fbpx

Na povabilo Primorskega tehnološkega parka se danes, v petek, 11. oktobra 2019, na celodnevnem obisku na Goriškem mudila delegacija iz kitajskega mesta Tianjin, ki jo sestavljajo predstavniki občinskega biroja za znanost in tehnologijo, centra za izmenjavo znanja in tehnologij, združenja za promocijo produktivnosti ter družbe za medicinsko tehnologijo. Na pobudo tehnološkega parka se bo kitajska delegacija srečala tudi s predstavniki Univerze v Novi Gorici ter obiskala laboratorije v Univerzitetnem središču v Ajdovščini. Namen obiska je vzpostaviti povezave za znanstveno in tehnološko sodelovanje ter krepiti medsebojno sodelovanje v podporo startup podjetjem pri vstopu na kitajski trg.

‘Obisk kitajske delegacije je rezultat sistematičnega vzpostavljanja mednarodnih povezav, ki jih Primorski tehnološki park razvija v podporo internacionalizaciji startup podjetij iz Goriške regije,’ je pojasnila direktorica Primorskega tehnološkega parka, mag. Tanja Kožuh, ki je junija letos v okviru gospodarskega obiska tehnoloških parkov, inkubatorjev in pospeševalnikov v Pekingu in Tianjinu na Kitajskem ustvarila dober vtis ter vzpostavila nove priložnosti za podporo startup podjetjem pri vstopu na Kitajski trg. 

Že v času obiska na Kitajskem je Primorski tehnološki park sklenil memorandum o sodelovanju z Tianjin Beichen Zhongguancun Kexin Industrial Park-om, ki skrbi za razvoj informacijsko-komunikacijskih storitev, biomedicine, spletnih tehnologij in storitev ter predstavlja primer dobre prakse delovanja t.i. ‘grozda’ znotraj mesta. 

Konec julija letos pa je Primorski tehnološki park sklenil še en tripartitni memorandum, in sicer z inovacijskim centrom Hetaitong Technology in AIRmaker Technology iz Pekinga, ki delujeta kot inkubator oz. pospeševalnik za startup podjetja, ki želijo vstopiti na Kitajski trg. 

Namen tokratnega obiska kitajske delegacije na Goriškem je navezati povezave za znanstveno in tehnološko sodelovanje, skupno implementacijo mednarodnih znanstvenih in tehnoloških programov ter iskanje priložnosti za soft-landing projekte‘ pove direktorica mag. Tanja Kožuh. Prav zato bo na pobudo Primorskega tehnološkega parka kitajska delegacija obiskala tudi Univerzo v Novi Gorici. Slednja je soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka, obe instituciji pa skupaj že sodelujeta v več mednarodnih projektih kot so RETINA, NANO-REGION in DIVA, katerih rdeča nit je povezovanje raziskovalcev, znanstvenikov, kreativcev in gospodarskih družb pri reševanju konkretnih znanstvenih in razvojno-raziskovalnih izzivov podjetij. 

Kitajska delegacija se bo na Univerzi v Novi Gorici srečala s prorektorjem za izobraževanje in vodjem Laboratorija za vede o okolju in življenju, prof. dr. Mladenom Frankom, ter dekanom Fakultete za znanosti o okolju in vodjo Laboratorija za raziskave materialov, prof. dr. Matjažem Valantom. Po predstavitvi Univerze ter izmenjavi izkušenj, dobrih praks in možnosti za sodelovanje bo sledil ogled Laboratorija za raziskave materialov, Laboratorija za kvantno optiko in Laboratorija za fiziko organskih snovi. 

Ugotavljamo, da se za znanstvene in tehnološke institucije ter podjetja iz Goriške regije sodelovanje z institucijami iz mesta Tianjin izkazuje kot zanimiva priložnost‘, pove mag. Tanja Kožuh, in doda, ‘da ima mesto, ki je s hitrim vlakom samo 30 minut oddaljeno od Pekinga, kar 56 univerz in drugih visokih izobraževalnih institucij s skupaj 600.000 študenti letno, kjer delujejo številni profesorji, raziskovalci in drugi vrhunski strokovnjaki.’ Med vsemi mesti na Kitajskem je Tianjin tretje najhitreje rastoče mesto z izjemnim inovacijskim potencialom ter jasnimo začrtanimi področji tehnološke in znanstvene specializacije, ki zajemajo tehnologije umetne inteligence, biomedicino, nove energije in nove materiale. Po napovedih McKinsy Global Instituta naj bi mesto Tianjin do leta 2025 postalo eno od treh razvojno najbolj dinamičnih mest na svetu.