Projekt POMP – Norway Grants

Projekt POMP – Norway Grants

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« Akronim projekta: PoMP Naslov projekta: Podpora mladim v podjetništvu Projekt PoMP (ATP47) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko...
Projekt LAS: MLADI PODJETNIKI

Projekt LAS: MLADI PODJETNIKI

Naziv projekta LAS: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI) Glavni cilj operacije je povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva. Namen...
Sara

Sara

Opis projekta: Cilj projekta SARA je izboljšati podporo ženskim inovacijskim procesom MSP s testiranjem in razvojem novega modela v inovacijskem ekosistemu. V Evropi je 23 milijonov MSP s povprečno 3,1-odstotno izgubo zaradi nizke likvidnosti in pomanjkanja...
Projekt SIO-PTP-2020-2022

Projekt SIO-PTP-2020-2022

Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 na podlagi Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022). Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za...