Strokovne priprave za prestrukturiranje MMP Vrtojba (program vključeval tudi tehnološki park)