fbpx

Program financiranja: EC – DG for Enterprise and Industry

Tip projekta: “Reinforcing synergies between public policies in support of e-business for SMEs” (Action PP/4.1.2.)

Proračun projekta:  239.085,00 €

Trajanje projekta: 3. 1. 2008 – 30. 9. 2008

Vloga v projektu: projektni partner

Opis projekta: Namen: povečevanje sinergij med državnimi politikami za podporo e-poslovanja majhnih in srednje velikih podjetij

Rezultati: usposabljanja podjetnikov in uslužbencev združenj, univerz in javnih ustanov za uporabo spletnega portal za medsebojno komunikacijo, izdelava dokumenta najboljših praks in priložnosti pri uporabi spletnega portala, objava in promocija rezultatov

Spletna stran: http://www.partenariato.it