Projekt LAS: MLADI PODJETNIKI

Projekt LAS: MLADI PODJETNIKI

Naziv projekta LAS: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI) Glavni cilj operacije je povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva. Namen...
Sara

Sara

Opis projekta: Cilj projekta SARA je izboljšati podporo ženskim inovacijskim procesom MSP s testiranjem in razvojem novega modela v inovacijskem ekosistemu. V Evropi je 23 milijonov MSP s povprečno 3,1-odstotno izgubo zaradi nizke likvidnosti in pomanjkanja...
Projekt SIO-PTP-2020-2022

Projekt SIO-PTP-2020-2022

Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 na podlagi Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022). Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za...
Projekt EMBRACE

Projekt EMBRACE

European Med-Clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy / Vzpostavljanje krožnega gospodarstva znotraj agro-živilskega in vinskega sektorja  Program financiranja: Interreg Mediterranean (interreg-med.eu) Tip projekta: modular project /...