fbpx

V Primorskem tehnološkem parku smo bili zelo veseli novice, da je podjetje Inno Lab iz našega inkubatorja postalo slovenski start:up leta 2022. Ekipo pod vodstvom Teje Bajt smo tudi nominirali za ta naziv. Od leta 2019, ko se je Teja pridružila našemu inkubatorju, je v podjetju uvedla kar nekaj sprememb, ki Inno Lab peljejo na pot internacionalizacije in hitre rasti. Poglejmo, kakšna je bila njena pot.

Začetki podjetniške zgodbe INNO LAB

Teja Bajt, ustanoviteljica in direktorica, je na osnovi lastnih izkušenj spoznala, da v Sloveniji v izkustveno učenje premalo vlagamo ter podcenjujemo metodologijo igrifikacije. Ko je proučevala STEM (angl. kratica za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko) je ugotovila, da zelo zaostajamo. Otroke je potrebno nad STEM navdušiti že pred osmim letom starosti, kar je hkrati tudi idealna starost za predstavitev izkustvenega naravoslovja. Študije so namreč pokazale, da če to časovno okno v otrokovem razvoju zamudimo, smo izgubili marsikaterega naravoslovca, ki to nikoli ne bo postal, saj ne bo odkril svojega talenta. O tem je Teja začela predavati na seminarjih za učitelje iz celotne Evrope, kjer predstavlja, kako poučevati naravoslovje s poskusi, torej izkustveno, in z igrifikacijo, in tako se je začela tudi njena podjetniška zgodba. 

Teja Bajt izvaja poskuse z otroki

Kdo stoji za startupom Innolab

Ekipo Inno lab trenutno sestavljajo trije člani. Teja Bajt, ustanoviteljica Innoboxa – znanstvenega zabojčka poskusov. Teja je molekularna in celična biologinja po izobrazbi in srcu. Njeno največje veselje je prenašati strast do naravoslovja in znanosti na otroke. Ideja o ustanovitvi podjetja se je Teji porodila med magistrskim študijem v Veliki Britaniji. Kasneje, po nekaj letih dela na raziskovalnih inštitutih pri raziskavah raka v Sloveniji, Italiji in Veliki Britaniji, je želja po prenašanju te strasti do naravoslovja in znanosti na otroke samo še rasla. Podjetniško znanje črpa iz programov Primorskega tehnološkega parka in programov prek Slovenskega podjetniškega sklada v sklopu P2, redno pa sodeluje tudi s podjetniškimi mentorji, kot so Matej Peršolja, Maja Voje, Andrej Peršolja in Janja Gomboc.

Innobox ekipa se širi in Teji sta se pridružila še Monika Bitežnik in Luka Černuta. Monika, tudi naravoslovka, skupaj s Tejo skrbi za sestavljanje poskusov in skrbno preizkušanje v laboratoriju ter pripravo dokumentacijo za certificiranje Innoboxa in skrb za izpolnjevanje obveznosti za dovoljenje za prodajo kemikalij, ki je bilo podjetju podeljeno s strani Urada za kemikalije RS. V ekipi pa je aktivni član tudi Luka Černuta, ki skrbi za vso videoprodukcijo, torej video navodila in za spletno stran ter spletno platformo z video navodili.

Od šolskih krožkov k inovativnemu produktu

Sprva je Teja Bajt s svojo ekipo na več kot 25 osnovnih šolah na Goriškem na znanstvenih krožkih Mali radovednež za znanost navduševala šolarje. Pri krožku so otroci postali aktivni znanstveniki in znanstvenice, raziskovalci in raziskovalke, inženirji in inženirke. Posnemal je delo in metodologije pravih znanstvenih laboratorijev, a je bil seveda prilagojen starosti otroka. Tedenska srečanja so trajala eno šolsko uro in so bila zasnovana tako, da so otroci poučne, a zabavne poskuse izvajali samostojno ob ustrezni podpori mentorjev učiteljev. Ure so dodatno popestrili še z zanimivimi znanstvenimi razlagami sveta okoli nas.

A korona je sredi marca 2020  hipoma prekinila njihovo dejavnost, v katero se je vključevalo več kot 400 otrok, zato so morali prav tako hitro najti alternativo.

