fbpx

Vlaganje v raziskave in razvoj spodbuja inovacije ter rast dodane vrednosti proizvodov. Primorski tehnološki park je zato v zadnjih treh letih v okviru projekta Retina: Interreg Slovenija – Avstrija podjetja na periferiji povezoval z najboljšimi raziskovalnimi središči v Sloveniji in Avstriji, kjer so zanje izvajali brezplačne raziskave. Profesorja dr. Giovannija de Ninna, predstavnik vodilnega partnerja  – Univerze v Novi Gorici, smo povprašali, kakšne so bile izkušnje.

Projekt Retina se zaključuje. Kaj menite, da je njegov najpomembnejši doprinos?

To je bil prvi pomemben korak do stalnega in učinkovitega sodelovanja med raziskovalno sfero in industrijo. To seveda ni enostavno: RETINA je bil prvi INTERREG projekt (vsaj kolikor mi je znano), ki je takšno sodelovanje spodbujal. Zdaj ko se RETINA končuje, to misijo nadaljuje projekt Interreg Italija-Slovenija NANAREGION (https://www.ita-slo.eu/en/nano-region). 

Kako gledate na situacijo sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v Sloveniji in v širši srednjeevropski regiji? Kaj nam gre dobro in kje je prostor za izboljšave?

Razdalja je še vedno velika. To ni čudno, saj znanstveniki raziskujejo zaradi raziskovanja; denar in moč nimata vloge v enačbi. Gospodarstvo pa živi za zaslužek. Situacija se bo mogoče izboljšala, ko bomo vsi razumeli, da sta poezija in kruh lahko ista stvar.   

Kaj vidite kot največji izziv pri povezovanju raziskovalcev s podjetniki?

Največji izziv je kot povsod gradnja skupnega jezika. Če jaz rečem “valovna dolžina elektrona”, kaj podjetnik razume? Če podjetnik omeni “metodo dvojnega vnosa”, kaj jaz razumem?  

Aktivnost financira Evropski sklad za regionalni razvoj v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija znotraj projekta RETINA: Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije.