fbpx

Prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij

Program financiranja:
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 https://www.ita-slo.eu/sl

Tip projekta:
Strateški projekt / prednostna os 1 – spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja, prednostna naložba 1b: nanotehnologije, številka javnega razpisa: 5/2018, TC1 – krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Proračun projekta: 3.529.323,50 EUR
EU financiranje: ESRR: 2.999.924,97 EUR
Trajanje projekta: 1.2.2019 – 31.1.2022 (36 mesecev)

Projektni partnerji: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Officina dei Materiali CNR-IOM; vodilni partner (Italija)/ Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management (Italija) / Tehnološki park Ljubljana d.o.o (Slovenija) / Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – CO Nanocenter (Slovenija) / Primorski Tehnološki Park d.o.o. (Slovenija) / RRA Zeleni kras, d.o.o. (Slovenija) / Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (Italija) / Univerza v Novi Gorici (Slovenija) / Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (Italija) / Universita’ di Trieste – Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (Italija).

Opis projekta:
Moderne industrijske strategije temeljijo na specializiranih vedah in sofisticiranih tehnologijah, tudi nanotehnologijah. Obstoječa proizvodna tradicija potrebuje kvalitativne preskoke, da bi bila zmožna soočiti se z aktualnimi globalnimi izzivi. Istočasno pa nekateri obstoječi raziskovalni centri razpolagajo z znanji o novih tehnologijah. Cilj projekta NANO-regija je povezati obstoječe znanje s področja nanotehnologij s potrebami proizvodnega sektorja. Projekt bo v okviru komunikacijskih dejavnosti prispeval k premostitvi vrzeli med znanostjo in proizvodnimi dejavnostmi na področju nanotehnologij, standardiziral prakse in vzpostavil operativno mrežo laboratorijev za podporo pri prenosu tehnologij podjetjem.

Glavni rezultat projekta je učinkovit prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov na podjetja, kar bo omogočilo izboljšanje konkurenčnosti, zaposlovanja in ekonomskega učinka na lokalni proizvodni sistem. Pričakovati je, da bo projekt povečal število skupnih raziskovalnih projektov med podjetji in raziskovalnimi centri, vzpostavil novo znanstveno-poslovno kulturo in na dolgi rok udeleženim podjetjem pripomogel k znatnemu  povečanju prometa.

Spletna stran projekta: http://new.ita-slo.eu/sl/nano-region