fbpx

Primorski tehnološki park je v okviru strateškega projekta DIVA vzpostavil prostor, kreativni HUB, TočkoKREA, ki ga je uradno odprl 27. oktobra 2021.

Primorski tehnološki park je eden od projektnih partnerjev, ki sodeluje v strateškem projektu DIVA, v okviru programa Interreg Italija/Slovenija. Namen mednarodnega projekta, ki povezuje slovenske in italijanske partnerje je vzpostaviti inovativno okolje, v katerem bo našel svoj prostor kreativni sektor in gospodarstvo zato, da bo v medsebojnem sodelovanju prišlo do inovativnih in kreativnih idej in proizvodov, tudi na področju digitalne transformacije. Temelj čezmejnega sodelovanja je vzpostavitev sodelovanja, pretoka znanja in povezav, v katerem bo Art in Design thinking pristop pripomogel k novim pobudam in idejam. Te pa naj bodo tudi dolgoročno zastavljene, usmerjene v prihodnost z namenom, da se poišče rešitve na vprašanja globalnega značaja.

Na začetku izvajanja projekta so projektni partnerji, pod vodstvom Univerze IUAV iz Benetk identificirali uporabnike kreativne in kulturne industrije ter mlada in srednje velika podjetja v regiji in njihove potrebe in želje glede sodelovanja. V nadaljevanju so potekale številne delavnice, posebej usmerjene v podporo sodelovanju kreativnih in gospodarskih subjektov. Primorski tehnološki park se je seznanil z obstoječimi praksami sodelovanja med kretivno in umetniško sfero ter tradicionalnim podjetništvom.

V Beogradu, Srbiji, smo obiskali nekaj dobro delujočih vozlišč, ki povezujejo umetnost, kreativnost s podjetništvom. Vsa so bila umeščena v stari del Beograda, kjer je umetnost, kreativnost “avtomatično” del poslovnega sveta. Ta del mesta sam po sebi ponuja odprtost, drugačnost, je tisti del mesta, kjer se navidezno čas upočasni in prične se oplajanje s kulturo, tradicijo in utripom starega mestnega jedra. To je tudi pričakovati, saj umetnost je osredotočenost, inovativnost, “odmik” od realnosti, ne pozna stroge časovne dimenzije kot jo pozna npr. podjetnost in proizvodnja.

V vozlišču Mikser, ki je po mnenju »The Guardian« eden od desetih najbolj navdihujočih krajev na svetu, se znanje na področju arhitekture, oblikovanja pohištva povezuje s sodobnimi trendi trajnostne proizvodnje. To zagotavlja aktualnost in prihodnost. Mikser festival in Mikser hiša aktivirata splošno javnost in posegata tudi na družbeno-politično področje (kjer je prostor tudi za begunce in njihovo kulturo).

Vozlišče Nova iskra je prvi kreativni HUB na Balkanu, ki si prizadeva povezati kreativno industrijo, tehnologijo in ljudi. Namen je razvijati kreativno razmišljanje, kvalitetne ideje, nove organizacijske modele in pospešiti rast inovativnega podjetništva prihodnosti – pri tem pa upoštevati izzive in hitre spremembe sodobne družbe.

Da je dobro poslušati in slediti potrebam uporabnikov, še posebej tistih, ki potujejo, je že leta 2012 ugotovilo osebje Smart Office-coworkinga. Inovativnost je pomembna, a veliko je že bilo odkritega in preverjenega. Včasih je potrebno proizvod, storitev, način dela “osvežiti”, dopolniti, kar se doseže s poslušanjem in opazovanjem uporabnikov.

V okviru Kreativnega foruma, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve, Unija za Sredozemlje ter nemško združenje GIZ, smo obiskali galerijo/center urbane kulture DobraVaga, kreativni laboratorij RogLab, alternativni center kulture Metelkova City, pop-up center za kreativno gospodarstvo in prostor za nove podjetniške priložnosti Center za kreativno gospodarstvo z BIG See platformo.

Na podlagi pridobljenega znanja smo oblikovali predpostavke o tem, kaj je uspešen HUB:

Primorski tehnološki park je v okviru strateškega projekta DIVA vzpostavil prostor, kreativni HUB, TočkoKREA, ki ga je uradno odprl 27. oktobra 2021.

Na obmejnem območju so se v okviru strateškega projekta DIVA vzpostavila vozlišča, fizična in virtualna, ki bodo delovala tudi po zaključenem projektu. Na slovenski strani se je vzpostavilo šest enot, in sicer v Primorskem tehnološkem parku, Ekscentru, Arcturju, RRA Zeleni Kras, GZS Ljubljana in Tehnološkem parku Ljubljana.

“TočkaKREA v Primorskem tehnološkem parku je prostor inovativnih kreativnih srečanj z namenom prenosa znanja in izkušenj med različnimi strokovnjaki. Je prostor učenja, pridobivanja podjetniških znanj in je namenjen tudi mladim. V kreativni HUB vabimo zagonska podjetja, večja podjetja, kreativne podjetnike, predstavnike tradicionalne industrije, šol, univerz, agencij, zavodov in mnoge druge” je ob uradnem odprtju povedala direktorica Primorskega tehnološkega parka Tanja Kožuh. Dodala je še, da “s kreativnim prostorom TočkoKREA vzpostavljamo multifunkcijsko okolje, v katerem bomo organizirali raznovrstne dogodke, delavnice, predstavitve, promocijske in marketinške aktivnosti”.

Ob tej priložnosti je Matija Klinkon, direktor podjetja LED Luks d.o.o., predstavil pilotni projekt Recyclable led. V projektu Recyclable LED se bo skupaj s kreativnim partnerjem Bojanom Ceglarjem, Družba Procenta, razvijalo prototip svetilke iz recikliranega materiala in raziskalo se bo, kako odpadne materiale združiti v nov, estetsko privlačen in funkcionalen izdelek. Pri tem se bo stremelo k zamenjavi klasičnih aluminijastih materialov in k temu, da se svetilko izdela iz popolnoma recikliranih materialov. Projekt predstavlja prelomno oblikovalsko rešitev v širšem mednarodnem prostoru tudi v smislu množične proizvodnje. Poleg estetskega proizvoda, bo ta tudi kakovostno izdelan in inovativen, prispeval bo k kakovostnemu življenju posameznika, dolgoročni uporabi svetike in nenazadnje k ohranjanju okolja.

Na dogodku so se predstavili tudi drugi uspešni goriški Startupi, ki so razstavili svoje proizvode. Uradno odprtje pa se je nadaljevalo v srečanje Poslovnega kluba, ki povezuje podjetnike različnih profilov.

Želimo si več tovrstnih projektov in kreativna vozlišča ponujajo prostor povezovanja strokovnjakov različnih profilov, saj želimo prispevati k kreativnim in inovativnim rešitvam in boljši prihodnosti za vse. Prostor TočkaKREA tako ponuja neomejene možnosti in priložnosti povezovanja in snovanja idej in rešitev.

Aktivnost je bila opravljena v okviru strateškega projekta DIVA, ki se sofinansira iz evropskega sklada za regionalni razvoj, v programu sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020.