fbpx

Primorski tehnološki park bo v petek, 17.5.2019 ob 11.00 v Noe Caffe and Wine Baru v Šempetru organiziral prvega v seriji dogodkov o krožnem gospodarstvu, ki jih podpira projekt Embrace iz programa Interreg Mediterran. Ob tej priložnosti bosta o izkušnjah podjetij na tem področju spregovorila Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika in Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda. Primorski tehnološki park si bo v okviru projekta prizadeval ustvariti platformo za ozaveščanje o principih in spodbujanje načel krožnega gospodarstva v vinarski in agroživilski panogi.

Vinarstvo in živilsko predelovalna panoga sta na severnem Primorskem ključni veji gospodarstva, ki imata poleg generiranja dobička in delovnih mest tudi pomembno nalogo ohranjanja kulturne krajine in skrbi za trajnostno rabo naravnih virovEmbrace spodbuja optimizacijo teh procesov predvsem skozi učenje eko – poslovnih modelov.

Primorski tehnološki park bo vsebine, namenjene uvajanju principov krožnega gospodarstva za vinarje in živilska podjetja vključil v  svoje izobraževalne programe, ki temeljijo na metodologiji vitkega podjetništva. Tudi sicer je v inkubator in programe Primorskega tehnološkega parka vključenih že kar nekaj podjetij s področja agro -živilske ipanoge in vinarstva.

Poslanstvo Primorskega tehnološkega parka je vzpostavljanje pogojev za nastanek, delovanje in razvoj podjetij, pri čemer zanje zagotavlja podjetniško podporo, omogoča dostop do znanja, mentorstva  in svetovanja, povezuje in razvija poslovne sinergije med različnimi deležniki. Za ta namen se zavzema v regijo  pripeljati čim več razvojnih sredstev za zagon, razvoj in rast podjetij, kar je mogoče le z neprestanim aktivnim vključevanjem v nacionalne in mednarodne konzorcije, prijavami na EU razpise ter vrhunsko izvedbo aktivnosti znotraj ciljnega izvajanja strateško pomembnih projektov.

O KROŽNEM GOSPODARSTVU
Proizvodnja izdelkov ima neposreden vpliv na okolje. Jasno je, da obstoječi linearni model ekonomske rasti ”vzemi-naredi-zavrzi”, na katerega smo se zanašali v doslej, ni več vzdržen v globaliziranem svetu. Krožno gospodarstvo temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Odpadke ene industrije lahko po tem modelu spremenimo v snovni vir druge. Koncept in razmišljanje skladno s krožnim gospodarstvom pa se začne že na samem začetku življenjskega cikla izdelka; pametno oblikovanje izdelkov in izbira proizvodnih procesov, kar lahko pripomore k varčevanju  z viri, omogoča učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priložnosti.

Prehod v krožno gospodarstvo je zelo kompleksen proces, saj zahteva preoblikovanje sistemov in nujno potrebo po novih znanjih, ne samo na področju naravoslovja ampak tudi na področju načrtovanja (Eco Design), oglaševanja in IKT.