V izjemno kratkem času (nekaj tednov) so, na osnovi znanja in večletnih osebnih izkušenj, razvili nov produkt, Innobox zabojček. Otroke sicer še naprej navdušujejo za znanost, a ne v šolskih laboratorijih, ampak jim znanstvene poskuse pošiljajo kar po pošti na dom.  Razvili so Innobox zabojček z  znanstvenimi poskusi, s katerimi želijo otrokom dati možnost, da odkrijejo svoje talente, jih negujejo in odkrijejo, kaj vse lahko dosežejo samostojno, ob tem pa pridobijo sposobnost kritičnega razmišljanja in samozavest. Pri snovanju zabojčka so upoštevali, da je naravoslovje izjemno širok pojem in da so v njem tudi računalništvo, inženiring, medicina, kemija in da želijo otrokom približati prav to širino in jim omogočiti, da odkrijejo svoj talent. V tem procesu je bila pomembna tudi vloga mentorja Andreja Peršolje, ki je Tejo Bajt usmerjal in podpiral pri njeni odločitvi, da se od storitve premakne k produktu.

Testiranje, testiranje, testiranje!

Še preden je bil produkt končan, so začeli s testiranjem trga in že prvi teden prodali 26 zabojčkov, kar je bil dober kazalnik. Nato so v treh tednih prve zabojčke že poslali naročnikom. V prvem letu so prodali več kot 1000 zabojčkov! Testiranje trga in preverjanje produkta pri kupcih v zgodnji fazi je bistven korak, saj z njim podjetje prihrani veliko časa in predvsem sredstev, saj že v zgodnji fazi ugotovi, ali na trgu obstaja potencial in prilagaja produkt/storitev na takšen način, da bo pisan na kožo kupcu. Prav o teh korakih se podjetja poglobljeno učijo v programih Primorskega tehnološkega parka.

Inno Lab in Primorski tehnološki park ter slovenski startup ekosistem

Inno lab je inkubiranec Primorskega tehnološkega parka, Teja Bajt pa aktivna članica startup skupnosti, ki z veseljem deli svoje izkušnje in izzive z ostalimi podjetniki ter tako omogoča, da znanje in izkušnje prehajajo med podjetniki.  Za vključitev v Primorski tehnološki park se je Teja odločila, ker so v startup podjetništvu negotove razmere stanica, ki se jim morajo mlada podjetja znati čim bolj učinkovito prilagajati. Ekipa Primorskega tehnološkega parka in njeni mentorji že vrsto let proučujejo različne poslovne modele, s katerimi startupi lahko presežejo negotove razmere. Poslovni model zabojčka Innobox je eden takšnih inovativnih poslovnih modelov, ki je nastal v sodelovanju med ustanoviteljico Tejo Bajt in njenim mentorjem Andrejem Peršoljo, prav tako podjetnikom iz Primorskega tehnološkega parka. Podjetje je sicer registrirano v Kobaridu, kjer imajo obrtno cono, vendar si ustanoviteljica želi, da bi se tudi v Posočju več vlagalo v podjetništvo in spodbujalo podjetnike, da bi se tudi tam videlo več uspešnih podjetniških zgodb.

Prav tako se Teja Bajt vključuje v aktivnosti Start:up Slovenija, nedavno je svojo podjetniško pot ter izkušnje kot prejemnica zagonske spodbude P2 predstavila na Roadshow-u Nova Gorica.

Inno lab sodeluje tudi v projektih za inovacije v šolstvu Erasmus+, kjer sodelujejo z 18 projektnimi partnerji iz 13 držav. Projekti jim omogočajo, da ves čas rastejo in se učijo, kar jim omogoča, da prenašajo inovacije in inovativno znanje in pristope naprej na otroke.

Družbena odgovornost

Že v samem začetku vzpostavitve Innobox-a se je Teja Bajt odločila, da bo vsak mesec zabojčke brezplačno pošiljala na Pediatrično kliniko Ljubljana, kjer je v sodelovanju z Društvom Junaki 3. nadstropja želela omogočiti, da bi se v vlogo raziskovalcev postavili tudi otroci, ki se borijo z rakom. Na ta način je otrokom želela popestriti dneve v bolniških posteljah. V akcijo je angažirala tudi druga podjetja, med njimi tudi startup podjetja iz Primorskega tehnološkega parka, ki so donirali sredstva za kritje materialnih stroškov za zabojčke.

O  znanstvenem zabojčku Innobox

Innobox je znanstveni zabojček, ki otrokom predstavi naravoslovje skozi zabavne poskuse. Innobox zabojčki vsebujejo vse materiale za izvajanje poskusov doma. V vsakem Innoboxu je po 1 poskus z možnostjo, da otrok poskus ponovi dvakrat. Poskusi so iz različnih področij naravoslovja vse od biologije, kemije, inženiringa, človeškega telesa, fizike,… Pri InnoLabu si prizadevajo, da so poskusi kar se le da raznoliki. S pomočjo natančnih, a lahko razumljivih video navodil v slovenskem jeziku, ki jih pripravi ekipa Innoboxa, otroci poskuse izvedejo skupaj s starši in si lahko pogledajo še razlago vsake tematike (znanstveno ozadje). Iz izkušenj vodenja naravoslovnega krožka, ki ga je obiskovalo prek 400 otrok, vedo kako navodila podati, da so kar čim bolj jasna in razumljiva. Poskuse mora otrok zaradi varnosti izvajati v spremstvu staršev ali druge odrasle osebe.

