fbpx

Šempeter pri Gorici, Slovenija – 23. oktober 2023

Na Goriškem je petdeset študentov iz vse Evrope razvijalo ideje za problem bega možganov v Evropi. Gre za večdnevni dogodek v obliki hackathona, ki ga je organiziral Primorski tehnološki park (PTP) v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in evropske zadeve Republike Slovenije, točko za strategijo Podonavja ter ekipo Transformation Lighthouse.

2. Danube youth camp (20.-22.10.2023)

Hakcathon Popri Startup Challenge je sledil drugemu evropskemu srečanju mladih Danube Youth Camp. Na dogodku so člani Mladinskega sveta Podonavja (DYC), razmislili o dosežkih, izzivih in pridobljenih izkušnjah v prvem mandatu DYC. Namen dogodka je bil oblikovati prihodnost DYC s prehodom iz enoletne pilotne akcije v dolgoročno obliko izvajanja.

POPRI Startup Challenge: Od talentov do prednosti Podonavja (22. in 23. oktober)

V Primorskem tehnološkem so se mladim iz držav Podonavja pridružili  še predstavniki mladih iz alpske, jadransko-jonske in baltske marko regije. Skozi proces reševanja izzivov bega možganov so jih vodili izkušeni startup mentorji. V dveh dneh intenzivnega dela so iskali inovativne rešitve in izboljševali svoje veščine podjetnosti. Rezultat so priporočila za lokalne, nacionalne in evropske institucije, ki lahko pomagajo zaustaviti odhajanje talentov iz regije.

Okrogla miza “V iskanju talentov – moč mladih” (23.10.2023)

Med hackathonom Popri Startup Challenge so v Primorskem tehnološkem parku organizirali okroglo mizo “V iskanju talentov – moč mladih”. Panel je služil kot platforma, kjer so se lahko mladi udeleženci vključili v pomenljiv dialog s predstavnico evropske komisije Eliso Cocco, programskim direktorjem Evropske prestolnice kulture Stojanom Pelkom ter podjetnico Ursulo Levrenčič iz strupa Hopalai. Med poglobljeno debato so študentje predstavili rezultate dela na hackathonu, s čimer so ponudili sveže vpoglede v to, kako Evropa lahko izkoristi moč mladih za reševanje izzivov bega možganov.

12. Forum EUSDR, 24.10.2023

Rezultate Hackathona Popri Startup Challenge bodo mladi predstavili  na 12. letnem forumu EUSDR, ki bo 24. oktobra 2023 potekal v Brdu pri Kranju. Gre za priporočila, do katerih so prišli z ekipnim delom na  POPRI Startup Challenge. Na srečanju bodo mladi s ključnimi deležniki, skupnostjo strategije Podonavja in širše delili vpoglede, pridobljene med njihovim mandatom DYC.

Primorski tehnološki park je ponosen, da je v sodelovanju z ekipo Transformation Lighthouse odigral ključno vlogo pri organizaciji teh mednarodnih dogodkov za opolnomočenje mladih. Znanje, izkušnje in priporočila, zbrana med POPRI Startup Challenge, bodo skozi dialog z evropskimi in nacionalizmi institucijami oblikovala prihodnost naših skupnosti, zagotavljajoč svetlejši in bolj uspešen jutri.