fbpx

Goriška regija je zaradi obmejne lege in medkulturnih odnosov tradicionalno odprta za inovacije, vendar je še vedno veliko prostora za napredek. Primorski tehnološki park spodbuja podjetja, da se odločajo do inovacij v procesu in produktu, s tem, da povezuje podjetništvo z visokotehnološkimi laboratoriji in raziskovalnimi institucijami.

Razvojno naravnani koncepti so tudi temelj projekta NANOregion. Delovni paket 3.1. se osredotoča na podjetja, ki bi lahko pridobila koristi od uporabe nanotehnologij, v smeri izboljšave obstoječega proizvoda, njegove nadgradnje, ali celo proizvodnje novega. Spremembe lahko vodijo tudi v aktivnosti na novih trgih. Sodelovanje podjetij z laboratoriji, ki imajo razpoložljivo nanotehnologijo ponuja veliko novih priložnosti.

V ta namen je Primorski tehnološki park organiziral dogodek, na katerega je povabil podjetja na Goriškem, ki so potencialni uporabniki nanotehnologij in bi lahko v nadaljevanju širila dodano vrednost nanotehnologije.

Na dogodku je kot primer dobre prakse sodelovalo tudi podjetje Polident, ki se je že vključilo v projekt NANOregion