejo.

Sodelovanje na natečaju je brezplačno. S prijavo in udeležbo na natečaju se udeleženci zavežejo k sprejemanju pravil in pogojev sodelovanja, ki so predvideni v natečaju.

Rok za oddajo prijavnice

Pohiti s prijavo, saj je rok za oddajo ideje torek, 6. april 2021. Prijavo pošlji po elektronski pošti na naslov  .

Potek izbora

Opise podjetniških idej z družbenim učinkom bomo sprejemali do roka, ki je opredeljen v 4. točki tega natečaja.

Strokovna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele predloge idej in jih ocenila po vnaprej določenih kriterijih, ki so zapisani v 6. točki natečaja.  Prvih 5 najbolje ocenjenih idej bo komisija povabila na ustno predstavitev ideje.

Merila za izbor

Predlogi podjetniških idej z družbenim učinkom bodo ocenjeni na podlagi naslednjih kriterijev:

MeriloMaksimalno število točk
Učinek in trajnost podjetniške ideje (širša družbena korist ter možnost trajnega delovanja)5
Inovativnost in uporaba lokalnih virov5
Tržni potencial je jasno opredeljen (opredeljeni kupci, ciljni trgi, njegova velikost in zasičenost, analiza konkurence)5
Izvedljivost poslovne ideje (zasnova in izvedba je kakovostno zastavljena z jasno opredeljenimi  prodajnimi potmi, aktivnostmi promocije realno ocenjena za izvedbo)5
Finančna konstrukcija5

Kontaktna oseba in nadaljnje informacije

Za nadaljnje informacije nas pokličite na tel (05) 365 36 00 (Razvojna agencija ROD Ajdovščina),

(05) 307 40 40 (Fundacija BiT Planota) ali pišite na e-naslov .