fbpx

Direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh je 27. septembra 2019 nastopila na omizju o mladih podjetnikih, ki se je odvijalo v okviru »World Manufacturing Foruma« v Como, Italija. Foruma se je udeležilo preko 1500 udeležencev iz 50 držav.

Na forumu so bila oblikovana tudi priporočila, ki so navedena v poročilu WMF 2019. PTP s svojimi aktivnostmi na področju podjetništva in širjenjem osveščenosti o sistemskem in čimprejšnjem učenju mladih o podjetnosti, aktivno udejanja ta priporočila, še posebej tisto, da je potrebno pridobivati ustrezno znanje in veščine.

Da bi do tega prišlo, je potrebno vzpostaviti učinkovit in trajen dialog med politiko, izobraževalnim sistemom in proizvodnjo/podjetništvom. Vzpodbujanje sistemske vpetosti podjetništva v izobraževalni sistem pripomore k učinkovitemu odgovoru na stalno razvijajoče se potrebe; gre za proces, ki se odvija na dolgi rok. Odprt dialog med podjetništvom in šolskim sistemom mora biti tudi ustrezno podprt, saj je v okviru procesa potrebno pridobiti tudi povratne  informacije – s tem se podjetništvo in šolski sistem še bolj povežeta in vzajemno rasteta.

V poročilu WMF2019 je zapisano, da “vključevanje alumnov iz podjetniškega sektorja v šolski sistem, v okviru katerega se sektorja srečata, se dijakom in študentom predstavijo potrebe o tem, kakšno znanje in spretnosti so potrebne v njihovih podjetjih. To je eden od načinov tesnejšega sodelovanja podjetništva z izobraževalnim sistemom, s ciljem, da bi se razumelo, kaj je resnično relevantno in potrebno”. S tem se pridobi čas, ki je potreben za pridobivanje ustreznega znanja in spozna, kdaj nek tečaj oz. učenje ni več relevantno. Da bi pridobili ustrezno znanje in spretnosti pa je potrebno še več aktivnosti; med temi je gotovo tudi vnos “prave delovne/podjetniške izkušnje” v šolski kurikulum; sodelovanje z mentorji iz podjetništva, opravljanje pripravništva in drugo. Dolgoročno učenje predvideva tudi konstantno izobraževanje učiteljev in mentorjev o aktualnem in tehnološkem znanju.

Omeniti velja tudi globalno skupnost, ki ima moč, da oblikuje in usmerja izobraževalni sistem. Učenje ustreznih veščin mladih in učenje o znanjih, ki podpirajo trajnostni podjetniški razvoj, omogoča vpogled v to, kako bo podjetništvo delovalo v prihodnosti. Vsaka veščina ima svoje obdobje vzpona in padca – zato jih je potrebno spremljati in vrednotiti, da bi prišli čim bližje potrebam podjetništva, tudi v prihodnje.