fbpx

Projekt NANO-Regija                                                            

Primorski tehnološki park je bil eden od partnerjev strateškega projekta NANOregija, ki se izvaja v okviru Interreg Italija-Slovenija in se je konec julija 2022 uradno zaključil. V projektu je v 42 mesecih sodelovalo 10 partnerjev iz Slovenije in Italije, ki so si zadali cilj, vzpostaviti mrežo laboratorijev z znanjem in tehnologijo s področja nanotehnologij, ki bo dostopna uporabnikom, predvsem podjetjem.

Mogoče se kdo sprašuje, kakšno vlogo je imel Primorski tehnološki park v projektu?

Strateški projekt je temeljil na sodelovanju med raziskovalnimi institucijami/laboratoriji ter poslovno skupnostjo. Tehnološki parki so bili povezujoči most, vezno tkivo, ki so skrbeli za identifikacijo zainteresiranih podjetij, prenos informacij, povezovanje podjetnikov z znanstveniki in drugo. Jasno je, da smo zaposleni v tehnoloških parkih v času priprav in izvajanja projekta pridobivali veliko znanja, tudi s področja nanotehnologij. To je bilo bistvenega pomena, da smo lahko svojo vlogo opravili uspešno. Vloga kontaktnih točk in povezovalcev je bila za tehnološke parke “naravna”, saj je njihova osnovna naloga, da ustvarjajo ugodne pogoje in ponujajo znanje za razvoj podjetništva. Poleg tega tehnološki parki dnevno komuniciramo s podjetji, ki nam zaupajo, saj jih podpiramo od samega začetka delovanja in spremljamo na njihovi poti razvoja in rasti. Poenostavljeno rečeno lahko rečemo, da smo s projektom začeli intenzivirati sodelovanje med raziskovalnimi institucijami in podjetji, ki naj se nadaljuje tudi v prihodnje, v kolikor želimo, da se znanje med tema dvema sferama izmenjuje in dopolnjuje.

Kaj pa učinek in rezultati NANOregija projekta?

Ni slučajno, da se je strateški projekt razvil ravno na tem obmejnem prostoru Slovenije in Italije, kjer deluje IOM-strokovni institut za materiale, Univerza v Novi Gorici s svojim laboratorijem, Nanocenter, Elettra Sincrotrone, Univerza v Trstu. Naštete institucije so povezale strokovno znanje in opremo s področja nanotehnologij in jo ponudile gospodarstvu. S tem se tudi obmejno območje promovira kot napredno znanstveno območje, ki je lahko konkurenčno najbolj razvitim regijam in institucijam iz področja nanotehnologij.

V času izvajanja projekta, ki je v našem primeru trajal 42 mesecev, smo bili soočeni z izzivi in eden večjih je bila pandemija covid-19. Zaradi zavez in dobrega sodelovanja partnerjev projekta, sam projekt ni bil ogrožen, so pa bili posamezni koraki oteženi in potrebno je bilo vložiti veliko več časa in energije, da so bile zastavljene naloge uspešno izvedene. Uspeh sodelovanja je zato zagotovo dobro partnerstvo, v katerem vsaka od institucij najde svoje mesto, izvaja predvidene naloge in je usmerjena v cilje projekta. Takšno partnerstvo ustvari zaupanje, ki prinaša inovativne in uspešne zgodbe, ki prinašajo spremembe. V partnerstvu dejansko sodelujejo osebe, ljudje in uspeh dela se tako lahko meri tudi v smislu odnosov in zadovoljstva, motiviranosti.

Vsako sodelovanje podjetja z laboratorijem je uspešna zgodba in teh je bilo v projektu NANOregion precej, okoli 30. Nekatera podjetja so zelo hitro spoznala, kaj je dodana vrednost tega sodelovanja in so sodelovala večkrat, npr Polident iz Volčje Drage. Aktivnost teh pa ni bila izključno vezana na izboljšanje neke svoje ponudbe ali proizvoda s pomočjo znanja in analiz nanotehnologije, temveč so podjetja sodelovala tudi pri promociji projekta samega, pri širjenju vidnosti projekta in znanja o nanotehnologiji. Uspeh je zato tudi to, da znanje o nanotehnologiji širijo in uporabljajo tudi podjetja in ne le znanstvene institucije.

V okviru projekta pa smo naslavljali tudi mlade. Učili smo jih, da nas nano znanost obdaja v vsakdanjem življenju, da imamo lahko od nanotehnologij koristi; izvedeli so, kako je lokvanjev list lahko hidrofoben, s čim se v laboratorijih znanstveniki ukvarjajo, da je grafen oblika ogljika in kako izgleda mušja glava v nanometerski fotografiji. Morebiti smo uspeli in celo navdušili za študij naravoslovja in tehnologije, saj si v prihodnje želimo dobrih in odgovornih znanstvenikov, ki bodo prispevali in olajšali vsakdanje življenje.