fbpx

Program: Erasmus+ – Razpis: 2021

Ključni ukrep : KA2 – Vrsta ukrepa : KA220-VET – Partnerstva sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

NASLOV PROJEKTA: ECHOES – Razširjene učilnice za boljše priložnosti za učenja veščin

Datum začetka projekta: 1.11.2021

Datum zaključka projekta: 1.5.2024

Projektna ideja in ozadje

V skladu s programom ERASMUS+ in njegovo podporo procesu okrevanja po COVID-19 bo projekt obravnaval promocijo inovativnih metod in orodij za poučevanje, usposabljanje, učenje in ocenjevanje kot gonila izboljšav vseživljenjskega učenja. Poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET), zlasti za brezposelne osebe, se še vedno izvaja s prednostjo navzočih modalitet, ki so včasih mešane ali temeljijo na izmenjavi pouka iz oči v oči in učenja na daljavo. Po vsej Evropi finančna sredstva za tovrstno usposabljanje večinoma prihajajo iz regionalnih ali nacionalnih organov s podporo regionalnih, nacionalnih ali evropskih skladov. Zaradi izrednih zdravstvenih razmer v Evropi so bili organi za financiranje, ustanove za usposabljanje in strokovnjaki večinoma nepripravljeni na preusmeritev dejavnosti celotnega cikla usposabljanja z modalitet navzočnosti na modalitete na daljavo in virtualne. Ovire, ki so se pojavile zaradi izrednih razmer zaradi COVID-19 v številnih evropskih državah, so pokazale krhkost gospodarskih sistemov v številnih sektorjih in tudi učnih sistemov. V mnogih državah imajo delavci precejšnje težave pri opravljanju svojega dela na daljavo. Številna usposabljanja za zaposlene ali brezposelne so bila prekinjena ali začasno ustavljena. Nizka stopnja digitalizacije in šibka digitalna pripravljenost sta glavna razloga za to, nezanemarljivo pa je tudi pomanjkanje ustreznih metodologij in orodij za usposabljanje. Novi predpisi o zdravstveni varnosti zahtevajo določene razdalje med ljudmi na vseh področjih: v pisarnah, na vlakih, trgovinah in celo v učilnicah. Zato postajajo spletna in virtualna okolja v številnih sektorjih ter virtualne in „razširjene učilnice“ v sektorju usposabljanja vse pomembnejša. Namen predloga je združiti centre za poklicno usposabljanje (VTC), mentorje, posredniške organizacije, inkubacijske centre ob podpori strokovnjakov za digitalne tehnologije, da bi strokovnjake na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pripravili za upravljanje virtualnega usposabljanja in razširjenih učilnic, prilagojenih brezposelnim in ljudi z malo delovnih izkušenj ali izobrazbe.

Znano je, da je poklicno usposabljanje strukturirano okrog dejavnosti, v večini primerov financiranih iz javnih sredstev, kjer udeleženci prejmejo podporo pri pridobivanju spretnosti, specifičnih za delo, prek izobraževalnih in certifikacijskih programov, imenovanih tudi karierno in tehnično izobraževanje oz. usposabljanje na delovnem mestu. Programi lahko vključujejo pomoč pri iskanju zaposlitve in sredstva za osebni razvoj. Nekateri programi nudijo udeležencem finančno nadomestilo za čas njihovega sodelovanja. Končno lahko programi vključujejo orientacijo, svetovanje in spremljanje pri delu za udeležence, ki so včasih povezani s pridobivanjem veščin in zmožnosti za samozaposlitev ali ustanovitev malega podjetja s pomočjo mentorjev. Uporaba učenja na daljavo med trenutno fazo izrednih razmer zaradi COVID-19 je v več evropskih državah poudarila potrebo po poglobljenem pregledu tako programov usposabljanja (vsebine, metodologije, orodja) kot tudi metod izvajanja in uporabe spletnega usposabljanja. . Široka dostopnost platform za e-učenje in njihova čedalje večja uporaba med strokovnjaki, učitelji in uporabniki se zdi nezadostna za zagotovitev pravilnega in pravočasnega izvajanja programov usposabljanja ter za vključitev v delo. Produkti, ki so na voljo na trgu, niso prilagojeni specifičnim krogom uporabnikov (tako strokovnjakov kot učencev), hkrati pa niso zasnovani tako, da bi omogočali natančen zaključek celotnega cikla usposabljanja (od predaje do evalvacije in certificiranja pridobljenih kompetenc). ). Nove platforme ali prilagoditve razpoložljivih platform so časovno zahtevne in potrebujejo velika vlaganja. Hkrati pa rezultat morda ne bi bil koristen za pravilno upravljanje dejavnosti usposabljanja v skladu z zahtevami organov financiranja (npr. regionalnih oblasti v različnih državah članicah). Poleg tega pomanjkanje digitalnih veščin med trenerji in osebjem, namenjenim procesom usposabljanja, preprečuje sprejetje ali učinkovitost tehnološko naprednih rešitev.

Ključne dejavnosti in glavni učinki

Za rešitev teh težav projekt vključuje naslednje dejavnosti in rezultate:

  1. Pregled in analiza najboljših praks (okolja, programov, metodologij in orodij) ter vrzeli v spretnostih trenerjev in osebja na področju virtualnega usposabljanja in razširjenih učilnic za projekte poklicnega izobraževanja in usposabljanja, namenjene brezposelnim in ljudem z malo delovnimi izkušnjami oz. nižjo izobrazbeno stopnjo.

2. Zasnova in izvedba pilotnega tečaja za trenerje in vpleteno osebje, namenjenega spletnim/virtualnim procesom usposabljanja na področju projektov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne osebe in osebe z malo delovnimi izkušnjami ali izobrazbo v različnih državah. Pilot se bo razlikoval glede na različne stopnje in ravni tečajev poklicnega izobraževanja in usposabljanja: usposabljanja, pomoč pri iskanju zaposlitve in mentorstvo za spremljanje pri delu/zagon malih podjetij. Rezultat: Pilotni tečaj.

3. Izdelava kompleta orodij z virtualnimi viri in gradivi za usposabljanje. Rezultat: komplet orodij.

4. Ustvarjanje odprtega izobraževalnega vira.

5. Multiplier dogodki: Echoes Multiplier Conference (celodnevni dogodek); 4 dogodki Echoes Multiplier (poldnevni dogodki) v partnerskih državah. Dogodki na projektnih območjih so namenjeni komuniciranju vmesnih rezultatov in rezultatov projekta ter intelektualnih rezultatov širokemu krogu javnosti.

Ciljne skupine:

Institucije poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET), javni in institucionalni akterji, trenerji, vzgojitelji, študenti.

Projektni partnerji:

1. ASS.FOR.SEO. Società Consortile ar.l. Italija, Rim (vodilni partner).

2. PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK, Slovenija.

3. INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION, Španija.

4. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL, Italija.

5. Wolfsberg, Avstrija.

6. Wematica Srl, Italija.