fbpx

Primorski tehnološki park nastopa kot partner v okviru projekta SPOT GORIŠKA 2023-2025, ki zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Ključne aktivnosti so:

1. PROGRAMI ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA

– Informiranje in promocija

– Dogodki promocije in informiranja

– Osnovno SPOT svetovanje

– Dogodki podjetniškega usposabljanja

– Podjetniško mentoriranje

– Ekspertno svetovanje

2. AKTIVNOSTI SPOT SVETOVALCEV IN PODJETNIŠKIH MENTORJEV, KI IZVAJAJO STORITVE TEGA JAVNEGA RAZPISA:

– Usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih konzorcijev

– Koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija

– Druge aktivnosti (skladno z zahtevami agencije)

Več o projektu: https://spot-goriska.si/