Vrtojba, 19.8.2021: Primorski tehnološki park (PTP) bo še naprej vodila dosedanja direktorica mag. Tanja Kožuh. Tako je soglasno odločila skupščina družbenikov. Prepričala je z dosedanjimi poslovnimi rezultati. V preteklih letih je tehnološki park pod njenim vodstvom pričel sistematično delati na internacionalizaciji, kar namerava Kožuhova nadgraditi v naslednjem mandatu. Družbeniki so se odločali med šestimi kandidati, ki so se prijavili na javni razpis.

Skupščina družbenikov Primorskega tehnološkega parka, ki jo sestavljajo predstavniki lastnikov Občine Šempeter-Vrtojba, Mestne občine Nova Gorica, Občine Renče-Vogrsko, Univerze v Novi Gorici, Mahle electric drives Slovenija in Elektro Primorske, je dosedanji direktorici, mag. Tanji Kožuh soglasno potrdila nov 4-letni mandat. Kožuhova je sicer na čelu družbe od leta 2012.

”Družbeniki stremimo k temu, da v regijo pripeljemo najboljše znanje za razvoj. Dosedanji direktorici PTP smo podelili nov mandat, saj želimo, da Primorski tehnološki park postane vodilni startup ekosistem v regiji, zanimiv tudi za mednarodno okolje,” pove predsednik skupščine, g. Ivo Podbersič, sicer predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba, ki ima v PTP največji lastniški delež.

Dosežki, merljivi v številkah

Primorski tehnološki park se danes uvršča med 5 najpomembnejših startup središč v državi. Na podlagi rezultatov je bil vključen v nacionalni sistem inovativnih subjektov, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javno agencijo SPIRIT Slovenija razvijajo startup ekosistem Slovenije za zagon, razvoj in rast najbolj ambicioznih in hitrorastočih podjetij.

Dejstva:

 • Od leta 2012 do 2020 je PTP podvojil celotne poslovne prihodke.
 • Samo v zadnjih treh letih je v startup podjetja in razvoj inovativnega podjetništva v Goriški regiji investiral skoraj 1,2 mio EUR nepovratnih sredstev iz različnih EU skladov.
 • Podjetniško tekmovanje za mlade POPRI je iz regionalnega nivoja pozicioniral v osrednje nacionalno tekmovanje za mlade od 12 do 29 leta ter ga povezal z Genius Olympiad v ZDA. V 2021 je slovenski model tekmovanja internacionaliziral na območje devetih Evropskih držav.
 • V 2020 je prejel posebno nagrado Evropske komisije ‘Special Mention’ za prizadevanja na področju odgovornega in vključujočega podjetništva.
 • Že devet let zapored dosega nadpovprečno visoko dodano vrednost na zaposlenega; v letu 2020 je dodana vrednost na zaposlenega znašala 75.661 EUR, kar predstavlja 1,6-kratnik slovenskega povprečja.

Mlada podjetja, ki rastejo in zaposlujejo

V obdobju, ki za nikogar ni enostavno, saj se soočamo z ukrepi zaradi prisotnosti virusa Covid-19, so se mlada podjetja iz Primorskega tehnološkega parka znala zelo hitro in učinkovito prilagoditi novim razmeram, obstati na trgu in celo hitro rasti.  Med njimi je pet  mladih podjetij, starih med dve in sedem let, od začetka epidemije do danes na novo zaposlilo več kot 30 sodelavcev.

V 2021 so kar štiri mlada podjetja, stara do enega leta, v hudi konkurenci iz vse Slovenije, uspela pridobiti skupaj 216.000 evrov investicij s strani Slovenskega podjetniškega sklada. V zadnjih sedmih letih pa je kar sedem podjetij, ki so danes mlajša od osem let, prejelo za več kot 2,5 milijona evrov  investicijskega denarja od različnih investitorjev in skladov iz Slovenije in tujine, tudi iz ZDA in Izraela.

Vizija Primorskega tehnološkega parka 2025: internacionalizacija

V zadnjih petih letih je PTP sklenil več kot 500 nacionalnih in več kot 50 mednarodnih partnerstev iz šestnajstih različnih držav sveta, od ZDA, preko Evrope do bližnjega vzhoda in Kitajske:

 • ZDA: Genius Olympiad, New York in M-accelerator, Los Angeles,
 • Združeni arabski emirati: AIM – Annual Investment Meeting,
 • Kitajska: AIR maker in Tijanin Beichen Zhongguancun Kexin Industrial Park,
 • Italija: Area Science Park, Elletra-Sincrotrone, Univerza v Trstu, Vidmu, Benetkah,
 • Avstrija: Tehiška univerza, Gradec,  Univerza Leoben, Polimer Competence Center,
 • Belgija: Startup Europe; itd.

Partnerstva so temelj za nadaljnje delo v smeri mednarodnega pozicioniranja.

Vključevanje tehnološkega parka v mednarodne konzorcije je omogočilo, da je v startup podjetja in razvoj inovativnega podjetništva v Goriški regiji investiral skoraj 1,2 mio EUR nepovratnih sredstev iz različnih EU skladov. Startup podjetja bodo zaradi večje prepoznavnosti in vpetosti Primorskega tehnološkega parka v mednarodnem okolju imela še več priložnosti za stik z globalnim okoljem, predvsem s tujimi mentorji, investitorji, skladi tveganega kapitala, visoko tehnološkimi podjetji in podjetniškimi okolji iz tujine.

”Primorski tehnološki park je zgodba o viziji, strategiji, ekipi in uspehu. Na Goriškem smo zgradili enega najmočnejših središč za inovativno podjetništvo v Sloveniji. Do leta 2025 želimo postati podjetniško središče, ki bo lastno znanje in podjetniške metodologije širilo izven meja države.”, pravi mag. Tanja Kožuh.