fbpx

Objavljamo razpis za direktorja družbe  Primorski tehnološki park d.o.o.

Na razpisano mesto direktorja družbe PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. se lahko prijavi vsak kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer:

  1. univerzitetna strokovna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri ali specializacija po visokošolskem strokovnem programu tehnične ali ekonomske smeri oziroma magisterij stroke tehnične ali ekonomske smeri;
  2. najmanj 5 let strokovnih delovnih izkušenj;
  3. vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti;
  4. znanje angleškega ter italijanskega jezika;
  5. da pri kandidatu niso podani zadržki iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti vizijo razvoja Primorskega tehnološkega parka za mandatno obdobje.

Rok prijave je 21 dni od dneva objave razpisa. Kandidati naj prijave z vizijo razvoja družbe in zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku) pošljejo po pošti v roku 21 (enaindvajset) dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o.,  Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, z oznako ”Javni razpis za direktorja – Ne odpiraj!”

Celotno besedilo razpisa na spodnji povezavi:

Ivo Podbersič, predsednik skupščine
Primorski tehnološki park d.o.o.