Z Innoboxom do odkrivanja lastnih talentov

Z Innoboxom otroci odkrivajo svoje talente

V vsakem zabojčku pa je predstavljen še po en poklic mesečno, da otroci morda dobijo idejo, kaj bi si želeli postati, ko odrastejo. Tekom vodenja naravoslovnega krožka, ki ga je obiskovalo prek 400 otrok, so ugotovili, da otroci ne poznajo naravoslovnih poklicev, če pa morda jih, ne vedo kakšna študijska pot jih čaka, da do njega pridejo. Zato so se odločili v vsak Innobox vključiti predstavitev poklica oz. dela slovenskih znanstvenikov in znanstvenic, raziskovalcev in raziskovalk ter strokovnjakov in strokovnjakinj. Tako se bodo lažje z njimi povezali in spoznali različne poklice.

Pri zasnovi poskusov in inženirskih projektov posnemajo delo pravih znanstvenih laboratorijev. Otroci uporabljajo pripomočke in materiale kot pravi raziskovalci. Poskuse izvajajo preko natančnih, a preprostih video navodil, ki pa jih še dodatno popestrijo zanimive znanstvene razlage sveta okoli nas. Dva glavna stebra pri pripravi Innoboxa sta izkustveno učenje in igrifikacija. Tako se otroci ne samo zabavajo, ampak se ob poskusih tudi učijo. Produkt so zasnovali za  otroke med 8. in 14. letom starosti, naročajo pa jih tudi starši otrok, ki imajo šele osem let, ali pa starejši od 15 let.

Varnost na prvem mestu

Poskusi v Innobox zabojčku so varni. Za to skrbijo na več načinov:

  • Evropska komisija (CEN) je izdala standarde za eksperimentalne komplete, ki veljajo za države EU. V standardih je objavljen seznam dovoljenih kemikalij in ostalih materialov, ki jih eksperimentalni kompleti za otroke lahko vsebujejo. Pri pripravi Innobox zabojčka se strogo držijo teh smernic.
  • Vsi poskusi v zabojčku so bili preizkušeni in uporabljeni v programih za otroke. Tako med naravoslovnimi dnevi, ki so jih vodili, kot tudi tekom izvajanja krožka kot interesne dejavnosti, ki ga je do sedaj obiskovalo prek 400 otrok.
  • Vsak poskus še dodatno preverijo v njihove laboratoriju preden ga vključimo v zabojček.
  • Vsak poskus omogoča izvajanje s pomočjo natančnih video navodil v spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb.

Razvojna pot Innolab – kam naprej?

Industrija pametnih igrač raste zadnja leta v povprečju za 17 odstotkov na leto. V 2021 se je InnoLab se prijavil na P2, uspešno so pridobili nepovratna zagonska sredstva, kar jim je omogočilo hitrejši razvoj. V 2021 so bili sprejeti tudi med 8 izbranih podjetij programa Štartaj Slovenija, kar jim je omogočilo izjemno prepoznavnost na domačem trgu.

Teja Bajt med izbranimi udeleženci šova Štartaj Slovenija

Po tem, ko se je produkt odlično prijel v Sloveniji, se pripravljajo na širitev na Italijanski trg, pa ne zato, ker je to sosednja država, ampak zato, ker je tako pokazala analiza prodaje na različnih trgih. Na Italijanski trg bodo vstopili preko Amazona. Innobox zabojček ima globalni potencial, zato se v ekipi zavedajo, da bodo za hitrejši razvoj potrebovali izdatnejšo finančno investicijo.

Potencial podjetja za dober biznis in rast

Trg naročniških zabojčkov za otroke z dejavnostmi s področja STEM vztrajno raste, med vsemi naročniškimi zabojčki je to najhitreje rastoči trg. Po napovedih Research and markets  je trgu zabojčkov z aktivnimi igračami je v letu 2021 znašal 3,212.2 mio USD, do leta 2031 pa je napoved vrednosti trga 5,722.72 mio USD, stopnja rasti trga pa je ocenjena na 5,9 % (https://bit.ly/3G89jYg).