fbpx

Opening research laboratories for innovative industrial applications / Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije

Program financiranja:
Interreg Slovenija-Avstrija (www.si-at.eu/si2)

Tip projekta:
Prednostna os: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij / Programski specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področij s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležnik.

Proračun projekta: 1.765.009,00 EUR
EU financiranje: ESRR / EFRE:  1.500.257,65 EUR

Trajanje projekta: junij 2017 – maj 2020

Projektni partnerji: Univerza v Novi Gorici; vodilni partner (Slovenija) / Kemijski inštitut (Slovenija) / Primorski tehnološki park (Slovenija) / Technische Universität Graz (Avstrija) / Polymer Competence Center Leoben GmbH (Avstrija) / Montanuniversitat Leoben (Avstrija) / Carinthian Tech Research AG (Avstrija).

Opis projekta:
Programsko območje se trenutno spopada z visoko fragmentacijo kapacitet za razvoj in inovacije (R&I). Večina podjetij iz perifernih območij ima posledično slab dostop do R&I infrastrukture, niso inovativna in so omejena v rasti dodane vrednosti. To posebej velja za področje inženirstva naprednih materialov za industrijske aplikacije. Čeprav je potencialni trg za proizvode, ki temeljijo na funkcionalnih materialih, izjemno raznolik (shranjevanje energije, elektronika, farmacija, letalska industrija, itd.), podjetja na perifernih območjih ne morejo učinkovito izrabiti prednosti razpoložljive R&I infrastrukture za razvoj novih proizvodov. RETINA se bo soočila s temi izzivi z izgradnjo mreže že uveljavljenih laboratorijev z izkušnjami na področju znanosti o materialih in omogočila raziskovalnim centrom ter malimi, srednjim in velikimi podjetjem dostop do raziskovalne mreže preko ”enotne vstopne točke”. To bo povečalo možnosti za doseganje kritične mase R&I opreme v programskem območju, spodbudilo podjetja v investicije v R&I in

posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij. Glavni rezultati projekta bodo informativni dogodki, obiski laboratorijev, Pilotne Akcije izpeljane skupaj z industrijo in raziskovalnimi centri in povratne informacije javnim organom. Z namenom, da bi kar se da povečali učinek projekta, bodo omenjene aktivnosti ciljale na različne skupine (znanstvene partnerje, posredovalce znanja, industrijo in odločevalce). Visoka fragmentacija R&I infrastrukture na področju znanosti o materialih preprečuje doseganje projektnih ciljev na regijski in nacionalni ravni, zato je čezmejna pobuda bistvena za uspešno izvajanje predlaganega projekta. Medregijska mreža, ki bo nudila dostop do raziskovalne opreme preko ”enotne vstopne točke” je bistvena lastnost projekta, ki ga razlikuje od ostalih iniciativ, ki so osredotočene predvsem na lokalno okolje.

Spletna stran projekta: www.retina.ki.si