fbpx

Program financiranja: Research and innovation FP6-2004-INNOV-5

Tip projekta: Vzpostavitev skupne stalne mreže za povečanje udeležbe inkubiranih MSP v inovacijskih procesih v okviru 6. OP

Proračun projekta:  759.993,60 €

Trajanje projekta: 1. 1. 2006 – 30. 6. 2008

Vloga v projektu: projektni partner

Opis projekta:

Namen: vzpostavitev stalne mreže za sodelovanje in pomoč inkubiranim majhnim ali srednje velikim podjetjem pri njihovih konstantnih inovacijah

Rezultati: seznanjanje inkubiranih podjetij o državnih spodbudah in shemah, tehnološke revizije, usposabljanja za izboljšanje inovativnih sposobnosti inkubiranih podjetij, pomoč pri osnovanju delovnih skupin majhnih in srednje velikih podjetij za prijavljanje na mednarodne projekte

Spletna stran projekta:  http://www.boost-it.org