fbpx
This image has an empty alt attribute; its file name is spot-slovenska-poslovna-tocka.png

Razvoj kompetence podjetnosti med mladimi je ključnega pomena za gospodarski napredek, inovacije in ustvarjanje delovnih mest. Spodbujanje podjetniškega duha pri mladih ne samo da pomaga pri razvoju naslednje generacije inovatorjev in voditeljev, ampak tudi prispeva k socialni in ekonomski stabilnosti družbe.

Zakaj je podjetništvo pomembno za mlade?

Razvoj ključnih veščin: Podjetništvo mladim omogoča, da razvijejo pomembne veščine, kot so kritično razmišljanje, reševanje problemov, vodenje, finančna pismenost in sposobnost komuniciranja. Te veščine so uporabne v vseh življenjskih situacijah in poklicnih poti.

Inovacije in ustvarjalnost: Mladi podjetniki prinašajo sveže perspektive in inovativne ideje na trg. Njihova strast in pripravljenost tvegati lahko vodita do ustvarjanja novih izdelkov, storitev in tehnologij, ki oblikujejo prihodnost.

Zaposlovanje in samozaposlovanje: Spodbujanje podjetništva med mladimi pomaga pri ustvarjanju novih delovnih mest in možnosti za samozaposlovanje. To je še posebej pomembno v času, ko so mladi ena izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela.

Družbena in ekonomska vključenost: Podjetništvo omogoča mladim, da postanejo ekonomsko aktivni in prispevajo k družbi. Prav tako jim daje priložnost, da presežejo socialno-ekonomske ovire in izboljšajo svoj položaj.

Globalni vpliv: Mladi podjetniki so pogosto bolj osveščeni o globalnih vprašanjih in lahko svoje podjetje usmerijo v reševanje mednarodnih izzivov, kot so podnebne spremembe, trajnostni razvoj in mednarodna solidarnost.

Kako spodbujati podjetništvo med mladimi?

Izobraževanje in usposabljanje: Vključevanje podjetniških programov v šolske kurikulume na vseh ravneh izobraževanja je ključno. Praktične delavnice, tekmovanja in mentorstvo lahko mladim zagotovijo znanje in izkušnje, potrebne za zagon lastnega podjetja.

Dostop do virov in financiranja: Mladim podjetnikom je treba zagotoviti dostop do finančnih sredstev, kot so mikrokrediti, subvencije in naložbe tveganega kapitala, ki so prilagojeni mladim.

Mreženje in podpora skupnosti: Ustvarjanje platform za mreženje, kjer lahko mladi podjetniki delijo izkušnje, se povezujejo z drugimi podjetniki in najdejo potencialne mentorje, lahko znatno poveča njihove možnosti za uspeh.

Promocija uspešnih zgodb: Predstavitev uspešnih mladih podjetnikov kot vzornikov lahko navdihne druge mlade, da razmislijo o podjetništvu kot realni in dostopni karierni možnosti.

Razvoj podjetništva med mladimi ima dolgoročne pozitivne učinke tako za posameznike kot za širšo družbo. Z ustvarjanjem okolja, ki mlade spodbuja k inovativnosti, neodvisnosti in gospodarski aktivnosti, lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju in gospodarski dinamiki. Vlaganje v mlade podjetnike danes pomeni vlaganje v gospodarsko in družbeno dobrobit prihodnjih generacij.

Primer dobre prakse – podjetniško tekmovanje POPRI (ki ga aktivno spodbuja javna agencija SPIRIT v  sodelovanju z MGTŠ)

Projekt POPRI je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah za mlade, ki ga organizira Primorski tehnološki park iz Nove Gorice. Namenjen je spodbujanju inovativnosti in podjetniškega razmišljanja med mladimi v Sloveniji. Tekmovanje je odlična priložnost za osnovnošolce, srednješolce in študente, da razvijejo in predstavijo svoje podjetniške ideje, hkrati pa pridobijo dragocene izkušnje in nasvete od izkušenih mentorjev in podjetnikov.

Cilji in namen tekmovanja POPRI:

Glavni cilji tekmovanja POPRI so:

  • Spodbuditi mlade k razmišljanju o podjetništvu kot možni karierni poti.
  • Razvijati kompetence, kot so kreativnost, inovativnost, samoiniciativnost, in sposobnost timskega dela.
  • Omogočiti mladim, da svoje ideje predstavijo širši javnosti in potencialnim investitorjem.

Tekmovanje poteka v več fazah:

  • Priprava ideje: Mladi podjetniki pripravijo poslovni načrt, ki mora vključevati opis ideje, tržno analizo, finančni načrt in opredelitev ciljne skupine.
  • Predložitev ideje: Tekmovalci oddajo svoje projekte, ki jih pregleda strokovna komisija.
  • Polfinale in finale: Izbrani projekti se predstavijo na polfinalnih in finalnih predstavitvah, kjer tekmovalci svoje ideje predstavijo strokovni žiriji in širši javnosti.

Podpora in mentorstvo:

Udeleženci tekmovanja POPRI imajo dostop do mentorstva in delavnic, ki jih organizira Primorski tehnološki park skupaj z drugimi partnerji. Mentorji pomagajo mladim razviti njihove ideje, izboljšati poslovne modele in pripraviti učinkovite predstavitve. Delavnice pokrivajo različne teme, od trženja in financiranja do pravnih vprašanj povezanih s podjetništvom.

Nagrade in priznanja:

Za zmagovalce tekmovanja POPRI so na voljo različne nagrade, ki lahko vključujejo denarne nagrade, štipendije, sodelovanje v podjetniških inkubatorjih ali druge oblike podpore, ki mladim pomagajo pri nadaljnjem razvoju njihovih podjetniških projektov.

Vpliv in dosežki:

Projekt POPRI je imel znaten vpliv na razvoj mladinskega podjetništva v Sloveniji. Mnogi nekdanji udeleženci so svoje ideje razvili v uspešna podjetja ali nadaljevali s svojo podjetniško potjo. Tekmovanje prav tako krepi povezovanje med mladimi podjetniki, izobraževalnimi ustanovami, podjetji in lokalnimi skupnostmi, kar prispeva k dinamičnemu in inovativnemu podjetniškemu ekosistemu v državi.

POPRI je tako odličen primer, kako ciljno usmerjene iniciative lahko spodbudijo mlade k razvoju podjetniških spretnosti in jih motivirajo k uresničitvi svojih podjetniških ambicij.

Avtor: Katja Pregelj, Primorski tehnološki park