fbpx

Primorski tehnološki park je ob 19. obletnici delovanja organiziral srečanje podjetnikov Goriške regije z naslovom »Spreminjamo pravila igre«, ki je potekalo 21.2.2019 v Konferenčnem centru Perla v Novi Gorici. Ob tej priložnosti so prikazali dinamiko poslovanja podjetij na Goriškem in v njihovem inkubatorju.

Od leta 2000, ko je bil Primorski tehnološki park ustanovljen, je bilo v njegov inkubator sprejetih 202 podjetij in start up ekip. Vsa inkubirana podjetja danes zaposlujejo 746 ljudi in generirajo 114 milijonov € prihodkov od prodaje*. Pet podjetij z najboljšimi kazalci iz podjetniške skupnosti PTP je v letu 2017 ustvarilo  v povprečju 103.272 € dodane vrednosti na zaposlenega (slovensko povprečje 43.154 EUR*). Med podjetji, mlajšimi od pet let, pa jih prvih pet z najboljšimi rezultati zaposluje 42 ljudi*.

Programi Primorskega tehnološkega parka temeljijo na osnovah vitkega in agilnega podjetništva.  Ti programi podjetnikom omogočajo, da na učinkovit način preverijo, ali za njihove ideje obstaja tržna priložnost. To počnejo tako, da jih vodijo skozi strukturiran proces razvoja poslovnega modela, ki bo nastajajočemu podjetju omogočal najprej preživetje, nato pa razvoj in rast.

Za potrebe razvoja znanja in kompetenc podjetnikov je Primorski tehnološki park samo v letu 2018 iz različnih evropskih virov pridobil 350.000 €. Največ, 200.000 €, so investirali v osebno mentorstvo, ki ga izvajajo izkušeni podjetniki in člani njihovih ožjih timov. 80.000 € so investirali v pridobivanje ključnega znanja, ki ga podjetniki nujno potrebujejo za razvoj in rast. V tem okviru je bilo organiziranih 36 specializiranih tematskih delavnic, prilagojenih potrebam podjetnikov.

Primorski tehnološki park je sicer ena redkih ustanov, ki načrtno že 15 let vlaga v razvoj kompetence podjetnosti pri mladih. Tako so lani 70.000 € investirali v mlade med 12 in 29 letom. Podjetnost je namreč veščina, ki je ključna pri kariernem razvoju posameznika in s tem dolgoročno tudi regije.

Pomemben je podatek, da je kar 500 osnovnošolcev in dijakov v Novi Gorici in okolici je v zadnjih 5 letih v programih PTP brezplačno pridobilo izkušnje, kako na podjeten način razvijati lastne ideje.  Na vseslovenskem tekmovanju v podjetnosti mladih POPRI, ki ga organizira PTP, pa je doslej sodelovalo:

o   1110 podjetniških idej, razdelanih v poslovni model

o   236 izobraževalnih inštitucij

o   438 mentorjev iz gospodarske in akademske sfere

o   Zmagovalne ekipe dijakov s tekmovanja POPRI so na svetovnem tekmovanju Genius Olympiad v ZDA  leta 2018 dosegli zlato in bronasto priznanje

Primorski tehnološki park upravlja s poslovno stavbo v Vrtojbi, v kateri ima danes svoje prostore več kot 70 podjetij. Od leta 2013 v njihovih prostorih ponujajo tudi prostor za sodelo (coworking), ki je doslej pritegnil pestro internacionalno zasedbo podjetnikov iz Nizozemske, Brazilije, ZDA, Italije in Slovenije.

V zadnjih nekaj letih je Primorski tehnološki park postal eden najvidnejših in najpomembnejših deležnikov slovenskega podjetniškega ekosistema, ki na enem mestu v skupnost povezuje nove in ustaljene podjetnike, gospodarske družbe, izobraževalne in raziskovalne ustanove, mentorje in investitorje, strokovnjake različnih področij in podjetno mladino. Svoje storitve podjetnikom in mladim ponuja brezplačno, saj sredstva za izvajanje podjetniških programov pridobivajo s kandidiranjem na različnih EU skladih, iz katerih pridobijo približno 80% vseh potrebnih sredstev. Preostalih 20% pa prispevajo občine solastnice, in sicer Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter Vrtojba in Občina Renče Vogrsko ter donatorji in sponzorji.