Sara

Sara

Opis projekta: Cilj projekta SARA je izboljšati podporo ženskim inovacijskim procesom MSP s testiranjem in razvojem novega modela v inovacijskem ekosistemu. V Evropi je 23 milijonov MSP s povprečno 3,1-odstotno izgubo zaradi nizke likvidnosti in pomanjkanja...
Projekt SIO-PTP-2020-2022

Projekt SIO-PTP-2020-2022

Primorski tehnološki park izvaja projekt SIO-PTP-2020-2022 na podlagi Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022). Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za...
Projekt EMBRACE

Projekt EMBRACE

European Med-Clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy / Vzpostavljanje krožnega gospodarstva znotraj agro-živilskega in vinskega sektorja  Program financiranja: Interreg Mediterranean (interreg-med.eu) Tip projekta: modular project /...
Projekt Retina

Projekt Retina

Opening research laboratories for innovative industrial applications / Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije Program financiranja: Interreg Slovenija-Avstrija (www.si-at.eu/si2) Tip projekta:Prednostna os: Krepitev čezmejne...