fbpx

European Med-Clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy / Vzpostavljanje krožnega gospodarstva znotraj agro-živilskega in vinskega sektorja 

Program financiranja: Interreg Mediterranean (interreg-med.eu)

Tip projekta: modular project / Priority Axis 1: Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and sustainable growth / Axis 1.1: To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key sectors of the MED area.

Proračun projekta: 2.140.390,50 EUR
EU financiranje: FESR/IPA: 1.728.778,18 EUR


Trajanje projekta: februar 2018 – avgust 2020

Projektni partnerji: T2I – technology transfer and innovation; vodilni partner (Italija) / Development Agency of the Una – Sana Canton (Bosna in Hercegovina) / Aragonese society of Agro-environmental management – Government of Aragon (Španija) / Valencian federation of agrifood industries (Španija) / Palmela`s wine grape growers association (Portugalska) / Local action group Partenio Consortium (Italija) / Corsican development fund (Korzika – Francija) / Primorski tehnološki park (Slovenija) / Ass. For. SEO consortium society (Italija) / Federation of industries of north Greece (Grčija). 

Opis projekta: namen projekta je v vsaki regiji projektnega partnerja vzpostaviti dvoje vozlišč, – na področju agro-živilskega in vinarskega sektorja – katerih glavni namen je spodbujanje krožnega gospodarstva med MSP iz dvoje omenjenih sektorjev. Znotraj projekta se oblikujejo in preizkusijo metode, orodja in storitve iz področja krožnega gospodarstva. Večina dotedanjih metod zajema zgolj ekološka ali zgolj gospodarska vprašanja. Na trgu primanjkuje metod, ki bi združevale oba vidika. Ena izmed glavnih nalog projekta je torej razviti metode krožnega gospodarstva, ki vključujejo oba navedena vidika in le-te prenesti v poslovne modele MSP iz področja agro-živilstva in vinarstva. Z željo, da se pilotni projekt izkaže kot uspešen, je cilj projekta EMBRACE, da se preko projekta vzpostavi model metod, orodij in storitev iz področja krožnega gospodarstva, ki bo trajnostno služil tudi po zaključku projekta. 

Spletna stran projekta: embrace.interreg-med.eu