fbpx

Glavni cilj strateškega projekta DIVA, sofinanciranega s strani programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-20, je izboljšati in spodbujati metodologije, ki lahko olajšajo in krepijo sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) ter kulturnimi in kreativnimi industrijami (KKI).


CILJ RAZPISA: spodbujanje navzkrižnega povezovanja med KKI in tradicionalnimi MSP, z namenom uvajanja novih izdelkov in storitev v okviru pilotnih projektov.

PREDLOGI PROJEKTOV naj bi se osredotočali na inovativne in izvirne izdelke, postopke, storitve, orodja, razvite v okviru sodelovanja med enim tradicionalnim MSP (prijavitelj) in enim CCI (izvajalski partner). Predlogi morajo biti sposobni ponuditi perspektivne in trajnostne rešitve.

UPRAVIČENOST PRIJAVITELJEV IN IZVAJALSKIH PARTNERJEV:
Prijavitelj: mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP), ustanovljeno vsaj 2 leti, ki ustrezno izpolnjuje vsa razpisna merila.
Sodelujoči partner: kulturno kreativne industrije (KKI) z vsemi ustreznimi licencami, pooblastili in kvalifikacijami za izvajanje dejavnosti predlagane v projektni prijavi. KKI so lahko zasebni ali javni subjekti, ki izpolnjujejo vsa obvezna razpisna merila.
Prijavitelji in izvedbeni partnerji morajo imeti vsaj en pravni sedež ali operativni sedež lociran v:


• Regija Furlanija Julijska krajina
• Beneška provinca
• Pokrajina Belluno
• Provinca Treviso
• Primorsko-notranjska regija
• Osrednjeslovenska regija
• Gorenjska regija
• Obalno-kraška regija
• Goriška regija


RAZPISNA FINANCNA SREDSTVA: 900.000,00 EUR. Najvišji znesek financiranja je 45.000,00 EUR za vsak izbrani projektni predlog. Predvideno je 100 % kritje upravičenih stroškov projekta.
Javna finančna podpora tega razpisa je državna pomoč po pravilu de minimis.
ROK: Prijave se oddajo v angleškem jeziku in nacionalnem jeziku prijavitelja (italijanskem ali slovenskem) do 17. maja 2021 do 12.00 ure.
KAKO SE PRIJAVITI: Dokumente je potrebno naložiti na spletno platformo AFM – https://afm.informest.it/

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO PILOTNIH PROJEKTOV
PRILOGE

 1. Prijavni obrazec in proračun
 2. Izjava prijavitelja- Priloga 2a za italijanska MSP; Priloga 2b za slovenska MSP
 3. Izjava izvedbenega partnerja – Priloga 3a za italijanski KKKI; Priloga 3b za slovensko KKKI
 4. Dogovor med prijaviteljem in izvedbenim partnerjem
 5. Seznam dejavnosti kodeksa ATECO za italijanske KKKI
 6. Seznam dejavnosti Kodeksa NACE za slovenske KKKI
 7. Merila za izbor prijav
 8. Opis projekta DIVA in metodologije WP3
 9. AFM vodič
 10. Izjava o finančni sposobnosti
 11. Programski priročnik o upravičenosti izdatkov (v italijanščini in v slovenščini)
 12. Vodic za uporabo celostne grafične podobe programa s prilogama I in II
 13. Pisma podpore

Dokumenti razpisa: http://www.informest.it/