fbpx

Podjetniška pot nikoli ni dolgočasna, spremljajo jo tako vzponi, kot padci. Ves čas se je potrebno prilagajati in iskati odgovore na najrazličnejše izzive. Poleg sprememb, ki so edina stalnica, pa je v podjetništvu še ena konstanta in to je podjetnik sam – podjetnik ali ustanoviteljska ekipa, ki je srce podjetja. Poglejmo si ključne sestavine, ki naredijo uspešnega podjetnika in kasneje tudi podjetje. Preberite blog psihologinje Tine Kastelic, ki ga je na pisala po zanimivi delavnici, ki jo je vodila v okviru GoStartup master programa.

1. Živite svoje vrednote, vizijo in poslanstvo

Vrednote so temelj vsakega delovanja, vizija in poslanstvo pomembno prispevata k določanju usmeritev in strategij.1 Pomembno je, da se zavedamo kdo smo, kaj nam je zares pomembno in kaj želimo, ker smo jedro podjetja. To je temelj naše organizacijske kulture, v kolikor bo podjetje raslo. Uspešne podjetnike definitivno zaznamuje tudi to, da lastne vrednote in poslanstvo vsakodnevno živijo in uresničujejo, ter navdihujejo druge.

2. Pravi ljudje, na pravih delovnih mestih

V kolikor podjetje raste, je ena od »sladkih skrbi«, tudi rast ekipe. Pri tem je res pomembno, da imamo že definirano prvi točko, sicer se rado zgodi, da vsak nov član vnese nekaj novega. To je seveda odlično, kljub vsemu moramo imeti definiramo tudi jedro, za katerega ne želimo, da se spreminja in kljub rasti ostaja enako. Naj bo vodilo pri širjenju, pravi ljudje na pravih delovnih mestih. Ločimo veščine, ki jih posameznik lahko pridobi in osebnostne lastnosti, ki so relativno trajne. Pomembno je, da imamo tudi jasno postavljene prioritete. Nikoli ne bomo dobili popolnega paketa v eni osebi, je pa pomembno, da ima vsaj ključne stvari. Postavite si 3 – 5 kriterijev od katerih ne boste odstopili, dobro je, da se stvari ne izključujejo (npr. »Želim osebo, ki bo delala enostavne, rutinske naloge in se pri tem na bo dolgočasila. Po drugi strani pa bi bilo odlično, da bi imela ta oseba ves čas ideje izven običajnih okvirjev – ni nemogoče, je pa zelo težko).

3. Nikoli se ne nehaj učiti

Znanje je tisto, ki nas naredi odlične in nam omogoča, da smo vedno en korak pred konkurenco. Iščite povratno informacijo in se upajte »pogledati v ogledalo«. Vsaj 1x na pol leta naredite samorefleksijo in se vprašajte:

  • Kje sem res dober/a?
  • Na kaj sem ponosen/a? Projekt, dejanje, dosežek v zadnje pol leta.
  • Kje bi lahko bila še boljši/a?
  • Kam kažejo smernice? Kje se lahko še izpopolnim?

Pri tem si upajte razmišljati tudi izven vašega okvirja oz. polja kjer delate. Razvijajte se v najširšem pomenu – socialne, podjetniške veščine, finančno znanje, jeziki, novi materiali in produkti, …

4. Gradnja dobrih odnosov

Dobri odnosi z zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji in širšo skupnostjo so ključ do uspeha. To ne pomeni, da moramo biti vedno prijazni in se z vsem strinjati. Pomeni pa, da moramo razvijati socialne veščine, se učiti konstruktivno komunicirati in zaupati ljudem. Skrbno je potrebno načrtovati različne aktivnosti za ohranjanje kvalitetnih odnosov. Nihče ne mara, da ga pokličeš samo takrat ko kaj potrebuješ. Zaupanje je potrebno upravičiti tudi s kvaliteto.

5. Upaj na najboljše in pripravi se na najslabše

Podjetništvo je nepredvidljivo, lahko gre vse kot po maslu, pogosto se pojavijo tudi situacije, ki jih nismo predvidevali in nam vse skupaj obrnejo na glavo. Zato sanjajmo na veliko in imejmo visoke cilje. Razmišljajmo tudi, kako jih bomo dosegli. Po drugi strani je tudi določena stopnja strahu in previdnosti ključna. Saj nam omogoča, da se pripravimo tudi na najslabše scenarije in znamo tudi v kriznih situacijah hitro, učinkovito in odločno ukrepati in se prilagoditi.

Podjetništvo ni samo način dela, ampak je način razmišljanja in življenja. Tudi če nam vedno ne uspe, ne obupajte!

Blog je za Primorski tehnološki park napisala Tina Kastelic, Kompetenca d.o.o.

1 https://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html