fbpx

S projektom “Capacity2Transform” (Interreg Central Europe), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR, želimo aktivirati transformativni potencial kulturnih in ustvarjalnih industrij ter trajnostni turizem pri spodbujanju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda za konkurenčnost Srednje Evrope. Pri digitalnem prehodu navedenih sektorjev je potrebna prenovljena struktura podjetniških kompetenc. Cilj projekta Capacity2Transform je zato okrepiti zmogljivosti organizacij za podporo podjetništva po vsej Srednji Evropi pri dvigu usposobljenosti sektorja kulturnih in ustvarjalnih industrij ter trajnostnega turizma, ki so skladni z zelenim, digitalnim in ustvarjalnim prehodom.  Cilj projekta je tudi olajšati podjetjem in institucijam, da sprejmejo kulturne in ustvarjalne sektorje kot partnerje pri snovanju in zagotavljanju kompleksnih digitalnih, zelenih in ustvarjalnih (DGC) rešitev in izdelkov na trgu. Partnerstvo projekta je razvejano in pokrije celotno območje Srednje Evrope (11 projektnih partnerjev in 17 pridruženih partnerjev); vodilni partner je Primorski tehnološki park (Slovenija), ostali partnerji pa so Friuli Innovazione (FVG- Italija), Central Transdanubian Regional Innovation Agency (Madžarska), BRNO – BizGarden (Češka), Build! (Avstrija), Università IUAV di Venezia (Italija), STEINBEIS Europa Zentrum (Nemčija), University of Split, Faculty of Economics (Hrvaška), IRI Centar Business Incubator (Hrvavška), Center of the Creativity – Ljubljana (Slovenija) in Technical University of Kosice, Faculty of Economics (Slovaška). Celotna vrednost projekta: 2.397.382 €, od tega je za PTP predvidenih 402.980 €. Projekt prične 1.3.2023 in se bo izvajal 36 mesecev.