fbpx

GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Slovenski podjetniški sklad razpisuje GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE – P1 PLUS 2020. Razpis zajema ugodne oblike financiranja za investicijska vlaganja in likvidnostna sredstva.

Obrestna mera znaša med 0,50% do 1,00% (za sektor trgovine). Odplačilna dobra do 10 let, z možnostjo koriščenja dvo letnega moratorija.

Kredit je namenjen tudi celotnemu ali delnemu financiranju obratnih sredstev zaradi likvidnostnih težav, ki jih je podjetju povzročil KORONAVIRUS.

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oz. najkasneje do 20.10.2020.

Upravičenci razpisa so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas (kot zaposlena oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti s.p.).

BREZOBRESTNI KREDIT JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE

Za podjetja s sedežem na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba je na voljo BREZOBRESTNI KREDIT Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Aktualna sta dva razpisa:

 –     Mikroposojila do višine 25.000 EUR z odplačilo dobo 3−6 let,

–      Posojila za razvoj poslovanja do višine 100.000 EUR z odplačilo dobo 3−9 let.

Pri obeh je možnost koriščenja moratorija za čas do enega leta.

Rok za oddajo vloge: 20.5.2020, 28.8.2020 oz. do porabe sredstev.

POPUST V VREDNOSTI 500€ ZA PRIPRAVO PRIJAVE NA RAZPIS

Primorski tehnološki park bo iz naslova projekta EMBRACE (Interreg Mediteran) nudil petim upravičencem popust v vrednosti 500 eur na prijavo (pripravo poslovnega načrta s finančnimi projekcijami in celotne prijavne vloge), ki jo bo za prijavitelje pripravljalo podjetje Alias plus d.o.o.

Pogoji do upravičenosti popusta v vrednosti 500 eur na prijavo:

  • prijavitelj mora izpolnjevati prijavne pogoje iz razpisa P1 PLUS 2020 oziroma brezobrestnega Kredita JSMGG,
  • prijavitelj mora biti podjetje iz agro-živilskega ali vinarskega sektorja (sektorja sta cilja skupina projekta EMBRACE (Interreg Mediteran), ki omogoča navedeni popust),
  • pri izbiri petih upravičencev, ki se bodo odločili za prijavo na razpis, bo Primorski tehnološki park skupaj s podjetjem Alias plus d.o.o., upošteval pravilo vrstnega reda prijav. V kolikor bo med prijavitelji podjetje, ki ne izpolnjuje enega izmed prvih dveh pogojev, bo do ugodnosti upravičen naslednji prijavitelj z izpolnjenima pogojema po vrstnem redu.

Za dodatne informacije in prijave:

URŠA PICULIN TANCOŠ, Alias plus d.o.o na 031 277 131 /

KATJA PREGELJ, Primorski tehnološki park na 040 701 357 /