fbpx

OPERACIJA: ustvari svojo prihodnost

Primorski tehnološki park sodeluje kot vodilni partner v projektu LAS – v objemu sonca, operacija Ustvari svojo prihodnost, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije USTVARI SVOJO PRIHODNOST je razvoj podjetniških veščin, kot so inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, timsko delo in širitev podjetniške kulture ter razvoj podjetniških idej z namenom ustanavljanja novih podjetij. Gre za sposobnosti in veščine, ki bodo ciljnim skupinam v pomoč, da bodo postale bolj zaposljive, pri ustanovitvi novih podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest. Operacija se bo izvajala na območju podeželja petih občin in je namenjena mladim, prebivalcem iz revnejših družin, ženskam, brezposelnim, invalidom, slepim in slabovidnim. Operacija zajema celovito podjetniško podporo, saj skozi delavnice prispeva k razvoju novih podjetniških priložnosti, z izborom najboljših idej spodbuja pozitivno tekmovalnost, s svetovanjem pa neposredno podporo pri razvoju podjetniških idej na podeželju. Inovativnost operacije je v uporabi kombinacije orodij dizajnerskega pristopa in metodologije vitkega in agilnega podjetništva. Gre za razvoj in implementacijo novega postopka pospeševanja podjetniških vrednot in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij. Z dvigom nivoja podjetniškega znanja in veščin med prebivalci na podeželju ter z okrepitvijo funkcije podpornega okolja bomo prispevali k razvoju posameznikov, ki bodo dovolj motivirani in ambiciozni za samostojno prevzemanje nalog bodisi kot podjetniki ali zaposleni ter s tem dosegali boljše zaposlitvene možnosti prebivalcev na podeželju ter rast števila novoustanovljenih podjetij z vnaprej preverjeno podjetniško priložnostjo. 

Sodelujoči partnerji: 
Mladinski center Nova Gorica
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, izvaja se v okviru projekta LAS – v objemu sonca